ДСТУ EN 14387:2021 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри скомбіновані. Вимоги, випробовування, маркування (EN 14387:2021, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби індивідуального захисту органів дихання
ФІЛЬТРИ ПРОТИГАЗОВІ
І ФІЛЬТРИ СКОМБІНОВАНІ
Вимоги, випробовування, маркування

ДСТУ EN 14387:2021
(EN 14387:2021, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 15 грудня 2021 р. № 508 з 2022-08-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14387:2021 Respiratory protective devices — Gas filter(s) and combined filter(s) — Requirements, testing, marking (Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри скомбіновані Вимоги, випробовування, маркування) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та піктограми

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Піктограми

4 Класифікація

4.1 Загальні положення

4.2 Типи фільтрів

4.3 Класи фільтрів за поглинальною здатністю

4.4 Обмеження

5 Вимоги

5.1 Загальні положення

5.2 Номінальні значення та граничні відхили

5.3 З’єднання

5.4 Ергономіка

5.5 Маса

5.6 Парні або складені фільтри

5.7 Конструкція

5.8 Матеріали

5.9 Пакування

5.10 Попередня підготовка

5.11 Опір диханню

5.12 Поглинальна здатність

5.13 Скомбіновані фільтри

6 Випробовування

6.1 Проведення випробування

6.2 Програма випробування

6.3 Перевіряння

6.4 Попередня підготовка

6.5 Опір диханню

6.6 Поглинальна здатність

7 Маркування

7.1 Загальні положення

7.2 Фільтри

7.3 Паковання фільтрів

8 Інформація, яку надає виробник

Додаток ZА (довідковий) Взаємозв’язок між положеннями EN 14387:2021 та основними вимогами Регламенту 2016/425/EU

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 14387:2021 (EN 14387:2021, IDT) «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри скомбіновані. Вимоги, випробовування, маркування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 14387:2021 (версія en) «Respiratory protective devices — Gas filter(s) and combined filter(s) — Requirements, testing, marking».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— назву стандарту доповнено словом «індивідуального», що відповідає змісту стандарту та є загальною назвою групи стандартів відповідної галузі;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Європейської передмови» до EN 14387:2021 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Цей засіб індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) може бути схвалено згідно з цим стандартом, якщо окремі складові частини задовольняють вимоги технічних умов, які можуть бути цілим стандартом або його частиною, а також вимоги практичних випробувань експлуатаційних параметрів укомплектованого ЗІЗОД, які визначено відповідним стандартом. Якщо з будь-якої причини неможливе проведення випробувань укомплектованого ЗІЗОД, допустимо випробовування моделі ЗІЗОД з подібними дихальними характеристиками та розподілом маси.

Суттєвими технічними змінами між EN 14387:2021 та попереднім виданням є такі:

a) долучено визначення та символи;

b) вилучено опис;

c) змінено номінальні значення та граничні відхили;

d) долучено використання оцінювання ризику, наприклад «Failure Modes and Effect Analysis (FMEA)»;

e) долучено вимоги до фільтрів, використовуваних у парі;

f) вилучено пиломісткість;

g) вилучено з таблиці 1 колонку щодо максимального опору диханню після запилення доломітовим пилом;

h) у таблиці 2 змінено значення з поглинальної здатності та умов випробування протигазових фільтрів типів А, В, Е та K;

i) змінено «візуальну перевірку» на «перевірку» й долучено детальний перелік;

j) усі рисунки приведено у відповідність до змін, внесених у процедури випробовування, де це є доречним. EN 134, EN 143, EN 148-1, EN 13274-3, EN 13274-7, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні прийнято як ДСТУ EN 134:2005 (EN 134:1998, IDT); ДСТУ EN 143:2002 (EN 143:2000, IDT); ДСТУ EN 143:2002/Зміна № 1:2015 (EN 143:2000/А1:2006, IDT); ДСТУ EN 143:2002/Поправка № 1:2015 (EN 143:2000/АС:2005, IDT); ДСТУ EN 148-1:2004 (EN 148-1:1999, IDT); ДСТУ EN 13274-3:2005 (EN 13274-3:2001, IDT); ДСТУ EN 13274-7:2017 (EN 13274-7:2008, IDT) відповідно.

EN 16972:2000, посилання на який є в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національний.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
ФІЛЬТРИ ПРОТИГАЗОВІ І ФІЛЬТРИ СКОМБІНОВАНІ
Вимоги, випробовування, маркування

RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICES
GAS FILTER(S) AND COMBINED FILTER(S)
Requirements, testing, marking

Чинний від 2022-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на фільтри протигазові та фільтри скомбіновані, призначені для використання як змінні частини у складі самовсмоктувальних засобів індивідуального захисту органів дихання, крім засобів, що їх використовують під час евакуації.

Фільтри, використовувані проти CO, вилучено з цього стандарту.

Лабораторні випробування долучено для оцінювання відповідності вимогам.

Деякі фільтри, що відповідають вимогам цього стандарту, можуть також бути придатними для використання в повітронагнітальних засобах індивідуального захисту органів дихання та/або в засобах, що їх використовують під час евакуації їх потрібно випробовувати та маркувати згідно з відповідним стандартом.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи повністю або частково необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 134:1998 Respiratory protective devices — Nomenclature of components

EN 143:2021 Respiratory protective devices — Particle filters — Requirements, testing, marking

EN 148-1:2018 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 1: Standard thread connection

EN 13274-3:2001 Respiratory protective devices — Methods of test — Part 3: Determination of breathing resistance

EN 13274-7:2019 Respiratory protective devices — Methods of test — Part 7: Determination of particle filter penetration

EN ISO 16972:2020 Respiratory protective devices — Vocabulary and graphical symbols (ISO 16972:2020).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 134 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Номенклатура складових частин

EN 143 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування

EN 148-1 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Частина 1. Стандартне нарізеве з’єднання

EN 13274-3 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 3. Визначення опору диханню

EN 13274-7 Засоби захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 7. Визначення коефіцієнта проникання протиаерозольного фільтра.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online