ДСТУ ГОСТ 5530:2009 Тканини пакувальні та технічної призначеності з луб’яних волокон. Загальні технічні умови (ГОСТ 5530-2004, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТКАНИНИ ПАКУВАЛЬНІ
ТА ТЕХНІЧНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
З ЛУБ’ЯНИХ ВОЛОКОН
Технічні умови
(ГОСТ 5530-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 5530:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ваніфатова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 19 жовтня 2009 р. № 384 з 2010-04-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 5530-2004 Ткани упаковочные и технического назначения из лубяных волокон. Общие технические условия (Тканини пакувальні та технічної призначеності з луб’яних волокон. Загальні технічні умови)

Ступінь відповідності ГОСТ 5530-2004 — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5530-81)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 5530-2004 Ткани упаковочные и технического назначения из лубяных волокон. Общие технические условия (Тканини пакувальні та технічної призначеності з луб’яних волокон. Загальні технічні умови).

Стандарт має вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п. 3 «Предисловия»);

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия»), замінено нумерацію п. 5 «Предисловия» на п. 4, вилучено інформацію щодо тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарту Російської Федерації;

— на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

— на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки»: ГОСТ 15846-2002 прийнято як національний стандарт ДСТУ ГОСТ 15846:2003, ГОСТ 24662-94 прийнято як національний стандарт ДСТУ ГОСТ 24662-2002;

— структурний елемент «Бібліографія»: ТУ 2272-016-05766623-98 в Україні не чинні;

— вилучено інформацію стосовно коду УДК, ОКП, групи згідно з МКС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації та долучено інформацію щодо коду УКНД.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТКАНИ УПАКОВОЧНЫЕ
И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН
Общие технические условия

ГОСТ 5530-2004

Соответствует официальному тексту

По вопросам приобретения официального издания обращайтесь
к национальному органу стандартизации
(ГП «УкрНИУЦ» http://uas.org.ua)

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным унитарным предприятием Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации легкой промышленности (ГУП ЦНИИЛКА)

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 26 от 8 декабря 2004 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Наименование национального органа по
стандартизации
Республика Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Кыргызская Республика KG Кыргызстандарт
Российская Федерация RU Ростехрегулирование
Республика Узбекистан UZ Агенство «Узстандарт»
Украина UA Госпотребстандарт Украины

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Классификация, основные размеры и параметры

5 Общие технические требования

6 Требования безопасности

7 Правила приемки

8 Методы испытаний

9 Транспортирование и хранение

10 Гарантии изготовителя

Приложение А (справочное) Расчет поверхностного заполнения ткани

Библиография

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТКАНИ УПАКОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН
Общие технические условия

Packing and technical fabrics made of bast fibres.
General specifications

Дата введения в Украине 2010-04-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на упаковочные ткани и ткани технического назначения, вырабатываемые из лубяной пряжи, из лубяной смешанной пряжи, содержащей лубяные, хлопчатобумажные и химические волокна, а также из этих видов пряжи в сочетании с хлопчатобумажными и химическими пряжами и нитями.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1868—88 Веревки технические и хозяйственные. Технические условия

ГОСТ 3811—72 (ИСО 3801—77, ИСО 3932—76, ИСО 3933—76) Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей

ГОСТ 3812—72 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотностей нитей и пучков ворса

ГОСТ 3813—72 (ИСО 5081—77, ИСО 5082 — 82) Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении

ГОСТ 6904—83 Пряжа хлопчатобумажная суровая крученая для ткацкого производства. Технические условия

ГОСТ 7000—80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 10078—85 Пряжа из лубяных волокон и их смесей с химическими волокнами. Общие технические условия

ГОСТ 10681—75 Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 15897—97 Нить полиамидная для технических тканей. Технические условия

ГОСТ 20566—75 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 24662—94 Нить полиэфирная техническая. Технические условия

ГОСТ 29104.0—91 Ткани технические. Правила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 29104.1—91 Ткани технические. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей

ГОСТ 29104.3—91 Ткани технические. Метод определения количества нитей на 10 см

ГОСТ 29104.4—91 Ткани технические. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online