ДСТУ 3823-98 Полотна трикотажні. Норми та метод оцінки якості

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНІ
Норми та метод оцінки якості

ДСТУ 3823-98

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Акціонерним товариством закритого типу «Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон» (AT УкрНДІПВ)

ВНЕСЕНО Мінпромполітики України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 25 грудня 1998 р., № 1017

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: О. М. Савельєва, канд. техн. наук, H. І. Карпенко, Л. А. Дмитренко

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення та скорочення

4 Норми фізико-гігієнічних, фізико-хімічних і фізико-механічних показників

4.1 Норми фізико-гігієнічних показників

4.2 Норми фізико-хімічних показників

4.3 Норми фізико-механічних показників

4.4 Норми стійкості до стирання

4.5 Норми розривного навантаження по петельних стовпчиках

4.6 Розтяжність по ширині за навантажень менше розривних

4.7 Залишкова деформація під час розтягування

4.8 Норми стійкості до утворення затягнень

4.9 Норми стійкості до пілінгу

4.10 Норми допустимих відхилень за поверхневою щільністю, кількістю петельних рядків та петельних стовпчиків

5 Методи випробувань

6 Метод оцінки якості

ДСТУ 3823-98

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНІ
Норми та метод оцінки якості

ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ
Нормы и метод оценки качества

KNITTED FABRIES
Norme and methode quality inspection

Чинний від 2000—01—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на трикотажні полотна для одягу та підкладки для одягу і встановлює норми гігієнічних, фізико-механічних та фізико-хімічних показників згідно з номенклатурою ДСТУ 3045 і метод оцінки якості.

Стандарт повинен використовуватися під час сертифікації продукції, розробки продукції, розробки нормативної документації на неї, а також під час перегляду та внесення змін до чинної нормативної документації.

Обов’язковими є вимоги відповідно до обов’язкових вимог ДСТУ 3045 та розділу 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення

ДСТУ 3045-95 Полотна та вироби трикотажні. Хутро штучне трикотажне. Класифікація та номенклатура показників якості

ГОСТ 15.007-88 Система разработки и поставки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения

ГОСТ 1115-81 Изделия трикотажные, верхние. Определение сортности

ГОСТ 1136-81 Изделия трикотажные бельевые. Определение сортности

ГОСТ 1164-86 Уборы головные и шарфы трикотажные. Определение сортности

ГОСТ 1165-86 Изделия трикотажные перчаточные. Определение сортности

ГОСТ 2351-88 Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

ГОСТ 3816-81 Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств

ГОСТ 8845-87 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения влажности, массы и поверхностной плотности

ГОСТ 8846-87 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения линейных раз меров, перекоса, числа петельных рядов и петельных столбиков и длины нити в петле

ГОСТ 8847-85 Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках меньше разрывных

ГОСТ 9733.1-91 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету

ГОСТ 9733.4-83 Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к стиркам

ГОСТ 9733.5-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дистиллированной воде

ГОСТ 9733.6-83 Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к поту

ГОСТ 9733.7-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к гла жению

ГОСТ 9733.9-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к морской воде

ГОСТ 9733.13-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям

ГОСТ 9733.27-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению

ГОСТ 10681-75 Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения

ГОСТ 12088-77 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости

ГОСТ 12739-85 Полотна и изделия трикотажные. Метод определения устойчивости к истиранию

ГОСТ 13711-82 Полотно трикотажное. Метод определения изменения линейных размеров после мокрых обработок

ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 16486-95 Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы устойчивости к истиранию

ГОСТ 19616-74 Ткани и трикотажные изделия. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления

ГОСТ 26223-84 Перчатки и варежки вязаные. Метод определения изменения линейных размеров после мокрой обработки

ГОСТ 26560-85 Полотна трикотажные. Метод определения устойчивости к затяжкам

ГОСТ 26667-85 Полотна трикотажные для верхних и перчаточных изделий. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки

ГОСТ 28239-89 Полотна трикотажные для верхних изделий. Метод определения остаточной деформации

ГОСТ 28554-90 Полотно трикотажное. Общие технические условия

ГОСТ 28882-90 Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы остаточной дефор мации

СанПиН 42-125-4390-87 Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online