ДСТУ 4100:2021 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпека дорожнього руху
ЗНАКИ ДОРОЖНІ
Загальні технічні умови
Правила застосування

ДСТУ 4100:2021

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 травня 2021 р. № 191 з 2021-11-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 4100:2014

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Класифікація

6 Основні параметри та розміри

7 Дорожні знаки індивідуального проектування (ДЗІП)

7.1 Загальні характеристики, розміщення інформації, розміри зображень і написів, компонування

7.2 Колір тла ДЗІП

7.3 Мова написів, дублювання латиницею, скорочення на ДЗІП

7.4 Маршрутне орієнтування

8 Загальні технічні вимоги

8.1 Класифікація світлоповертальних матеріалів

8.2 Вимоги до матеріалів для дорожніх знаків зі світлоповертальним зображенням лицевої поверхні

8.3 Вимоги до дорожніх знаків

8.4 Спеціальні вимоги до знаків із внутрішнім освітленням

8.5 Розміщення знаків на щитах та фонових щитах

9 Вимоги щодо безпеки

10 Вимоги щодо охорони довкілля

11 Комплектність, маркування, пакування, правила приймання

11.1 Комплектність

11.2 Маркування

11.3 Пакування

11.4 Правила приймання

12 Методи контролювання

13 Гарантії виробника

14 Правила застосування

14.1 Загальні положення

14.2 Загальні вимоги

14.3 Попереджувальні знаки

14.4 Знаки пріоритету

14.5 Заборонні знаки

14.6 Наказові знаки

14.7 Інформаційно-вказівні знаки

14.8 Знаки сервісу

14.9 Таблички до дорожніх знаків

Додаток А (обов'язковий) Зображення знаків на масштабній сітці

Додаток Б (обов'язковий) Шрифт на масштабній сітці. Літери української абетки (доповнені літерами російської абетки), літери латинської абетки, цифрові та розділові знаки

Додаток В (довідковий) Перелік автомобільних доріг категорії «Е» на території України

Додаток Г (обов’язковий) Ширина літерних площ

Додаток Д (довідковий) Перелік міжнародних транспортних коридорів на території України

Додаток Е (обов'язковий) Транслітерація літер української абетки літерами латиниці

Додаток Ж (обов’язковий) Скорочення найчастіше вживаних слів

Додаток И (довідковий) Приклади компонування знаків індивідуального проектування

Додаток К (обов'язковий) Графіки колірних областей зображень дорожніх знаків у колориметричній системі МКО 1931 року

Додаток Л (обов'язковий) Метод визначення адгезії матеріалу до основи знака

Додаток М (обов’язковий) Метод визначення стійкості світлоповертального матеріалу до впливу ударного навантаження

Додаток Н (обов'язковий) Метод визначення стійкості світлоповертального матеріалу до очищувальних рідин

Додаток П (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
ЗНАКИ ДОРОЖНІ
Загальні технічні умови
Правила застосування

ROAD SAFETY
TRAFFIC SINGS
General technical conditions
Application rules

Чинний від 2021-11-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на дорожні знаки, призначені для інформування учасників дорожнього руху щодо умов, напрямків, режимів руху на автомобільних дорогах і вулицях (далі — дорогах) та виїздах на них з прилеглих територій, на територіях об'єктів дорожнього сервісу, а також на матеріали для світлоповертальних поверхонь (далі світлоповертальні матеріали) технічних засобів організації дорожнього руху.

1.2 Цей стандарт застосовний при розробленні розділу з ОДР у проектній документації на будівництво доріг. об'єктів сервісу, проектів (схем) організації дорожнього руху (далі — ОДР) згідно з ДСТУ 8752, а також при виготовленні дорожніх знаків і здійсненні контролю їхньої якості.

1.3 Цей стандарт не поширюється на дорожні знаки та інформаційні табло зі змінною інформацією, знаки туристичні активного туризму (пішого, велосипедного, лижного, кінного тощо), вимоги до яких регулюються згідно з ДСТУ 4241 та ДСТУ 7450 відповідно. 1.4 Цей стандарт відповідає вимогам Конвенції про дорожні знаки і сигнали (Відень, 1968 р.).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 2587:2021 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови

ДСТУ 2935:2018 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 3849:2018 Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги

ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови

ДСТУ 4123:2020 Безпека дорожнього руху. Засоби заспокоєння руху. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4241:2003 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови

ДСТУ 7450:2013 Туристичні послуги. Знаки туристичні активного туризму. Класифікація, опис і правила застосування

ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт

ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 8752:2017 Безпека дорожнього руху. Проект організації дорожнього руху. Правила розроблення, побудови, оформлення. Вимоги до змісту

ДСТУ 8906:2019 Планування та проектування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги

ДСТУ 8906 2019 Планування та проектування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ДСТУ Б В.2.3-30:2015 Автомобільні дороги загального користування з трьома смугами руху. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-133:2010 Конструкції будинків і споруд. Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови (ГОСТ 25459-82, MOD)

ДСТУ EN ІЕС 60238:2018 (EN ІЕС 60238:2018, IDT; ІЕС 60238:2016, IDT) Патрони лампові різьбові

ДСТУ EN ISO 374-1:2018 (EN ISO 374-1:2016; А1:2018, IDT ISO 374-1:2016; Amd.1:2018, IDT) Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин та мікроорганізмів Частина 1. Термінологія та вимоги до експлуатаційних характеристик щодо ризиків від хімічних речовин

ДСТУ EN ISO 4892-3:2019 (EN ISO 4892-3:2016, IDT; ISO 4892-3:2016, IDT) Пластмаси. Методи випробування на дію лабораторних джерел світла. Частина 3. Флуоресцентні лампи ультрафіолетового випромінювання

ДСТУ EN ISO 11664-2:2018 (EN ISO 11664-2:2011, IDT; ISO 11664-2:2007, IDT) Колориметрія. Частина 2. Джерела світла, стандартизовані МКО

ДСТУ ІЕС 61238-1-3:2019 (ІЕС 61238-1-3:2018, IDT) Опресовані та механічні з’єднувачі для силових кабелів. Частина 1-3. Методи випробування та вимоги до опресованих та механічних з'єднувачів для силових кабелів для номінальних напруг від 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ), випробуваних на неізольованих провідниках

ДСТУ ISO 6270-2:2015 Фарби та лаки. Визначення вологостійкості. Частина 2. Випробування зразків в атмосфері конденсації води (ISO 6270-2:2005, IDT)

ДСТУ ISO/CIE 10526:2007 Стандартні колориметричні випромінення за СІЕ (ISO/CIE 10526:1999, IDT)

ДСТУ ISO 12944-5:2019 (ISO 12944-5:2018, IDT) Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online