ДСТУ EN 13162:2019 Вироби теплоізоляційні для будівель. Вироби промислового виготовлення з мінеральної вати (MW). Технічні умови (EN 13162:2012 + A1:2015, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 13162:2019
(EN 13162:2012 + A1:2015, IDT)

ВИРОБИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ДЛЯ БУДІВЕЛЬ.
ВИРОБИ ПРОМИСЛОВОГО ВИГОТОВЛЕННЯ
З МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ (МW)
Технічні умови

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Будівельні вироби і матеріали» (ТК 305)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 13 березня 2023 р. № 28 з 2023–10–01

3 Національний стандарт відповідає EN 13162:2012 + A1:2015 Thermal insulation products for buildings — Factory made mineral wool (MW) products — Specification (Вироби теплоізоляційні для будівель. Вироби промислового виготовлення з мінеральної вати (МW). Технічні умови) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення, символи, одиниці вимірювання та скорочення

4 Вимоги

5 Методи випробування

6 Код позначення

7 Оцінювання та перевіряння стабільності експлуатаційних характеристик (AVCP)

8 Маркування та етикетування

Додаток А (обов’язковий) Визначення задекларованих значень термічного опору та теплопровідності

Додаток В (обов’язковий) Визначення типу виробів (PTD) та виробничий контроль на підприємстві (FPC)

Додаток С (обов’язковий) Мінераловатні багатошарові теплоізоляційні вироби

Додаток D (довідковий) Приклади визначення задекларованих значень термічного опору та теплопровідності для виробу чи групи виробів

Додаток ZA (довідковий) Розділи цього стандарту, що стосуються положень Регламенту ЄС щодо будівельних матеріалів

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012 + A1:2015, IDT) «Вироби теплоізоляційні для будівель. Вироби промислового виготовлення з мінеральної вати (МW). Технічні умови», — ідентичний щодо EN 13162:2012 (версія en) «Thermal insulation products for buildings — Factory made mineral wool (MW) products — Specification» з урахуванням зміни A1:2015 (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Цей стандарт є одним із серії стандартів щодо теплоізоляційних виробів, що використовують у будівлях, але цей стандарт можна застосовувати в інших сферах, де це необхідно.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення, символи, одиниці виміру та скорочення» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ДСТУ EN 13162:2019

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ДЛЯ БУДІВЕЛЬ. ВИРОБИ
ПРОМИСЛОВОГО ВИГОТОВЛЕННЯ З МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ (МW)
Технічні умови

THERMAL INSULATION PRODUCTS FOR BUILDINGS.
FACTORY MADE MINERAL WOOL (MW) PRODUCTS
Specification

Чинний від 2023–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає вимоги до виробів з мінеральної вати, виготовлених на заводі, з облицюванням або покриттям або без них, які використовують для теплоізоляції будівель.

Вироби випускають у вигляді матів, панелей та плит. Вироби, на які поширюється цей стандарт, також використовують у збірних системах теплоізоляції та композитних панелях; експлуатаційні характеристики систем, у яких застосовують ці вироби, цим стандартом не охоплені.

У цьому стандарті описано характеристики виробів та подано методи випробування, оцінювання відповідності, маркування та етикетування.

У цьому стандарті не вказано необхідний рівень конкретного показника, який має набути виріб, щоб продемонструвати придатність до використання в конкретному застосуванні. Необхідні рівні для конкретного застосування потрібно визначати в нормативних актах або стандартах, що не суперечать вимогам цього стандарту.

Цей стандарт не поширюється на вироби із заданим значенням термічного опору менше ніж 0,25 м2 · К/Вт або із заданим значенням теплопровідності понад 0,060 Вт/(м·К) за температури 10 °С.

Цей стандарт не поширюється на ізоляційні вироби, що виготовляють на місці виконання будівельних робіт (згідно з EN 14064, частини 1 та 2), та вироби, що використовують для ізоляції будівельного обладнання та промислових установок (згідно з EN 14303).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 822 Thermal insulating products for building applications — Determination of length and width

EN 823 Thermal insulating products for building applications — Determination of thickness

EN 824 Thermal insulating products for building applications — Determination of squareness

EN 825 Thermal insulating products for building applications — Determination of flatness

EN 826 Thermal insulating products for building applications — Determination of compression behaviour

EN 1604 Thermal insulating products for building applications — Determination of dimensional stability under specified temperature and humidity conditions

EN 1606 Thermal insulating products for building applications — Determination of compressive creep

EN 1607 Thermal insulating products for building applications — Determination of tensile strength perpendicular to faces

EN 1609 Thermal insulating products for building applications — Determination of short term water absorption by partial immersion

EN 12086 Thermal insulating products for building applications — Determination of water vapour transmission properties

EN 12087 Thermal insulating products for building applications — Determination of long term water absorption by immersion

EN 12089 Thermal insulating products for building applications — Determination of bending behaviour

EN 12090 Thermal insulating products for building applications — Determination of shear behaviour

EN 12430 Thermal insulating products for building applications — Determination of behaviour under point load

EN 12431 Thermal insulating products for building applications — Determination of thickness for floating floor insulation products

EN 12667 Thermal performance of building materials and products — Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat fmow meter methods — Products of high and medium thermal resistance

EN 12939 Thermal performance of building materials and products — Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods — Thick products of high and medium thermal resistance

EN 13172:2012 Thermal insulation products — Evaluation of conformity

EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

EN 13820 Thermal insulating materials for building applications — Determination of organic content

EN 13823 Reaction to fire tests for building products — Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item

EN 15715 Thermal insulation products — Instructions for mounting and fixing for reaction to fire testing — Factory made products

EN 29052-1 Acoustics — Determination of dynamic stifgness — Part 1: Materials used under floating floors in dwellings (ISO 9052-1)

EN 29053 Acoustics — Materials for acoustical applications — Determination of air flow resistance (ISO 9053)

EN ISO 354 Acoustics — Measurement of sound absorption in a reverberation room (ISO 354)

EN ISO 1182 Reaction to fire tests for products — Non-combustibility test (ISO 1182)

EN ISO 1716 Reaction to fire tests for products — Determination of the gross heat of combustion (calorific value) (ISO 1716)

EN ISO 9229 Thermal insulation — Vocabulary (ISO 9229:2007)

EN ISO 11654 Acoustics — Sound absorbers for use in buildings — Rating of sound absorption (ISO 11654)

EN ISO 11925-2 Reaction to fire tests — Ignitability of products subjected to direct impingement of flame — Part 2: Single-flame source test (ISO 11925-2)

EN ISO 13790 Energy performance of buildings — Calculation of energy use for space heating and cooling (ISO 13790:2008)

ISO 16269-6 Statistical interpretation of data — Part 6: Determination of statistical tolerance intervals.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 822 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення довжини і ширини

EN 823 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини

EN 824 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення прямокутності

EN 825 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення площинності

EN 826 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення міцності за стиску

EN 1604 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення стабільності розмірів за заданих умов температури та вологості

EN 1606 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення повзучості за стиску

EN 1607 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення міцності за розтягування перпендикулярно до площини

EN 1609 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення короткочасного водопоглинання за часткового занурення

EN 12086:1997 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення паропроникності

EN 12087 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення водопоглинання за тривалого занурення

EN 12089 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення поведінки на вигин

EN 12090 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення поведінки на зсув

EN 12430 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення поведінки за точкового навантаження

EN 12431 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини утеплювачів для плаваючої підлоги

EN 12667 Теплотехнічні показники будівельних матеріалів та виробів. Визначення термічного опору за допомогою методу захищеної гарячої плити та вимірювача термічного опору. Вироби з високим та середнім тепловим опором

EN 12939 Теплотехнічні характеристики будівельних матеріалів та виробів. Визначення термічного опору за допомогою методу захищеної гарячої плити та вимірювача термічного опору. Потовщені вироби з високим та середнім тепловим опором

EN 13172 Теплоізоляційні вироби. Оцінка відповідності

EN 13501-1 Пожежна класифікація будівельних виробів та будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь

EN 13820 Теплоізоляційні матеріали будівельного призначення. Визначення вмісту органічних речовин

EN 13823 Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Будівельні вироби, за винятком покривів для підлог, які піддають тепловій дії поодинокого предмета, що горить

EN 15715 Теплоізоляційні вироби. Інструкції щодо монтажу та закріплення для випробування на реакцію на вогонь. Вироби промислового виготовлення

EN 29052-1 Акустика. Визначення динамічної жорсткості. Частина 1. Матеріали, що використовують під плаваючою підлогою в житлових приміщеннях (ISO 9052-1)

ЕN 29053 Акустика. Матеріали для акустичних застосувань. Визначення опору повітропроникненню (ISO 9053)

EN ISO 354 Акустика. Вимірювання звукопоглинання в ревербераційній кімнаті (ISO 354)

EN ISO 1182 Реакція на вогневі випробування будівельних виробів. Випробування на негорючість (ISO 1182)

EN ISO 1716 Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Визначення величини теплоти згоряння (теплотворна здатність) (ISO 1716)

EN ISO 9229 Теплоізоляція. Словник (ISO 9229:2007)

EN ISO 11654 Акустика. Звукопоглиначі для використання в будівлях. Рейтинг звукопоглинання (ISO 11654)

EN ISO 11925-2 Випробування на реакцію на вогонь. Займистість будівельних виробів, що піддаються прямому впливу полум’я. Частина 2. Випробування з одним джерелом полум’я (ISO 11925-2)

EN ISO 13790 Енергоефективність будівель. Розрахунок споживання енергії для опалення та охолодження приміщень (ISO 13790)

ISO 16269-6:2005 Статистична інтерпретація даних. Частина 6. Визначення статистичних інтервалів допусків

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online