НПАОП 0.00-7.20-21 Форми висновків експертизи

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
31 грудня 2021 року № 1191-21

НПАОП 0.00-7.20-21

Форми висновків експертизи

Бланк експертної організації

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник експертної організації
___________    ________________________
       (підпис)          (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

___ ____________ 20__ р.ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ № ____________
щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки

Суб'єкт господарювання _________________________________________________________
                                        (повне найменування юридичної особи,
______________________________________________________________________________
  місцезнаходження, код за ЄДРПОУ; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності),
______________________________________________________________________________
серія і номер паспорта або номер паспорта громадянина України у формі картки, ким і коли виданий,
______________________________________________________________________________
 місце проживання фізичної особи - підприємця)

Підстави виконання експертизи ____________________________________________________
                                          (№ та дата договору/контракту на проведення експертизи)

Місце проведення експертизи _____________________________________________________
                                                                          (адреса)

Дати проведення експертизи _______________________________________________________
                                      (дати початку та закінчення проведення експертизи)

1. Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, на які передбачається одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки:
1) __________________________________ (пункт __ групи А додатка 2);
         (найменування робіт підвищеної небезпеки із зазначенням пунктів групи А
             додатка 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
                 небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
                 устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою
                     Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107)
2) __________________________________ (пункт __ групи А додатка 2)
2. Перелік наданих на експертизу документів
______________________________________________________________________________
(надані документи у вигляді оригіналів та копій, засвідчених у визначеному законодавством порядку)
______________________________________________________________________________

3. Характеристика об'єкта експертизи
3.1. Інформація щодо кількості працівників суб'єкта господарюванняЗагальна кількість працівників

Кількість працівників, які безпосередньо будуть виконувати роботи підвищеної небезпеки, зазначені у пункті 1 цього Висновку експертизи

 

 3.2. Інформація щодо нормативних та інших актів з охорони праці суб'єкта господарюванняНомер та дата акта, яким затверджено положення про службу охорони праці

Номер та дата акта, яким затверджено положення про навчання з питань охорони праці

Назва, номер та дата затвердження інструкцій з охорони праці, додержання яких вимагається під час виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи

Номер та дата затвердження акта про забезпечення придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту, що необхідні для виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи

Номер та дата акта про призначення відповідальних за справний стан та безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи