ДСТУ 1681-96 Вироби текстильно-галантерейні штучні, виготовлені з тканин і полотен. Загальні технічні умови

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ
ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНІ
ШТУЧНІ,
ВИГОТОВЛЕНІ З ТКАНИН І ПОЛОТЕН
Загальні технічні умови

ДСТУ 1681—96

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Київським науково-дослідним інститутом текстильно-галантерейної промисловості (КиївНДІТГП)

ВНЕСЕНО Управлінням стандартизації, сертифікації, метрології та якості продукції Мінпрому України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 30 грудня 1996 р. № 582

3 НА ЗАМІНУ РСТ УРСР 1681—84. ТУ 17—09—14—307—90

4 РОЗРОБНИКИ: В. Д. Омельченко, канд. техн. наук, Є. А. Прокопова, І. І. Галяєва

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Класифікація

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги безпеки

6 Правила приймання

7 Методи контролю

8 Транспортування і зберігання

9 Гарантії виробника

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНІ ШТУЧНІ,
ВИГОТОВЛЕНІ З ТКАНИН І ПОЛОТЕН
Загальні технічні умови

ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ШТУЧНЫЕ.
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ТКАНЕЙ И ПОЛОТЕН
Общие технические условия

TEXTILE-HABERDASHERI PIECE-FABRICS.
WOVEN AND KNITTED
General technical specifications

Чинний від 1998-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на штучні текстильно-галантерейні вироби, виготовлені з тканим і полотен, з малюнком, нанесеним методом художнього розпису та різними способами друку, чи без нього.

Вимоги цього стандарту є обов'язковими

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 12.1.003—83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004—91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.044—91 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов

ГОСТ 12.1 045—84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование промышленное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002—75 ССБТ. Процессы промышленные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009—76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4011—89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12 4.021—75 ССБТ. Системы вентиляции. Общие требования

ГОСТ 12 2.3.02—78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 15.007—88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения

ГОСТ 470—88 Изделия штучные из натурального шелка, шелковой пряжи, химических нитей и смешанные. Определение сортности

ГОСТ 1178—75 Изделия штучные и тканые шерстяные и полушерстяные (смешанные). Определение сортности

ГОСТ 1408—78 Изделия штучные чистольняные, льняные и полульняные Определение сортности

ГОСТ 3811—72 Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия текстильные. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей

ГОСТ 6309—93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические Технические условия

ГОСТ 7000—80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 7779—75 Ткани и изделия штучные шелковые и полушелковые. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

ГОСТ 7780—78 Ткани и штучные изделия льняные и полульняные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

ГОСТ 7913—76 Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

ГОСТ 8737—77 Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные из пряжи химических волокон и Смешанные. Первичная упаковка и маркировка

ГОСТ 8846—87 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения линейных размеров, перекоса, числа петельных рядов и петельных столбиков и длины нити в петле

ГОСТ 9173—86 Изделия трикотажные. Правила приемки

ГОСТ 9470—71 Изделия штучные хлопчатобумажные из пряжи химических волокон и смешанные. Определение сортности

ГОСТ 9733.0—83 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям

ГОСТ 9733.1—91 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету

ГОСТ 9733.4—83 Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к стиркам

ГОСТ 9733.7—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению

ГОСТ 9733.10—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к каплям воды

ГОСТ 9733.13—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям

ГОСТ 9733.27—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению

ГОСТ 12453—77 Ткани и штучные изделия чистольняные, льняные и полульняные. Первичная упаковка и маркировка

ГОСТ 12566—88 Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности

ГОСТ 13527—78 Изделия штучные тканые и ткани набивные чистошерстяные и полушерстяные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

ГОСТ 14067—91 Материалы текстильные. Метод определения величины перекоса

ГОСТ 20566—75 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 23433—79 Ткани и штучные изделия из химических волокон. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

ГОСТ 23627—89 Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые и вязаные, метражные и штучные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

ГОСТ 25530—82 Изделия штучные шелковые и полушелковые. Первичная упаковка и маркировка

ГОСТ 30084—93 Материалы текстильные. Первичная маркировка

ОСТ 17—921—88 Нитки армированные. Технические условия

СН N6 1042—73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию

СН № 1757—86 Допустимые уровни электростатического поля на рабочих местах

СН № 3183—84 Порядок накопления, обезвреживания и захоронения производственных отходов

СН № 3223—85 Допустимые уровни шума на рабочих местах

СН № 4088—86 Микроклимат производственных помещений

СН N2 4630—88 Требования к сбросу технологических вод

СНиП 2.04.05—91 Системы приточно-вытяжной вентиляции

СНиП 11.4—79 Освещенность. Нормы проектирования

СанПиН № 4946—89 Санитарные правила по охране атмосферного воздуха

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online