ДСТУ 3045-95 Полотна та вироби трикотажні, хутро штучне трикотажне. Класифікація та номенклатура показників якості

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЛОТНА ТА ВИРОБИ ТРИКОТАЖНІ,
ХУТРО ШТУЧНЕ ТРИКОТАЖНЕ
Класифікація та номенклатура
показників якості

ДСТУ 3045—95

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Орендним підприємством Український наукою во-дослідний інститут по переробці штучних та синтетичних волокон (ОП УкрНДІПВ)

ВНЕСЕНО Державним комітетом України з легкої та текстильної промисловості

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 91 від 28 березня 1995 р.

3 НА ЗАМІНУ ГОСТ 4.80—82, РД 17-09-028—90

4 РОЗРОБНИКИ: Л, С. Смірнов, д-р техн. наук; О. М. Савельєва, канд. техн. наук; С. М. Засенко; Л. А. Дмитренко

ЗМІСТ

Вступ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення, позначення і скорочення

4 Класифікація продукції

5 Номенклатура показників якості трикотажної продукції для обов’язкової сертифікації

6 Додаткова номенклатура показників якості для добровільної сертифікації

7 Порядок порівняльного оцінювання якості продукції різних виробників

Додаток А Приклад порівняння якості продукції за допомогою комплексного показника

ВСТУП

Розробка стандарту викликана необхідністю створення оптимальної номенклатури показників якості (фізико-механічних і фізико-хімічних властивостей) трикотажної продукції для її сертифікації (обов’язкової та добровільної), що дозволить реалізувати завдання та мету сертифікації, які обумовлені декретом «Про стандартизацію і сертифікацію» і законом «Про захист прав споживачів», а саме: запобігти реалізації продукції, небезпечної для життя і здоров’я людей, та такій, що не відповідає найбільш важливим споживчим характеристикам (за кожним з обов’язкових показників); допомогти споживачу у компетентному виборі продукції, яка випускається різними виробниками (комплексна оцінка якості за важливішими для споживача показниками).

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЛОТНА ТА ВИРОБИ ТРИКОТАЖНІ,
ХУТРО ШТУЧНЕ ТРИКОТАЖНЕ
Класифікація та номенклатура показників якості

ПОЛОТНА И ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ,
МЕХ ИСКУССТВЕННЫЙ ТРИКОТАЖНЫЙ
Классификация и номенклатура показателей качества

KNITTED FABRICS AND GARMENTS,
KNITTED FUR FOR GARMENTS
Classification and quality characteristics nomenclature

Чинний від 1996—07—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на трикотажні полотна для одягу і взуття, трикотажні вироби, штучне трикотажне хутро різного призначення та панчішно-шкарпеткові вироби і встановлює номенклатуру обов’язкових та рекомендованих показників Якості продукції. Стандарт використовується під час сертифікації продукції, розробки продукції» нормативної документації на неї, а також перегляді та внесенні змін у чинну нормативну документацію.

Коди продукції за ОКП:

84 1000 —  вироби білизняні,

84 2000 — вироби верхні,

84 3000 — вироби панчішно-шкарпеткові,

84 4000 — вироби рукавичні,

84 5000 — головні убори та шарфи,

84 7000 — полотна трикотажні,

84 8000 — хутро штучне трикотажне,

84 9000 — інші вироби.

Вимоги розділу 5 є обов’язковими.

Стандарт не розповсюджується на трикотажні полотна з еластомірних ниток та вироби з них, а також на вироби для військовослужбових та спеціального призначення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2027—92 Вироби швейні і трикотажні. Терміни та визначення

ДСТУ 2056—92 Вироби панчішно-шкарпеткові. Колготки, які виробляються на круглопанчішних автоматах. Загальні технічні умови

ДСТУ 2076—92 Хутро штучне трикотажне. Види, устаткування, технологія виготовлення, властивості. Терміни та визначення

ДСТУ 2319—93 Полотна трикотажні. Види, в’язальне устаткування, переплетення. Терміни та визначення

ДСТУ 2487—94 Хутро штучне трикотажне. Метод визначення займистості ворсової поверхні

ДСТУ 2724—94 Хутро штучне трикотажне. Загальні технічні умови

КНД 50-005—93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ГОСТ 904—87 Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условия

ГОСТ 2351—88 Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

ГОСТ 3815.1—77 Материалы ворсовые. Метод определения массы ворсового покрова

ГОСТ 3816—81 Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств

ГОСТ 5007—87 Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия

ГОСТ 7474—88 Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия

ГОСТ 8541—84 Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Технические условия

ГОСТ 8845—87 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения влажности, массы и поверхностной плотности

ГОСТ 8846—87 Полотна й изделия трикотажные. Методы определения линейных размеров, перекоса, числа петельных рядов и петельных столбиков

ГОСТ 8847—87 Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках меньше разрывных

ГОСТ 9733.1—91 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету

ГОСТ 9733.4—83 Материалы текстильные. Методы испыта ния устойчивости окраски к стиркам

ГОСТ 9733.5—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дистиллированной воде

ГОСТ 9733.6—83 Материалы текстильные. Методы испы таний устойчивости окрасок к «поту»

ГОСТ 9733.7—83 Материалы текстильные. Метод испытаний устойчивости окраски к глажению

ГОСТ 9733.9—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к морской воде

ГОСТ 9733.13—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям

ГОСТ 9733.27—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению

ГОСТ 10540—90 Изделия трикотажные купальные. Общие технические условия

ГОСТ 11595—83 Изделия чулочно-носочные. Нормы ус тойчивости к истиранию

ГОСТ 12088—77 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости

ГОСТ 12694—90 Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста. Общие технические условия

ГОСТ 12739—85 Полотна и изделия трикотажные. Метод определения устойчивости к истиранию

ГОСТ 13711—82 Полотно трикотажное. Метод определения изменения линейных размеров после мокрых обработок

ГОСТ 16486—83 Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы устойчивости к истиранию

ГОСТ 18400—82 Изделия чулочно-носочные из тексту рированных полиамидных нитей эластик, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Технические условия

ГОСТ 19616—74 Ткани и трикотажные изделия. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления

ГОСТ 19712—89 Изделия трикотажные. Методы определения рызрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных

ГОСТ 20462—87 Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия

ГОСТ 21516—76 Мех искусственный из химических волокон. Метод моделирования износа и оценки износоустойчивости

ГОСТ 22900—78 Кожа искусственная и пленочные ма териалы. Методы определения паропроницаемости и влагопоглощения

ГОСТ 25779—90 Игрушки. Общие требования к безопасности и методы контроля

ГОСТ 26223—84 Перчатки и варежки вязаные. Метод определения изменения линейных размеров после мокрой обработки

ГОСТ 26289—84 Полотна трикотажные бельевого назна чения. Нормаї изменения линейных размеров после мокрых обработок

ГОСТ 26559—85 Изделия чулочно-носочные. Метод определения устойчивости к мокрой обработке

ГОСТ 26560—85 Полотна трикотажные. Метод определения устойчивости к затяжкам

ГОСТ 26666.1—85 Мех искусственный трикотажный. Метод определения длины ворса

ГОСТ 26666.2—85 Мех искусственный трикотажный. Метод определения густоты ворса

ГОСТ 26666.3—85 Мех искусственный трикотажный. Метод определения массы слабозакрелленных волокон

ГОСТ 26666.5—89 Мех искусственный трикотажный. Метод определения устойчивости рисунчатого эффекта

ГОСТ 26666.6—89 Мех искусственный трикотажный. Метод определения драпируемости

ГОСТ 26666.7—89 Мех искусственный трикотажный. Метод определения линейных размеров и площади

ГОСТ 26667—85 Полотна трикотажные для верхних и пер чаточных изделий. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки

ГОСТ 28039—89 Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия

ГОСТ 28239—89 Полотна трикотажные для верхних изделий. Метод определения остаточной деформации

ГОСТ 28490—90 Полотна трикотажные основовязаные вор сованные стриженые. Методы оценки ворса

ГОСТ 28554—90 Полотно трикотажное. Общие технические условия

ГОСТ 28882—90 Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы остаточной деформации

ОСТ 17—487—80 Материалы текстильные с ворсом. Метод определения изменения размеров после замочки и химической чистки

СанПиН 42-125-4390—87 Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

Доповнення в частині трикотажних та панчішно-шкарпет кових виробів до СанПиН 42-125-4390—87 (№ 5167 від 16.01.90).

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online