ДСТУ ISO 105-C07:2006 Матеріали текстильні. Випробування на стійкість фарбовання. Частина С07. Метод визначення стійкості фарбовання до вологого тертя щіткою (ISO 105-С07:1999, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ТЕКСТИЛЬНІ
Випробування на стійкість фарбовання
Частина С07. Метод визначення стійкості
фарбовання до вологого тертя щіткою
(ISO 105-007:1999, IDT)

ДCТУ ISO 105-007:2006

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Міністерство промислової політики України; Акціонерне товариство закритого типу «Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон» (AT «УкрНДІПВ»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Савельева, канд. техн. наук; О. Боброва; О. Чудаков, канд. фіз.-мат. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 3 серпня 2006 р. № 230 з 2007-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 105-С07:1999 Textiles — Tests for colour fastness — Part C07: Colour fastness to wet scrubbing of pigment printed textiles (Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина С07. Стійкість забарвлення вибивних тканин до вологого тертя щіткою)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Принцип

4 Апаратура та реактиви

5 Випробний зразок

6 Процедура

7 Протокол випробовування

Додаток НА Перелік чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ) на методи визначання стійкості фарбовання текстильних матеріалів

Додаток НБ Терміни, визначення та скорочення

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 105-007:1999 Textiles — Test for colour fastness — Part C07: Colour fastness to wet scrubbing of pigment printed textiles (Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина С07. Стійкість забарвлення вибивних тканин до вологого тертя щіткою).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 125 «Легка промисловість».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— замінено назву стандарту з урахуванням стандартизованої в Україні термінології: «Матеріали текстильні. Випробування на стійкість фарбовання. Частина С07. Метод визначення стійкості фарбовання до вологого тертя щіткою»;

— замість слова «текстиль» використано «матеріали текстильні»;

— вилучено посилання на метод забарвлення матеріалу (пігментне фарбування), тому, що деталізацію вибивання наведено в першому розділі;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— замінено «л» на «дм3», «мл» на «см3» згідно з ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення;

Стандарт доповнено двома національними додатками: додатком НА і додатком НБ.

З ISO 105-А01:1994 згармонізовано ДСТУ ГОСТ ИСО 105-А01:2004 Текстильні матеріали. Визначення стійкості фарбовання. Частина А01. Загальні вимоги для проведення випробувань.

З ISO 105-А02:1993 згармонізовано ДСТУ ISO 105-А02:2005 Матеріали текстильні. Визначення стійкості фарбовання. Частина А02. Сіра шкала для оцінювання зміни кольору.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ТЕКСТИЛЬНІ
Випробування на стійкість фарбовання
Частина С07. Метод визначення стійкості фарбовання
до вологого тертя щіткою

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
Испытания устойчивости окраски
Часть С07. Метод определения устойчивости окраски
к влажному трению щеткой

TEXTILES
Tests for colour fastness
Part C07. Colour fastness to wet scrubbing
of pigment printed textiles

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання стійкості фарбовання до вологого тертя щіткою текстильних матеріалів усіх видів, пофарбованих методом вибивання або фарбовання пігментними барвниками.

Випробовування не застосовують до волокон у масі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти, які є чинними на час публікування:

ISO 105-А01:1994 Textiles — Tests for colour fastness — Part A01: General principles of testing

ISO 105-A02:1993 Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change in colour

ISO 105-001:1989 Textiles — Tests for colour fastness — Part C01: Colour fastness to washing: Test 1

ISO 105-006:1994 Textiles — Tests for colour fastness — Part C06: Colour fastness to commercial and industrial laundering.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 105-А0Г.1994 Текстиль. Випробовування на стійкість фарбовання. Частина А01. Загальні принципи випробовування

ISO 105-А02:1993 Текстиль. Випробовування на стійкість фарбовання. Частина А02. Сіра шкала для оцінювання зміни кольору

ISO 105-С01:1989 Текстиль. Випробовування на стійкість фарбовання. Частина С01. Стійкість фарбовання до прання. Випробовування 1

ISO 105-С06:1994 Текстиль. Випробовування на стійкість фарбовання. Частина С06. Стійкість фарбовання до прання в пральнях і промисловості.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи