ДСТУ 4485:2005 Вовна овеча однорідна тонка. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОВНА ОВЕЧА
ОДНОРІДНА ТОНКА
Загальні технічні умови

ДСТУ 4485:2005

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» — Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства

ВНЕСЕНО: Міністерство аграрної політики України

РОЗРОБНИКИ: Л. Омельченко, канд. біол. наук; В. Туринський, д-р с.-г. наук; О. Горлова, канд. екон. наук; М. Шинкаренко; М. Штомпель, д-р с.-г. наук; Г. Ігнатов, канд. с.-г. наук (керівник розробки); Т. Болотова, канд. с.-г. наук; Г. Даниленко, канд. с.-г. наук; І. Помітун, канд. с.-г. наук; В. Денисова, Т. Прихода

2 ПРИЙНЯТО І НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 листопада 2005 року № 338

З УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 7763-71)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги безпеки

7 Вимоги охорони довкілля

8 Пакування

9 Маркування

10 Правила приймання

11 Методи контролювання

12 Правила транспортування і зберігання

13 Гарантії виробника

Додаток А Приклад марковання

Додаток Б Специфікація

Додаток В Порядок відбирання проб вовни

Додаток Г Код продукції

Додаток Д Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОВНА ОВЕЧА ОДНОРІДНА ТОНКА
Загальні технічні умови

ШЕРСТЬ ОВЕЧЬЯ ОДНОРОДНАЯ ТОНКАЯ
Общие технические условия

UNIFORM FINE SHEEP WOOL
The general specifications

Чинний від 2007-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на немиту овечу тонку вовну, підготовлену з відривом частин руна, а також розсортировану за фізичними та технологічними властивостями, одержану від овець тонкорунних порід, породних груп та їхніх помісей.

Вимоги щодо безпечності продукції викладено у розділах 5, 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3351-96 Вовна. Первинне оброблення. Терміни та визначення

ДСТУ ГОСТ 30702-2000 Вовна. Торгова сільськогосподарсько-промислова класифікація

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки).

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 6070-78 Шерсть немытая классированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Вовна немита класирована. Пакування, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 7885-75 Уголь технический для производства резины (Технічне вугілля для виробництва гуми)

ГОСТ 17514-93 Шерсть натуральная. Методы определения тонины (Вовна натуральна. Методи визначання тонини)

ГОСТ 18080-95 Шерсть натуральная. Методы определения влажности (Вовна натуральна. Методи визначання вологості)

ГОСТ 20269-93 Шерсть. Методы определения разрывной нагрузки (Вовна. Методи визначання розривального навантаження)

ГОСТ 20270-84 Шерсть натуральная сортированная. Методы определения содержания подстриги, перхоти и растительных примесей (Вовна натуральна сортована. Методи визначання вмісту підстриги, лупи і рослинних домішок)

ГОСТ 20576-88 Шерсть натуральная сортированная. Правила приемки и методы отбора проб (Вовна натуральна сортована. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 21008-93 Шерсть натуральная мытая. Методы определения массовой доли жира (Вовна натуральна мита. Методи визначання масової частки жиру)

ГОСТ 21244-75 Шерсть натуральная сортированная. Методы определения длины (Вовна натуральна сортована. Методи визначання довжини)

ГОСТ 25590-83 Шерсть. Нормы остаточных нешерстных компонентов и влаги в кондиционночистой массе (Вовна. Норми залишкових не вовнових компонентів і вологи в кондиційно-чистій масі)

ГОСТ 26225-93 Шерсть натуральная. Методы определения степени пожелтения (Вовна натуральна. Методи визначання ступеня пожовтіння)

ГОСТ 28491-90 Шерсть овечья немытая с отделением частей руна. Технические условия (Вовна овеча немита з відокремленням частин руна. Технічні умови)

ГОСТ 29239-91 Шерсть натуральная мытая. Методы определения массовой доли остаточных не шерстных компонентов (Вовна натуральна мита. Методи визначання масової частки залишкових не вовнових компонентів).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online