ДСТУ CISPR 14-2:2007 Электромагнитная совместимость. Требования к бытовым электроприборам, электроинструментам и аналогичным изделиям. Часть 2. Невосприимчивость к помехам (CІSPR 14-2:2001, ІDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17757 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ CISPR 14-2:2007 Электромагнитная совместимость. Требования к бытовым электроприборам, электроинструментам и аналогичным изделиям. Часть 2. Невосприимчивость к помехам (CІSPR 14-2:2001, ІDT)
Дата начала действия01.07.2009
Дата принятия16.10.2007
Дата отмены действия 01.01.2019
СтатусДействующий
Новый документДСТУ EN 55014-2:2017
Утверждающий документПриказ от 16.10.2007 № 260 Об утверждении национальных стандартов Украины, внесении изменения в приказ от 12.09.2007 № 219
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14-2:2007
РазработчикНаучно-исследовательский институт телекоммуникаций Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт»
Принявший органНаучно-исследовательский институт телекоммуникаций Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт»
Дополнительные данные Скасован згідно з наказом від 26.12.2017 № 461


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів
Частина 2. Несприйнятливість до завад

(CISPR 14-2:2001, IDТ)
ДСТУ CISPR 14-2:2007

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-дослідний інститут телекомунікації* Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Пілінський, канд. техн. наук (науковий керівник); Д. Свириденко; В. Швайченко, канд. техн. наук; Ю. Яновська

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 жовтня 2007 р. N9 260 з 2009-07-01

3 Національний стандарт відповідає CISPR 14-2:2001 Electromagnetic compatibility — Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus — Part 2: Immunity — Product family standard (Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість. Стандарт на групу однотипних виробів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до CISPR 14-2:2001

1 Сфера застосування та призначеність

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація виробів

5 Випробування

6 Критерії якості функціювання

7 Застосування випробувань на несприйнятливість

8 Умови випробування

9 Оцінювання відповідності

10 Документація на виріб

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті

Рисунок 1 Приклади портів

Таблиця 1 Порт корпусу

Таблиця 2 Порти сигнальних ліній і ліній керування

Таблиця 3 Вхідні та вихідні порти електроживлення постійним струмом

Таблиця 4 Вхідні та вихідні порти електроживлення змінним струмом

Таблиця 5 Порти сигнальних ліній і ліній керування

Таблиця 6 Вхідні та вихідні порти електроживлення постійним струмом

Таблиця 7 Вхідні та вихідні порти електроживлення змінним струмом

Таблиця 8 Порти сигнальних ліній і ліній керування

Таблиця 9 Вхідні та вихідні порти електроживлення постійним струмом

Таблиця 10 Вхідні та вихідні порти електроживлення змінним струмом

Таблиця 11 Порт корпусу

Таблиця 12 Вхідні порти електроживлення змінним струмом

Таблиця 13 Вхідні порти електроживлення змінним струмом

Таблиця 14 Приклади зниження працездатності

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад CISPR 14-2:2001 Electromagnetic compatibility — Require­ments for household appliances, electric tools and similar apparatus — Part 2: Immunity — Product family standard (Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінстру­ментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість. Стандарт на групу однотипних виробів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

За класифікацією ІЕС цей стандарт належить до стандартів на групу однотипних виробів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «CISPR 14-2», «цей міжнародний стандарт», замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані», а також назву стандарту — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» подано «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізо- ваних з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Голов­ному фонді нормативних документів.

ВСТУП ДО CISPR 14-2:2001

Призначеність стандарту — установити однакові вимоги до електромагнітної сумісності устат- ковання в зазначеній сфері застосування, установити технічні вимоги до випробовування на не­сприйнятливість, і навести посилання на базові стандарти для вибирання методів випробування, а також стандартизування експлуатаційних умов, критеріїв роботи та подання результатів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів
Частина 2. Несприйнятливість до завад

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Требования к бытовым электроприборам, электроинструментам и аналогичным изделиям
Часть 2. Невосприимчивость к помехам

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus
Part 2. Immunity to electromagnetic disturbances

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕНІСТЬ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до електромагнітної несприйнятливості електронних при­ладів та аналогічних виробів, які живляться від електромережі, що їх застосовують для побутових і аналогічних цілей, а також електричних іграшок І електричних інструментів за номінальної напруги електроживлення не більше ніж 250 В для однофазної апаратури (підключеної між фазою та ну­льовим проводом) і не більше ніж 480 В — для Інших виробів.

У цих виробах можуть бути електродвигуни, нагрівальні елементи чи їх комбінації, а також електричні чи електронні кола, І вони можуть споживати енергію від електромережі, трансформа­тора, батареї або від будь-яких інших джерел електроживлення.

Вироби, не призначені для домашнього застосування, але до яких можна висувати вимоги щодо рівня несприйнятливості, зокрема прилади для непрофесійного застосування у магазинах, виробничих зонах з малим енергоспоживанням і сільському господарстві, належать до сфери застосування цього стандарту, оскільки в CIS PR 14 йдеться про них, а також додатково про

— мікрохвильові печі домашнього застосування й громадського харчування;

— кухонні конфорки й духовки, з нагріванням від радіочастотної енергії, (одно- й багатозонові) індукційні електротермічні електроприлади для приготування їжі;

— побутові електроприлади Індивідуального застосування, які оснащено випромінювачами в діапазоні від ультрафіолетового до інфрачервоного включно (цей діапазон охоплює видиме світло).

1.2 Цей стандарт не застосовують до

— освітлювального устатковання;

— виробів, розроблених для застосування винятково на промислових підприємствах;

— виробів, які за призначеністю будуть складниками стаціонарного електричного устатковання будинків (наприклад, плавкі запобіжники, розмикачі електромережі, кабелі та вимикачі);

— апаратури, яку застосовують в місцях з особливими електромагнітними умовами, наприк­лад, де є електромагнітні поля високого рівня (поряд з радіопередавальною станцією), чи зі знач­ними імпульсами в електромережі (біля електростанції);

— радіо- й телевізійних приймачів, звукової та відеоапаратури, і електронних музичних інстру­ментів, крім іграшкових;

— медичних електричних приладів;

— персональних комп’ютерів і аналогічного устатковання, що не є іграшками;

— радіопередавачів;

— апаратури, призначеної для застосування винятково на транспортних засобах;

— систем спостерігання за дітьми.

1.3 Вимоги щодо несприйнятливості охоплюють діапазони частоти від 0 Гц до 400 ГГц.

1.4 Впливи електромагнітних явищ стосовно безпечності виробів вилучено з цього стандар­ту й охоплено іншими стандартами, наприклад, ІЕС 60335.

Аномальну роботу виробів (наприклад, імітацію пошкоджень в електричній схемі задля пере­вірки) не враховують.

Примітка. Зазначають, що для виробів, застосовуваних на бортах суден або літаків, можуть бути необхідні додаткові вимоги.

1.5 Цей стандарт визначає вимоги до несприйнятливості для виробів, сферою застосування яких є тривалі й перехідні, кондуктивні й випромінювані електромагнітні збурення, зокрема елек­тростатичні розряди.

Ці вимоги є суттєвими щодо несприйнятливості в сенсі електромагнітної сумісності.

Примітка. У деяких окремих ситуаціях рівні збурень можуть перевищувати рівні, наведені в цьому стандарті. Тоді може бути застосовано спеціальні засоби послаблення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього національного стандарту. На час опублікування цього стандарту за­значені видання були чинними. Усі нормативні документи підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, потрібно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС і ISO впорядковують каталоги чинних міжна­родних стандартів.

ІЕС 60050-161:1990 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electro­magnetic compatibility

IEC 61000-4-2:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 2: Electrostatic discharge immunity test — Basic EMC publication

IEC 61000-4-3:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test — Basic EMC publication

IEC 61000-4-5:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 5: Surge immunity test

IEC 61000-4-6:1996 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-11:1994 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests — Basic EMC publication

CISPR 11:1990 Limits and methods of measurement of electromagnetic disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment

CISPR 14-1:2000 Electromagnetic compatibility— Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus — Part 1: Emission

CISPR 16-1: 1993 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus

CISPR 16-2:1996 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2: Methods of measurement of disturbances and immunity.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60050-161:1990 Міжнародний електротехнічний словник (IEV). Частина 161. Електромаг­нітна сумісність

ІЕС 61000-4-2:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Методики випробування та вимірювання. Секція 2. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів. Базове видання щодо EMC

ІЕС 61000-4-3:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Методики випробування та вимірювання. Секція 3. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромаг­нітних полів випромінювання

ІЕС 61000-4-4:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Методики випробування та вимірювання. Секція 4. Випробування на несприйнятливість до швидких перехідних проце­сів/пакетів імпульсів. Базове видання щодо EMC

ІЕС 61000-4-5:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Методики випробування та вимірювання. Секція 5. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги

ІЕС 61000-4-6:1996 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Методики випробування та вимірювання. Секція 6. Несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастот­ними полями

ІЕС 61000-4-11:1994 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Методики випробування та вимірювання. Секція 11. Несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги. Базове видання щодо EMC

CISPR 11:1990 Норми та методи вимірювання електромагнітних характеристик промислово­го, наукового й медичного (ПНМ) радіочастотного обладнання

CISPR 14-1:2000 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, елект­роінструментів та аналогічних виробів. Частина 1. ВипромІнення

CISPR 16-1:1993 Технічні умови на апаратуру та методи вимірювання радіозавад і несприй­нятливості. Частина 1. Апаратура вимірювання радіозавад і несприйнятливості

CISPR 16-2:1996 Технічні умови на апаратуру та методи вимірювання радіозавад і несприй­нятливості . Частина 2. Методи вимірювання завад Інесприйнятливості.

БІБЛІОГРАФІЯ

ІЕС 61558-2-7 Safety of power transformers, power supply units and similar — Part 2-7: Particular requirements for transformers for toys

CISPR 16-2:1996 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2: Methods of measurement of disturbances and immunity.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 61558-2-7 Безпечність силових трансформаторів, пристроїв електроживлення й анало­гічних пристроїв. Частина 2-7. Вимоги до трансформаторів, що їх застосовують в іграшках

CISPR 16-2:1996 Технічні умови на апаратуру та методи вимірювання радіозавад і несприй­нятливості. Частина 2: Методи вимірювання радіозавад і несприйнятливості

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2018 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com