ДСТУ ISO/TS 12911:2020 Структура стандартів будівельного інформаційного моделювання (ВІМ) (ISO/TS 12911:2012, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРУКТУРА СТАНДАРТІВ
БУДІВЕЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ (ВIM)

ДСТУ ISO/TS 12911:2020
(ISO/TS 12911:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301), Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 12 жовтня 2021 р. № 347 з 2022–07–01

3 Національний стандарт відповідає ISO/TS 12911:2012 Framework for building information modelling (BIM) guidance (Структура стандартів будівельного інформаційного моделювання (ВIM))

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO/TS 12911:2012

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Призначеність

4.1 Призначеність структури

4.2 Призначеність стандартів будівельного інформаційного моделювання (ВІМ)

4.3 Огляд розділів структури

5 Формальні аспекти обміну інформацією у процесі BIM

5.1 Загальні рекомендації

5.2 Угода про доставляння інформації

5.3 Технічні вимоги щодо змісту

5.4 Прийнятність

5.5 Права власників інформації та права на користування інформацією

5.6 Відповідальність

5.7 Простежуваність

5.8 Відповідність вимогам

5.9 Наслідки невідповідності

6 Структура стандарту ВІМ

6.1 Огляд структури

6.2 Цілісність

6.3 Розширення

6.4 Положення

7 Взаємозв’язок з іншими міжнародними стандартами

7.1 Огляд

7.2 Розроблення нових сфер застосування

7.3 Спеціалізовані сфери застосування

7.4 Схема даних об’єкта будівництва

7.5 Схеми класифікації та формати даних

Додаток А (обов’язковий) Стандарт будівельного інформаційного моделювання

Додаток В (довідковий) Приклад стандарту будівельного інформаційного моделювання для складання звіту кількісної вибірки архітектурної моделі (QTO)

Додаток С (довідковий) Приклад використання структурованих положень як стандарту будівельного інформаційного моделювання для вибірки кількісних даних архітектурної моделі

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO/TS 12911:2020 (ISO/TS 12911:2012, IDT) «Структура стандартів будівельного інформаційного моделювання (ВIM)», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO/TS 12911:2012 (версія en) «Framework for building information modelling (BIM) guidance».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 301 «Металобудівництво».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця технічна специфікація», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— рисунки наведено одразу після тексту, де вперше виконано посилання на них, або на черговій сторінці;

— виправлено друкарські помилки в 3.10 та в таблиці А.3; у «Бібліографії» вилучено виноску «1) на етапі підготовки» як не актуальну на дату розроблення цього стандарту.

ПЕРЕДМОВА до ISO/TS 12911:2012

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) є всесвітнім об’єднанням національних органів стандартизації (органів-членів ISO). Роботу з підготування міжнародних стандартів зазвичай виконують, залучаючи технічні комітети ISO. Кожен орган-член ISO, зацікавлений у темі, за якою створено технічний комітет, має право бути представлений у цьому комітеті. У роботі беруть участь також урядові та неурядові міжнародні організації, які взаємодіють з ISO. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (IEC) з усіх питань електротехнічної стандартизації.

Міжнародні стандарти розробляють відповідно до правил, викладених у директивах ISO/IEC, частина 2.

Основним завданням технічних комітетів є підготування міжнародних стандартів. Прийняті технічними комітетами проекти міжнародних стандартів розсилають до органів-членів ISO для голосування. Для публікації міжнародного стандарту потрібно схвалення щонайменше 75 % організацій-членів, які беруть участь у голосуванні.

В інших обставинах, зокрема коли на ринку існує нагальна потреба щодо таких стандартів, технічний комітет може прийняти рішення про публікацію інших типів документів:

— Загальнодоступна специфікація ISO (ISO/PAS) являє собою угоду між технічними експертами робочої групи ISO, її приймають до публікації, якщо її схвалили більше ніж 50 % членів вищого за ієрархією комітету, які проголосували;

— Технічна специфікація ISO (ISO/TS) являє собою угоду між членами технічного комітету, її приймають до публікації, якщо її затвердили 2/3 членів комітету, які проголосували.

ISO/PAS або ISO/TS переглядають через кожні три роки, щоб прийняти рішення, чи буде їх підтверджено на наступний період тривалістю три роки, переглянуто для прийняття як міжнародні стандарти, або скасовано. Якщо ISO/PAS або ISO/TS підтверджено, їх має бути переглянуто повторно через три роки, після чого — або перероблено на міжнародні стандарти, або відкликано.

Потрібно звернути увагу на те, що деякі елементи цього стандарту можуть бути предметом патентних прав. ISO не несе відповідальності за виявлення будь-якого або всіх таких патентних прав.

Цей стандарт було підготовлено Технічним комітетом ISO/TC 59 «Будівлі та інженерні споруди», ПК 13 «Організація інформації щодо будівель та споруд».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРУКТУРА СТАНДАРТІВ БУДІВЕЛЬНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ (ВIM)

FRAMEWORK FOR BUILDING INFORMATION
MODELLING (BIM) GUIDANCE

Чинний від 2022–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено вимоги щодо структурованих положень документів, призначених для оцінювання відповідності будівельного інформаційного моделювання (BIM) до установлюваних технічних умов.

Зазначені вимоги щодо структури стандарту застосовні до моделювання будівель та споруд, а також пов’язаних із ними об’єктів будівництва будь-якого рівня складності, зокрема, від груп об’єктів нерухомості на одному або кількох будівельних майданчиках і до окремих невеликих об’єктів будівництва у складі будь-якої системи, підсистеми, до складових компонентів або елементів. Цей стандарт може бути застосовано до об’єктів нерухомості будь-якого типу, зокрема, до більшості об’єктів інфраструктури та громадських будівель, обладнання та матеріалів. Процеси BIM застосовні до портфеля активів, об’єкта будівництва чи його компонента протягом усього життєвого циклу, який може охоплювати період від початку реалізації проекту до виведення з експлуатації об’єкта будівництва. Стандарт призначено для керівників підрозділів з управління інформацією, які, використовуючи установлену в ньому структуру, зможуть розробляти стандарти BIM для застосування на міжнародному та національному рівні або для окремих проектів. Установлену в цьому стандарті структуру можуть використовувати також розробники програмних ресурсів для складання настанов для BIM.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 6707-1 Building and civil engineering — Vocabulary — Part 1: General terms

ISO 29481-1:2010 Building information modelling — Information delivery manual — Part 1: Methodology and format.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6707-1 Будівлі та інженерні споруди. Словник. Частина 1. Загальні терміни

ISO 29481-1:2010 Будівельне інформаційне моделювання. Настанова щодо доставляння інформації. Частина 1. Методологія і формат.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online