ДСТУ EN 16247-4:2015 Енергетичні аудити. Частина 4. Транспорт (EN 16247-4:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ДСТУ EN 16247-4:2015 (EN 16247-4:2014, IDT)

ЕНЕРГЕТИЧНІ АУДИТИ

Частина 4. Транспорт

Відповідає офіційному тексту

Київ

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)

2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (ТК 93)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2015 р. № 203 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 16247-4:2014 Energy audits — Part 4: Transport (Енергетичні аудити. Частина 4. Транспорт) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 16247-4:2014

1  Сфера застосування

2   Нормативні посилання

3  Терміни та визначення понять

4   Вимоги щодо якості

4.1 Кваліфікація

4.2 Процес енергетичного аудиту

4.2.1 Загальні положення

4.2.2 Співпраця з відділом експлуатації

4.2.3 Персонал

5 Складові процесу енергетичного аудиту

5.1 Попередні погодження

5.2 Попередня нарада

5.3 Збирання інформації

5.4 Робота на об’єкті

5.5 Аналізування

5.5.1 Загальні положення

5.5.2 Показники енергетичної дієвості

5.5.3 Вид транспорту та джерела енергії

5.6 Звітування

5.6.1 Загальні положення

5.6.2 Зміст звіту

5.7 Заключна нарада

Додаток А (обов’язковий) Транспортний сектор

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, гармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад EN 16247-4:2014 Energy audits — Part 3: Transport (Енергетичні аудити. Частина 4. Транспорт).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіл­лям та безпечністю харчових продуктів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

—     слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

—     вилучено «Передмову» до EN 16247-4:2014;

—     структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національ­ний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

—     до розділу 2 та до «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

—     англійський вислів «Note to entry» в цьому стандарті перекладено як «Примітка»;

—     долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, гармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті».

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 16247-4:2014

Енергетичний аудит може допомогти організації визначити можливості для підвищення енергетичної ефективності. Він може бути частиною системи енергетичного управління всього об’єкта.

Цей стандарт застосовний до проведення енергетичних аудитів рухомого складу — автомобілів, залізничного транспорту, морських суден, літаків, а також пересувних установок.

Через те, що об’єкти аудиту на транспорті перебувають у русі, енергетичний аудит у цій сфері є особливо складним. Наприклад, важче організовувати наради, важче перевіряти охоплювані аудитом види діяльності.

У першій частині цього стандарту узгоджено процедури проведення енергетичного аудиту в тран­спортних комплексах. З іншого боку, є певні особливості, притаманні конкретному виду транспорту. Наприклад, у той час як об’єкти аудиту на дорожньому транспорті є численними, подібними та часто замінюваними, об’єкти аудиту на морському та повітряному транспорті є великогабаритними та їх довго використовують.

Особливості проведення енергетичного аудиту конкретного виду транспорту описано в спеціальному розділі наприкінці цього стандарту.

Зрештою, можливість планувати транспортну послугу та вибирати вид транспорту (інколи й використовувати різні види для однієї транспортної послуги) є також специфічною особливістю транспортної діяльності. Тому в цьому стандарті особливу увагу приділено цьому аспекту.

Примітка. Енергетичний аудит не є методом установлення податку, поняття та особливості енергетичного аудиту визначено в EN 16247-1 «Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги».

ЕНЕРГЕТИЧНІ АУДИТИ

Частина 4. Транспорт

ENERGY AUDITS

Part 4. Transport

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт доповнює EN 16247-1 «Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги», і його потрібно застосовувати разом із ним. У цьому стандарті подано вимоги, які є додатковими до вимог EN 16247-1, тому його потрібно застосовувати разом з EN 16247-1.

Методики, які описано в цьому стандарті, застосовні до різних видів транспорту (дорожнього, рейкового, морського та авіаційного), для різних відстаней сполучення (від місцевого до далекого сполучення) та того, що транспортується (головним чином вантажів і людей).

Цей стандарт установлює вимоги, методологію та звітну документацію, специфічні для енергетичних аудитів у транспортному секторі, з урахуванням усіляких ситуацій, що виникають під час переміщення, але незалежно від того, хто є оператором (державна чи приватна компанія), або того, провадить чи ні оператор тільки транспортну діяльність.

У цьому стандарті подано поради щодо того, як оптимізувати споживання енергії на кожному виді транспорту, а також як вибрати найкращий вид транспорту в кожній конкретній ситуації. Висновки, зроблені за результатами енергетичного аудиту, можуть впливати на прийняття рішень щодо інфраструктури та інвестицій, наприклад, під час проведення телеконференцій чи веб-нарад.

Енергетичні аудити будівель та процесів, пов’язаних із транспортом (наприклад, трубопроводів, депо та ескалаторів/рухомих тротуарів), можна провадити відповідно до EN 16247-2 «Енергетичні аудити. Частина 2. Будівлі» та EN 16247-3 «Енергетичні аудити. Частина 3. Процеси». Цей стандарт не поширюється на інфраструктуру, пов’язану з постачанням енергії, наприклад, з генеруванням електроенергії для залізниць.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 16247-1 Energy audits — Part 1: General requirements

UIC/UNIFE TecRec 100 001 — Specification and verification of energy consumption for railway rolling stock, 2010.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 16247-1 Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги

UIC/UNIFE TecRec 100 001 Технічні умови та перевіряння споживання енергії для рухомого складу залізниць, 2010.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online