ДСТУ ISO 105-B02:2009 Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбовання. Частина В02. Метод визначення тривкості фарбовання до дії штучного світла з використанням ксенонової дугової лампи (ISO 105-B02:199...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Матеріали текстильні
ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВКОСТІ
ФАРБОВАННЯ
Частина В02. Метод визначення тривкості
фарбовання до дії штучного світла
з використанням ксенонової дугової лампи
(ISO 105-В02:1994, IDT)

ДСТУ ISO 105-В02:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості» (ВАТ «УкрНДІТП»), Технічний комітет стандартизації «Легка промисловість» (ТК 125)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Добровольська; І. Потапенко; В. Синельникова, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 квітня 2009 р. № 175 з 2011-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 105-602:1994 Textiles — Test for colour fastness — Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test (Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбовання. Частина В02. Тривкість фарбовання до дії штучного світла. Випробування з використанням ксенонової дугової лампи) зі змінами Amd.1:1998 та Amd.2:2000

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Еталонні матеріали й устатковання

5 Випробні проби

6 Кондиційні умови експонування

7 Випробування

8 Оцінювання тривкості фарбовання

9 Протокол випробування

Додаток А Апарат для визначення тривкості фарбовання з ксеноновою дуговою лампою з повітряним охолодженням

Додаток В Апарат для визначення тривкості фарбовання із ксеноновою дуговою лампою з водяним охолодженням

Додаток С Загальна інформація щодо тривкості фарбовання до дії світла

Додаток D Світлове опромінення, еквівалентне освітленню еталонів синьої вовни L2—L9

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 105-В02:1994 Textiles — Tests for colour fastness — Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test (Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбовання. Частина В02. Тривкість фарбовання до дії штучного світла. Випробування з використанням ксенонової дугової лампи) зі змінами Amd.1:1998 та Amd.2:2000, позначеними подвійною рискою на березі аркуша.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 125 «Легка промисловість», підкомітет «Текстиль».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до ISO 105-В02:1994;

— слова «Ця частина ISO 105» замінено на «Цей стандарт»;

— одиниці об’єму «ті» та «І» змінено на «см3» та «дм3» згідно із серією стандартів ДСТУ 3651-97.

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

У цьому стандарті є посилання на ISO 105-А01:1994, ISO 105-А02:1993 та ISO 3696:1987, прийняті в Україні як національні стандарти ДСТУ ГОСТ ИСО 105-А01:2004, ДСТУ ISO 105-А02:2005 та ДСТУ ISO 3696:2003 відповідно.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ТЕКСТИЛЬНІ
ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВКОСТІ ФАРБОВАННЯ
Частина В02. Метод визначення тривкості фарбовання
до дії штучного світла з використанням
ксенонової дугової лампи

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ
Часть В02. Метод определения устойчивости окраски
к действию искусственного света с использованием
ксеноновой дуговой лампы

TEXTILES
TEST FOR COLOUR FASTNESS
Part B02. Method for determination of colour fastness
to artificial light xenon arc fading lamp test

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення тривкості фарбовання текстильних матеріалів усіх видів і форм до дії штучного світла, що відтворює природне денне світло (D65).

Метод можна застосовувати до білих (вибілених чи оброблених оптичними вибілювачами) текстильних матеріалів.

Цей метод надає змогу використовувати два різні набори еталонів синьої вовни. Результати з двох різних наборів еталонів можуть бути неідентичними.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останнє видання стандартів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 105-А01:1994 Textiles — Tests for colour fastness — Part A01: General principles of testing

ISO 105-A02:1993 Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change in colour

ISO 105-A05:- Textiles — Tests for colour fastness — Part A05: Method for the instrumental assessment of the change in colour of a test specimen

ISO 105-B01 :- Textiles — Tests for colour fastness — Part B01: Colour fastness to light: Daylight

ISO 105-605:1993 Textiles — Tests for colour fastness — Part B05: Detection and assessment of photochromism

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods

CIE Publication № 51 Method for assessing the quality of daylight simulators for colorimetry.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 105-A01:1994 Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбовання. Частина А01. Загальні принципи випробування

ISO 105-А02:1993 Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбовання. Частина А02. Сіра шкала для оцінювання змінення фарбовання

ISO 105-А05 Матеріали текстильні. Визначення стійкості фарбовання. Частина А05. Метод інструментального визначення змінення фарбовання випробних проб

ISO 105-В01 Матеріали текстильні. Визначення стійкості фарбовання. Частина В01. Стійкість фарбовання до дії світла. Денне світло

ISO 105-В05:1993 Матеріали текстильні. Визначення стійкості фарбовання. Частина В05. Виявлення й оцінювання фотохромізму

ISO 3696:1987 Вода для використання в аналітичних лабораторіях. Технічні умови та методи випробування

Публікація СІЕ № 51 Метод оцінювання якості пристроїв імітації денного світла для колориметрії.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online