ДСТУ EN 1865-3:2014 Засоби переміщення пацієнтів, застосовні у спеціалізованих автомобілях швидкої медичної допомоги. Частина 3. Ноші підвищеної вантажності (EN 1865-3:2012, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПАЦІЄНТІВ,
ЗАСТОСОВНІ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
АВТОМОБІЛЯХ ШВИДКОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Частина 3. Ноші підвищеної вантажності
(EN 1865-3:2012, IDT)

ДСТУ EN 1865-3:2014

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне українське об’єднання ДУО «ПОЛІТЕХМЕД»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Грищенко; Т. Девко; Л. Діденко; Н. Жильцова; Р. Картавцев (науковий керівник); О. Коляденко; Р. Мельник; В. Науменко; Д. Підтуркін; Т. Негода; Е. Сінанов; В. Шпак

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 02 грудня 2014 р. № 1432 з 2015-05-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1865-3:2012 Patient handling equipment used in road ambulances - Part 3: Heavy duty stretcher (Засоби переміщення пацієнтів, застосовні у спеціалізованих автомобілях швидкої медичної допомоги. Частина 3. Ноші підвищеної вантажності) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

З Терміни та визначення понять

4 Вимоги

4.1 Загальні вимоги

4.2 Розміри

4.3 Вага

4.4 Вантажність

4.5 Каркас

4.6 Утримувальні системи

4.7 Горючість - токсичні горючі гази

4.8 Деформація каркасу

4.9 Кріплення

4.10 Деформація зони лежання

4.11 Опір крученню

4.12 Перекошування коліс

5 Методи випробування

5.1 Залишкова деформація каркасу

5.2 Кріплення в автомобілі швидкої медичної допомоги

5.3 Залишкова деформація зони лежання

5.4 Опір крученню

5.5 Перекошування коліс

6 Маркування

Додаток ZA Відповідність європейського стандарту основним вимогам

Директиви ЄС 93/42/ЕЕС щодо медичних виробів

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад з англійської мови EN 1865-3:2012 Patient handling equipment used in road ambulances - Part 3: Heavy duty stretcher (Засоби переміщення пацієнтів, застосовні у спеціалізованих автомобілях швидкої медичної допомоги. Частина 3. Ноші підвищеної вантажності).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 77 «Медична техніка».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- вилучено «Передмову» і «Вступ» до EN 1865-3:2012;

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

Європейський стандарт EN 980, на який є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ EN 980:2007 Символи графічні для маркування медичних виробів (EN 980:2003, IDT).

Європейський стандарт EN 1789:2007, на який є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ 7032:2009 Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної допомоги та їхнє устатковання. Технічні вимоги та методи випробування (EN 1789:2007, MOD).

Європейський стандарт EN 60601-1-2 (ІЕС 60601-1-2), на який є посилання в цьому стандарті, упроваджено в Україні як національний стандарт ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001 Електроустатковання медичне. Частина 1. Загальні вимоги безпеки. 2. Додатковий стандарт. Електромагнітна сумісність. Вимоги та випробування (ІЕС 60601-1-2:1993, IDT).

Європейський стандарт EN ISO 14971 (ISO 14971), на який є посилання в цьому стандарті, упроваджено в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 14971:2009 Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком (ISO 14971:2007, IDT).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПАЦІЄНТІВ,
ЗАСТОСОВНІ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АВТОМОБІЛЯХ
ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Частина 3. Ноші підвищеної вантажності

СРЕДСТВА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЯХ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Часть 3. Носилки повышенной грузоподъемности

PATIENT HANDLING EQUIPMENT USED
IN ROAD AMBULANCES
Part 3. Heavy duty stretcher

Чинний від 2015-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено мінімальні вимоги до конструкції й використання нош підвищеної вантажності, що їх застосовують у спеціалізованих автомобілях швидкої медичної допомоги для лікування та транспортування пацієнтів. Призначеність стандарту - убезпечити пацієнта й унайменшити фізичні зусилля персоналу, який застосовує це устатковання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 597-1 Furniture -Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases - Part 1: Ignition source: Smouldering cigarette

EN 980 Symbols for use in the labelling of medical devices

EN 1041 Information supplied by the manufacturer of medical devices

EN 1789:2007+A1:2010 Medical vehicles and their equipment - Road ambulances

EN 1865-1 Patient handling equipment used in road ambulances - Part 1: General stretcher systems and patient handling equipment

EN 60601-1-2 Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests (IEC 60601-1-2)

EN 62366 Medical devices - Application of usability engineering to medical devices (IEC 62366)

EN ISO 14971 Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 597-1 Меблі. Оцінка займистості матраців та м’якої основи ліжок. Частина 1. Джерело займання. Тлійна цигарка

EN 980 Символи для використання у маркуванні медичних виробів

EN 1041 Інформація, яку подає виробник медичних приладів

EN 1789:2007+А1:2010 Медичні автомобілі та їхнє устатковання. Автомобілі швидкої медичної допомоги

EN 1865-1 Засоби переміщення для пацієнтів автомобілів швидкої медичної допомоги. Частина 1. Загальні системи нош і засоби переміщення пацієнтів

EN 60601-1-2 Електричне медичне устатковання. Частина 1-2. Загальні вимоги до безпеки й базової продуктивності. Допоміжний стандарт. Електромагнітна сумісність. Вимоги та випробування (ІЕС 60601-1-2)

EN 62366 Медичні вироби. Застосування ергономічного проектування до медичних виробів (ІЕС 62366)

EN IS014971 Медичні вироби. Застосування керування ризиками щодо медичних виробів (IS014971).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online