ДСТУ EN 14502-1:2019 Крани вантажопідіймальні. Устатковання для підіймання людей. Частина 1. Підвісні колиски (EN 14502-1:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Крани вантажопідіймальні
УСТАТКОВАННЯ
ДЛЯ ПІДІЙМАННЯ ЛЮДЕЙ 
Частина 1. Підвісні колиски

ДСТУ EN 14502-1:2019
(EN 14502-1:2010, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання» (ТК 16)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 грудня 2021 р. № 538 з 2022–08–01

3 Національний стандарт відповідає EN 14502-1:2010 Cranes — Equipment for the lifting of persons — Part 1: Suspended baskets (Крани вантажопідіймальні. Устатковання для підіймання людей. Частина 1. Підвісні колиски) і внесений з дозволу CEN, rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за СЕN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 14502-1:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги щодо безпеки та/чи заходи захисту

5.1 Загальні вимоги

5.2 Обчислення міцності

5.3 Вантажопідіймальне обладнання

5.4 Підлога

5.5 Нахил

5.6 Бічне огородження

5.7 Доступ і вихід

5.8 Кріплення засобів індивідуального захисту від падіння з висоти

6 Перевіряння вимог щодо безпеки та/чи заходів захисту

7 Інструкція з експлуатації

7.1 Основні положення

7.2 Інформація для користувача

7.3 Інформація для кранівника

7.4 Інформація для персоналу в колисці

7.5 Особливі вимоги щодо роботи з підвісною колискою

8 Марковання

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ЕN 14502-1:2019 (EN 14502-1:2010, IDT) «Крани вантажо-підіймальні. Устатковання для підіймання людей. Частина 1. Підвісні колиски», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 14502-1:2010 (версія en) «Cranes — Equipment for the lifting of persons — Part 1: Suspended baskets».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» змінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Нормативні посилання», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 14502-1:2010 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до EN 14502-1:2010

Цей стандарт стосується підвісних колисок, які використовують для підіймання людей обладнанням, не призначеним для цього.

На використання такої підвісної колиски не поширюється дія Директиви 98/37/EC, але воно регулюється правилами, які стосуються користувача.

Директива 2009/104/EC установлює мінімальні вимоги. Підіймання людей за допомогою машин, не призначених для цього, розглянуто в 3.1.2 додатка II цієї Директиви, яка регламентує таке:

«Підіймати людей можна лише за допомогою робочого обладнання та приладдя, передбаченого для цього.

Без порушення розділу 5 Директиви 89/391/EEC як виняток робоче обладнання, спеціально не призначене для підіймання людей, можна використовувати для цього за умови, що вжито відповідних заходів, прийнятних для забезпечення безпеки згідно з національним законодавством та/або практикою, яка передбачає належний нагляд.

Доки робітники перебувають на робочому обладнанні, призначеному для підіймання вантажів, на посту керування завжди повинен перебувати персонал. Має бути забезпечено надійні засоби зв’язку. У разі небезпеки мають бути надійні засоби евакуації робітників».

Національне законодавство та/чи практика, наведені в другому абзаці 3.1.2, можуть установлювати умови, за яких дозволено таке виняткове використання, заходи, які має бути прийнято для забезпечення безпечної експлуатації, а також технічні вимоги для обладнання, яке використовують.

Такі зобов’язання поширюються на користувачів, але вони також мають наслідки для осіб, які розміщують обладнання, що його використовують для цього, на ринку у відповідній країні, оскільки вони повинні враховувати відповідне законодавство.

Цей стандарт є технічним документом, що допомагає розробникам підвісних колисок, які використовують з машинами, не призначеними для підіймання людей.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРАНИ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНІ
УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ПІДІЙМАННЯ ЛЮДЕЙ
Частина 1. Підвісні колиски

CRANES
EQUIPMENT FOR THE LIFTING OF PERSONS
Part 1. Suspended baskets

Чинний від 2022–08–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на колиски, підвішені на кранах.

Цей стандарт не охоплює засобів керування рухом колиски.

Цей стандарт не поширюється на:

— кранові підіймачі (ліфти для кранів);

— пересувні кабіни.

Цей стандарт розглядає всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та події, що стосуються підвісних колисок, коли їх використовують за призначеністю та в умовах, передбачених виробником (див. розділ 4).

Суттєві небезпеки, охоплені цим документом, зазначено в розділі 4.

Цей cтандарт не застосовують до підвісних колисок, виготовлених до дати його публікації CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованихпосилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватисьостаннім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 795 Protection against falls from a height — Anchor devices — Requirements and testing

EN 818-4 Short link chain for lifting purposes — Safety — Part 4: Chain slings — Grade 8

EN 13411-1 Terminations for steel wire ropes — Safety — Part 1: Thimbles for steel wire rope slings

EN 13411-2 Terminations for steel wire ropes — Safety — Part 2: Splicing of eyes for wire rope slings

EN 13411-3 Terminations for steel wire ropes — Safety — Part 3: Ferrules and ferrule-securing

EN 13414-1 Steel wire rope slings — Safety — Part 1: Slings for general lifting service

EN 13586:2004 + A1:2008 Cranes — Access.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 795 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Анкерні пристрої. Вимоги та методи випробування

EN 818-4 Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Стропи ланцюгові. Клас 8

EN 13411-1 Закріплення кінців сталевих канатів. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Коуші на кінцях сталевих стропів

EN 13411-2 Закріплення кінців сталевих канатів. Вимоги щодо безпечності. Частина 2. Заплітання канатних петель стропів

EN 13411-3 Закріплення кінців сталевих канатів. Вимоги щодо безпечності. Частина 3. Втулки для обпресування та процес обпресовування

EN 13414-1 Стропи зі сталевих дротяних канатів. Безпечність. Частина 1. Стропи вантажопідіймальні загальної призначеності

EN 13586:2004 + A1:2008 Крани вантажопідіймальні. Системи доступу

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи