ДСТУ EN 13381-7:2022 Методи випробування для визначення впливу на вогнестійкість елементів конструкцій. Частина 7. Вогнезахисні матеріали для дерев’яних конструкцій (EN 13381-7:2019, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 13381-7:2022
(EN 13381-7:2019, IDT)

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
Частина 7. Вогнезахисні матеріали для дерев’яних конструкцій

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 27 грудня 2022 р. № 280 з 2023–06–01

3 Національний стандарт відповідає EN 13381-7:2019 Test methods for determining the contribution to the fi re resistance of structural members — Part 7: Applied protection to timber members (Методи випробування для визначення впливу на вогнестійкість елементів конструкцій. Частина 7. Вогнезахисні матеріали для дерев’яних конструкцій) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium.

Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і
розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його
 частини на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2023

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 13381-7:2019

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, умовні познаки та одиниці вимірювання

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Умовні познаки та одиниці вимірювання

4 Випробувальне обладнання

4.1 Загальні положення

4.2 Піч

4.3 Обладнання для прикладання навантаження

5 Умови випробування

5.1 Процедура випробування

5.2 Умови кріплення та обмежування зміщення

5.3 Умови прикладання навантаження

6 Зразки для випробування

6.1 Загальні положення

6.2 Кількість випробувань

6.3 Геометричні розміри зразків для випробування

6.4 Конструкція

6.5 Склад компонентів зразка для випробування

6.6 Властивості випробовуваних матеріалів

6.7 Перевіряння відповідності зразка для випробування встановленим вимогам

7 Монтування зразка для випробування

7.1 Великомасштабне випробування стіни

7.2 Великомасштабне випробування перекриття

7.3 Великомасштабне випробування балки

7.4 Дрібномасштабне випробування

7.5 Конфігурації монтування

8 Кондиціювання зразків для випробування

9 Застосування засобів вимірювальної техніки

9.1 Загальні положення

9.2 Засоби вимірювання температури в печi

9.3 Засоби вимірювання температури зразка для випробування

9.4 Засоби вимірювання тиску

9.5 Засоби вимірювання деформації

9.6 Засоби вимірювання прикладеного навантаження

10 Процедура випробування

10.1 Загальні положення

10.2 Температура і тиск у печі

10.3 Прикладання та регулювання навантаження

10.4 Температура зразка для випробування

10.5 Деформація

10.6 Спостереження

10.7 Тривалість випробування

11 Результати випробування

11.1 Прийнятність результатів випробування

11.2 Подання результатів випробування

12 Протокол випробування

13 Оцінювання

13.1 Загальні положення

13.2 Оцінювання проміжку часу до початку обвуглювання

13.3 Оцінювання швидкості обвуглювання

13.4 Оцінювання проміжку часу до досягнення граничного стану

14 Звітування про оцінювання

15 Межі застосовності результатів оцінювання

15.1 Загальні положення

15.2 Межі застосовності результатів оцінювання

15.3 Додаткові обмеження щодо застосовності результатів оцінювання для специфічних типів конструкцій

Додаток А (обов’язковий) Дрібномасштабне випробування

А.1 Загальні положення

А.2 Випробувальне обладнання, монтування зразка та прикладання випробувального навантаження

А.3 Припинення дрібномасштабного випробування

Додаток В (довідковий) Огляд методів, регламентованих EN 13381-7

В.1 Загальні положення

В.2 Системи вогнезахисту, призначені для нанесення на дерев’яні каркасні стіни, дерев’яні балки та дерев’яні колони

В.3 Системи вогнезахисту, призначені для нанесення на дерев’яні каркасні перекриття, дерев’яні каркасні стіни, дерев’яні балки та дерев’яні колони

В.4 Системи вогнезахисту, призначені для нанесення на дерев’яні балки та дерев’яні колони

Додаток C (обов’язковий) Визначення властивостей вогнезахисних матеріалів

C.1 Вступ

С.2 Товщина вогнезахисних матеріалів

С.3 Густина нанесених вогнезахисних матеріалів

С.4 Вологість нанесених вогнезахисних матеріалів

Додаток D (обов’язковий) Кріплення термопар до дерев’яних будівельних конструкцій та дерев’яних каркасних конструкцій і прокладання кабелів

D.1 Загальні положення

D.2 Типи термопар

D.3 Кріплення термопар

D.4 Прокладання термопарних проводів

D.5 Підімкнення термопар

D.6 Вихід термопар із ладу

Додаток E (довідковий) Розрахунок навантаження, яке потрібно прикладати до зразків для великомасштабних випробувань

Е.1 Загальні положення

Е.2 Приклад № 1. Розрахунок навантаження для зразка стіни для великомасштабного випробування

Е.3 Приклад № 2. Розрахунок навантаження для зразка балки для великомасштабного випробування

Додаток F (довідковий) Приклади оцінювання функційних характеристик систем вогнезахисту

F.1 Загальні положення

F.2 Оцінювання проміжку часу до початку обвуглювання під системою вогнезахисту

F.3 Оцінювання швидкості обвуглювання під системою вогнезахисту

F.4 Проміжок часу до втрати здатності до зчеплення системою вогнезахисту

Додаток G (обов’язковий) Метод випробування за температурного режиму тлійної пожежі або пожежі в режимі повільного нагрівання

G.1 Вступ

G.2 Випробувальне обладнання

G.3 Умови випробування

G.4 Зразки для випробування

G.5 Монтування зразків для випробування

G.6 Кондиціювання зразків для випробування

G.7 Застосування засобів вимірювальної техніки

G.8 Процедура випробування

G.9 Результати випробування

G.10 Оцінювання результатів

Додаток Н (довідковий) Розрахунок геометричних розмірів обвугленої ділянки зразка і зразка для дрібномасштабного випробування

Н.1 Вступ

Н.2 Розрахунок товщини зразка, використовуваного для оцінювання обвуглювання

Н.3 Розрахунок кількості термопар

Н.4 Розрахунок довжини зразка, використовуваного для оцінювання обвуглювання

Н.5 Розрахунок ширини зразка, використовуваного для оцінювання обвуглювання

Н.6 Розрахунок геометричних розмірів зразка для дрібномасштабного випробування

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13381-7:2022 (EN 13381-7:2019, IDT) «Методи випробування для визначення впливу на вогнестійкість елементів конструкцій. Частина 7. Вогнезахисні матеріали для дерев’яних конструкцій», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13381-7:2019 (версія en) «Test methods for determining the contribution to the fi re resistance of structural membe rs — Part 7: Applied protection to timber members».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України. До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Європейські та міжнародні стандарти EN 301, EN 823, EN 15425, EN ISO 13943, ISO 8421 та ISO 834-12, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні. Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до EN 13381-7:2019

Цей стандарт (EN 13381-7:2019) розробив Технічний комітет CEN/TC 127 «Пожежна безпека в будинках», секретаріатом якого керує Британський інститут стандартів (BSI).

Цей стандарт замінює ENV 13381-7:2002.

Цей стандарт є частиною серії стандартів щодо оцінювання впливу застосованих вогнезахисних матеріалів на вогнестійкість елементів конструкцій. Інші частини цього стандарту такі:

— Частина 1. Горизонтальні вогнезахисні екрани;

— Частина 2. Вертикальні вогнезахисні екрани;

— Частина 3. Вогнезахисні матеріали для залізобетонних конструкцій;

— Частина 4. Вогнезахисні матеріали для сталевих конструкцій;

— Частина 5. Вогнезахисні матеріали для сталезалізобетонних конструкцій;

— Частина 6. Вогнезахисні матеріали для порожнистих сталевих колон, заповнених бетоном;

— Частина 8. Реактивні вогнезахисні матеріали для сталевих конструкцій;

— Частина 9. Системи вогнезахисту для сталевих балок з отворами в ребрі;

— Частина 10. Вогнезахисні матеріали для суцільних сталевих стрижнів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online