ДСТУ 9243.7:2023 Система проєктної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 9243.7:2023

СИСТЕМА ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Захист будівель і споруд» (ТК 304), Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП УкрНДНЦ) від 03 липня 2023 р. № 175 з 2024–04–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.2.4-7–2009

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і розповсюджувати як
офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях
інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2024

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Основний комплект робочих креслеників архітектурних рішень

6 Основний комплект робочих креслеників будівельних конструкцій

Додаток А (довідковий) Умовні графічні зображення будівельних конструкцій та їхніх елементів

Додаток Б (довідковий) Приклади виконання планів поверхів будівлі

Додаток В (довідковий) Приклади заповнення відомості перемичок, специфікації елементів заповнення перемичок та прорізів

Додаток Г (довідковий) Приклади виконання розрізів

Додаток Д (довідковий) Приклади виконання фасадів і їхніх фрагментів

Додаток Е (довідковий) Приклад виконання плану підлоги

Додаток Ж (довідковий) Приклад виконання плану покрівлі

Додаток И (довідковий) Приклад виконання схеми розміщення елементів заповнення віконного прорізу

Додаток К (довідковий) Приклад оформлення паспорту опорядження фасадів

Додаток Л (довідковий) Приклади виконання схем розміщення елементів збірних конструкцій

Додаток М (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

SYSTEM OF PROJECT DOCUMENTS FOR CONSTRUCTION
Rules for execution of architectural and construction working drawings

Чинний від 2024–04–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює склад і правила оформлення архітектурно-будівельних робочих креслеників (архітектурних рішень і будівельних конструкцій, включаючи робочу документацію на будівельну продукцію) будівель і споруд різного функціонального призначення, зокрема з урахуванням застосування автоматизованих систем проєктування та будівельного інформаційного моделювання (ВІМ).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 9243.4:2023 Система проєктної документації для будівництва. Основні вимоги до проєктної документації

ДСТУ 9243.10:2023 Система проєктної документації для будівництва. Правила виконання специфікації обладнання і будівельної продукції

ДСТУ Б А.2.4-37:2008 Позначення характеристик точності

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ EN ISO 3766:2018 (EN ISO 3766:2003, IDT; ISO 3766:2003, IDT) Кресленики будівельні. Спрощене подання для залізобетонної арматури

ДСТУ EN ISO 4157-1:2018 (EN ISO 4157-1:1998, IDT; ISO 4157-1:1998, IDT) Кресленики будівельні. Системи позначення. Частина 1. Будівлі та частини будівель

ДСТУ EN ISO 4157-2:2018 (EN ISO 4157-2:1998, IDT; ISO 4157-2:1998, IDT) Кресленики будівельні. Системи позначення. Частина 2. Назва та номери приміщень

ДСТУ EN ISO 4157-3:2018 (EN ISO 4157-3:1998, IDT; ISO 4157-3:1998, IDT) Кресленики будівельні. Системи позначення. Частина 3. Ідентифікація приміщень

ДСТУ EN ISO 4172:2018 (EN ISO 4172:1996, IDT; ISO 4172:1991, IDT) Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Кресленики монтажні для збірних конструкцій

ДСТУ EN ISO 6413:2018 (EN ISO 6413:1994, IDT; ISO 6413:1988, IDT) Кресленики технічні. Подання виступів і пазів

ДСТУ EN ISO 6284:2018 (EN ISO 6284:1999, IDT; ISO 6284:1996, IDT) Кресленики будівельні. Позначення граничних відхилів

ДСТУ EN ISO 6433:2018 (EN ISO 6433:2012, IDT; ISO 6433:2012, IDT) Кресленики технічні. Позначення деталей

ДСТУ EN ISO 7437:2018 (EN ISO 7437:1996, IDT; ISO 7437:1990, IDT) Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Загальні правила виконання креслеників для попереднього виготовлення будівельних елементів

ДСТУ EN ISO 7518:2018 (EN ISO 7518:1999, IDT; ISO 7518:1983, IDT) Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Спрощене подання розбирання та перебудови приміщень

ДСТУ EN ISO 7519:2018 (EN ISO 7519:1996, IDT; ISO 7519:1991, IDT) Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Загальні принципи подання креслеників загального виду та складальних креслеників

ДСТУ EN ISO 8560:2018 (EN ISO 8560:1999, IDT; ISO 8560:1986, IDT) Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Подання модульних розмірів, ліній та сіток

ДСТУ 9243.7:2023 2 ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT). Системи управління якістю. Вимоги ДСТУ EN ISO 9431:2018

(EN ISO 9431:1999, IDT; ISO 9431:1990, IDT) Кресленики будівельні. Поле для креслеників, тексту та штампів на креслярських аркушах

ДСТУ EN ISO 12006-2:2020 (EN ISO 12006-2:2020, IDT; ISO 12006-2:2015, IDT) Зведення будівель. Організація інформації про будівлі та споруди. Частина 2. Структура класифікації

ДСТУ EN ISO 12006-3:2020 (EN ISO 12006-3:2016, IDT; ISO 12006-3:2007, IDT) Зведення будівель. Структура інформації про об’єкти будівництва. Частина 3. Структура об’єктно-орієнтованої інформації

ДСТУ EN ISO 16739-1:2021 (EN ISO 16739-1:2020, IDT; ISO 16739-1:2018, IDT) Класи промислових фондів (IFC) для обміну даними в галузі будівництва та управління об’єктами. Частина 1. Схема даних

ДСТУ EN ISO 16757-1:2020 (EN ISO 16757-1:2019, IDT; ISO 16757-1:2015, IDT) Структури даних електронних каталогів виробів для інженерних систем та обладнання будівель. Частина 1. Концепції, архітектура та модель

ДСТУ EN ISO 16757-2:2020 (EN ISO 16757-2:2019, IDT; ISO 16757-2:2016, IDT) Структури даних електронних каталогів товарів для будівельних послуг. Частина 2. Геометричні параметри

ДСТУ ISO 128-1:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 1. Передмова та покажчик понять стандартів ISO серії 128 (ISO 128-1:2003, IDT)

ДСТУ ISO 128-20:2003 Кресленики технічні. Загальні принципи подавання. Частина 20. Основні положення про лінії (ISO 128-20:1996, IDT)

ДСТУ ISO 128-21:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 21. Лінії, виконані автоматизованим проектуванням (ISO 128-21:1997, IDT)

ДСТУ ISO 128-22:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 22. Основні положення та правила застосування ліній-виносок і полиць ліній-виносок (ISO 128-22:1999, IDT)

ДСТУ ISO 128-23:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 23. Лінії на будівельних креслениках (ISO 128-23:1999, IDT)

ДСТУ ISO 128-30:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 30. Основні положення про види (ISO 128-30:2001, IDT)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online