СОУ ЖКГ 04.05-008:2010 Тролейбуси. Загальні технічні вимоги до капітального ремонту

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

СТАНДАРТ
МІНІСТЕРСТВА З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ

Тролейбуси
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ

СОУ ЖКГ 04.05-008:2010

Відповідає офіційному тексту

МІНЖИТЛОКОМУНГОСП УКРАЇНИ
Київ 2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство „Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства” (ДП „НДКТТ МГ”), Міністерство з питань житлово-комунального господарства України

РОЗРОБНИКИ: В.Будниченко, канд. техн. наук; В. Вірченко; Н.Джола; Л.Збарський, канд. техн. наук (керівник розробки); В. Кривуля; Т. Лавриненко, В. Шматков, канд. техн. наук, Р. Яблонський

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.02.2010 р. № 34

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 ЗАРЕЄСТРОВАНО: Державне підприємство “Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості від 16.04. 2010 р. № 2013

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Вимоги до організації проведення капітальних ремонтів

5.2 Вимоги до ремонту складових частин тролейбуса

5.3 Складання складових частин тролейбуса

6 Вимоги безпеки й охорони довкілля

6.1 Вимоги елементів активної безпеки тролейбуса

6.2 Вимоги до пасивної безпеки тролейбуса

6.3 Вимоги пожежної безпеки та електробезпеки тролейбуса

6.4 Допустимі рівні небезпечних та шкідливих чинників

6.5 Охорона довкілля

6.6 Вимоги до безпеки технологічних процесів

7 Марковання, паковання та транспортування

7.1 Марковання

7.2 Паковання

7.3 Транспортування

8 Правила приймання

8.1 Приймання складових частин тролейбуса

8.2 Приймання тролейбуса

9 Гарантії виконавця ремонту

Бібліографія

СТАНДАРТ
МІНІСТЕРСТВА З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ

Тролейбуси
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ

Чинний від 2010-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до капітально відремонтованих тролейбусів та їх складових частин і виконання капітальних ремонтів.

Цей стандарт застосовують під час розроблення ремонтної документації на конкретний тип тролейбуса.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення

ДСТУ 2518-94 Автотранспортні засоби. Несівні системи автомобілів. Терміни та визначення

ДСТУ 2543-94 Автобуси та тролейбуси. Міцність сидінь та їхніх кріплень. Технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 2860- 94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2865- 94 Контроль неруйнівний. Терміни та визначення

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 СКД. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3491-96 (ГОСТ 30242) Дефекти з’єднань при зварюванні металів плавленням. Класифікація, позначення та визначення

ДСТУ 3525-97 Засоби транспортні дорожні. Маркування

ДСТУ 3649-97 Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки технічного стану та методи контролю

ДСТУ 4398:2005 Тролейбуси. Вимоги електробезпеки та методи контролювання

ДСТУ 4706:2006 Тролейбуси. Вимоги пожежної безпеки та методи контролювання

ДСТУ 4905:2008 Колісні транспортні засоби. Тролейбуси пасажирські. Загальні технічні вимоги

ДСТУ ISO 6157-1:2004 Кріпильні вироби. Дефекти поверхні. Частина 1. Болти, гвинти та шпильки загального призначення (ISO 6157-1:1988, IDT)

ДСТУ ISO 6157-2:2004 Кріпильні вироби. Дефекти поверхонь. Частина 2. Гайки (ISO 6157-2:1995, IDT)

ДСТУ ISO 8992:2006 Кріпильні вироби. Загальні вимоги до болтів, гвинтів, шпильок і гайок (ISO 8992:1986, IDT)

ДСТУ ISO 17637-2003 Неруйнівний контроль швів. Візуальний контроль з’єднань, виконаних зварюванням плавленням (ISO 17637:2003, IDT)

ДСТУ ЕN 473-2001 Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю (EN  473:2000, IDT)

ДСТУ ЕN 583-1-2001 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 1.Загальні вимоги (BN 583-1:1998, IDT)

ДСТУ ЕN 583-3:2005 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 3. Метод проходження (BN 583-1:1997, IDT)

ДСТУ ЕN 1290-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль зварних з’єднань магнітопорошковий (EN 1290:1998, IDT)

ДСТУ ЕN 1291-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль зварних з’єднань магнітопорошковий. Приймальні категорії (EN 1291:1998, IDT)

ДСТУ EN 12084:2005 Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні вимоги та рекомендації. (EN 12084:2001, IDT)

ДСТУ EN 13018:2005 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги (EN 13018:2001, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 36-03:2005 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження пасажирських колісних транспортних засобів великої місткості стосовно загальної конструкції (UN/ECE R 36-03:2002, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 43-00-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження безпечних стекол та скло матеріалів (Правила ЕЭК ООН № 43-00:1988, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 46-01-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дзеркал заднього виду і дорожніх транспортних засобів стосовно встановлення дзеркал заднього виду (Правила ЕЭК ООН № 46-01:1988, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 51-02 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження автотранспортних засобів, що мають не менше ніж чотири колеса, стосовно створюваними ними шуму (Правила UN/ECE R 51-02:1996, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 79-01-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно механізмів рульового управління (Правила ЕЭК ООН № 79-01:1991, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 80-00-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження сидінь великогабаритних пасажирських дорожніх транспортних засобів і офіційного затвердження цих транспортних засобів стосовно міцності сидінь та їхніх кріплень (Правила ЕЭК ООН № 80-00:1989, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 90-01:2005 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження змінних гальмових накладок у зборі і гальмових накладок барабанних гальмових механізмів для механічних колісних транспортних засобів і та їх причепів (UN/ECE R 90-01:2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 ЄСКД. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.604:2005 ЄСКД. Кресленики ремонтні. Загальні вимоги (ГОСТ 2.604-2000, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.610:2006 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання експлуатаційних документів (ГОСТ 2.610-2006, IDT)

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы (ЄСКД. Текстові документи)

ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы (ЄСКД. Ремонтні документи)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги та позначення)

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи умов експлуатування)

ГОСТ 15.309 -98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розробки і постановки продукції на виробництво. Випробування і приймання продукції, що випускається. Основні положення)

ГОСТ 4997-75 Ковры диэлектрические резиновые. Технические условия (Килими діелектричні гумові. Технічні умови)

ГОСТ 8769-75 Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости (Прилади зовнішні світлові автомобілів, автобусів, тролейбусів, тракторів, причепів і напівпричепів. Кількість, розташування, колір, кути видимості)

ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1534) мм (Габарити наближення будівель та рухомого складу залізниць з колією 1524 (1534) мм)

ГОСТ 18699-73 Стеклоочистители электрические. Технические условия (Склоочисники електричні. Технічні умови)

ГОСТ 22896-77 Покрытия лакокрасочные электровозов магистральных железных дорог колеи 1524 мм. Технические условия (Покриття лакофарбові електровозів магістральних залізниць з колією 1524 мм. Технічні умови)

ГОСТ 27435-87 Внутренний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений (Внутрішній шум автотранспортних засобів. Допустимі рівні і методи вимірювань)

ГОСТ 28070-89 Автомобили легковые и грузовые, автобусы. Обзорность с места водителя. Общие технические требования. Методы контроля (Автомобілі легкові та вантажні, автобуси. Оглядність з місця водія. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання)

ГОСТ 29205-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электротранспорта. Нормы и методы испытаний (Сумісність технічних засобів електромагнітна. Радіозавади індустріальні від електротранспорту. Норми та методи випробувань)

ГОСТ 30663-99 (ИСО 6621-2-84) Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Методы измерений (Двигуни внутрішнього згорання. Кільця поршневі. Методи вимірювання)

ГСТУ 3-33-25-95 Автотранспортні засоби. Затяжка різьбових з’єднань. Норми затяжки. Технічні вимоги.

ГСТУ 204.04.05.001-2003 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Вагони трамвайні та тролейбуси. Порядок освоєння капітального ремонту та переобладнання

ГСТУ 204.04.05.003-2004 Вагони трамвайні та тролейбуси. Порядок продовження терміну експлуатації

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджено наказом Держгірпромнагляду від 24.03.2008 за №53 , зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.05.08 за №446/15137

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 за №15, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.02.05 за № 231/10511

НПАОП 60.2-1.01-06 Правила охорони праці на міському електричному транспорті. Затверджено наказом МНС від 21.08.06 за №546, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 25.10.2006 за №1146/13020

 

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online