ДСТУ ISO 4287:2012 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури (ISO 4287:1997, IDТ + ISO 4287:1997/Сог 1:1998, IDТ + ISO 4287:1997/Cor 2:2005, IDТ). З поправками

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20056 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 4287:2012 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури (ISO 4287:1997, IDТ + ISO 4287:1997/Сог 1:1998, IDТ + ISO 4287:1997/Cor 2:2005, IDТ). З поправками
Дата початку дії01.03.2013
Дата прийняття28.11.2012
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ ISO 4287-2002, ДСТУ ГОСТ 25412:2009
Затверджуючий документНаказ від 28.11.2012 № 1354 Про затвердження національних стандартів України, прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними і європейськими стандартами, та скасування національних стандартів України і нормативних документів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4287:2012
РозробникНаціональний науковий центр «Інститут метрології»


ДСТУ 8981:2020 Виливки з металів та сплавів. Допуски розмірів, маси та припуски на механічне оброблення

ДСТУ 8990:2020 Показники якості виливків. З поправкою

ДСТУ EN 10305-1:2013 Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 1. Безшовні холоднотягнуті труби (EN 10305-1:2010, IDT)

ДСТУ EN 10305-2:2013 Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 2. Зварні холоднотягнуті труби (EN 10305-2:2010, IDT)

ДСТУ EN 12041:2016 Устатковання для харчової промисловості. Тістоформувальні машини. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 12041:2014, IDT)

ДСТУ EN 12042:2016 Устатковання для харчової промисловості. Дозатори автоматичні. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 12042:2014, IDT)

ДСТУ EN 12697-31:2021 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 31. Підготування зразка гіраторним ущільнювачем (EN 12697-31:2019, IDT)

ДСТУ EN 12853:2016 Устатковання для перероблення харчових продуктів. Ручні блендери та вінчики. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 12853:2001 + A1:2010; EN 12853:2001 + A1:2010/AC:2010, IDT)

ДСТУ EN 453:2016 Устатковання для перероблення харчових продуктів. Машини тістомісильні. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 453:2015, IDT)

ДСТУ EN 61386-25:2017 Системи кабелепроводів. Частина 25. Додаткові вимоги до пристроїв кріплення кабелепроводів (EN 61386-25:2011, IDT; IEC 61385-25:2011, IDT)

ДСТУ EN 61914:2019 Кріплення кабельні для електричних установок (EN 61914:2016, IDT; IEC 61914:2015, IDT)

ДСТУ EN 71-1:2016 Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості (EN 71-1:2014, IDT)

ДСТУ EN 71-1:2019 Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості (EN 71-1:2014 + А1:2018, IDT)

ДСТУ EN 71-8:2019 Безпечність іграшок. Частина 8. Активні іграшки для домашнього використання (EN 71-8:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 13287:2017 Засоби індивідуального захисту. Взуття. Методи випробування стійкості до ковзання (EN ISO 13287:2012, IDT; ISO 13287:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 14159:2018 Безпечність машин. Гігієнічні вимоги до конструкції машин (EN ISO 14159:2008, IDT; ISO 14159:2002, IDT)

ДСТУ ISO 13473-3:2021 Визначення характеристик шорсткості дорожнього покриття за профілями його поверхні. Частина 3. Специфікація та класифікація профілометрів (ISO 13473-3:2002, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS)
СТРУКТУРА ПОВЕРХНІ
ПРОФІЛЬНИЙ МЕТОД
Терміни, визначення понять
і параметри структури
(ISO 4287:1997, IDТ +
ISO 4287:1997/Соr 1:1998, IDТ +
ISO 4287:1997/Cor 2:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 4287:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Держспоживстандарту України спільно з Технічним комітетом стандартизації «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Власов; В. Купко, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1354 з 2013-03-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 4287:1997/Соr 1:1998/Соr 2:2005 Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters (Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 4287-2002 та зі скасуванням ДСТУ ГОСТ 25412:2009

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Загальні терміни

3.2 Терміни щодо геометричних параметрів

4 Визначення шорсткості

4.1 Параметри амплітуди (виступи та западини)

4.2 Параметри амплітуди (середня ордината)

4.3 Крокові параметри

4.4 Гібридні параметри

4.5 Криві та пов’язані параметри

Додаток А Еквіваленти тексту

Додаток В Блок-схема оцінювання поверхні

Додаток С Порівняння базових термінів і позначення параметра між ISO 4287-1:1984 та ISO 4287:1996

Додаток D Зв’язок із моделлю GPS матриці

Бібліографія

Додаток НА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 4287:1997/Cor 1:1998/Cor 2:2005 Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters (Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури), опублікований у 1996 р. з кор. 1997 р. та кор. 2005 р.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До національного стандарту внесено такі редакційні зміни:

слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

з «Передмови» до ISO 4287 до цього «Національного вступу» взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

У цьому стандарті є посилання на такі міжнародні стандарти, впроваджені в Україні:

— ISO 3274:1996 Вимоги технічні до геометрії виробів (GPS). Шорсткість. Профільний метод. Номінальні характеристики контактних (щупів) інструментів. Був впроваджений в Україні як: ДСТУ ISO 3274:2002 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Номінальні характеристики контактних (щупових) приладів.

ISO 4288:1996 Вимоги технічні до геометрії виробів (GPS). Шорсткість: Профільний метод. Правила і процедури для оцінки шорсткості. Був впроваджений в Україні як: ДСТУ ISO 4288:2001 Вимоги технічні до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Правила і процедури оцінювання структури.

До тексту стандарту долучено національний додаток НА «Абетковий покажчик українських термінів». Абеткові покажчики іншомовних термінів — відповідників наведено кожною мовою окремо безпосередньо після тексту основної частини стандарту.

Додаток А — обов'язковий. Додатки В, С, D та додаток НА — довідкові.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ГЕОМЕТРІЇ ВИРОБІВ (GPS)
СТРУКТУРА ПОВЕРХНІ ПРОФІЛЬНИЙ МЕТОД
Терміни, визначення понять і параметри структури

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГЕОМЕТРИИ ИЗДЕЛИЙ (GPS)
СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ ПРОФИЛЬНЫЙ МЕТОД
Термины, определения понятий и параметры структуры

GEOMETRICAL PRODUCT SPECIFICATIONS (GPS)
SURFACE TEXTURE PROFILE METHOD
Terms, definitions and surface texture parameters

Чинний від 2013-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни, визначення та параметри структури (шорсткість, хвилястість і первинність профілю), які визначають за допомогою профільного методу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні нормативні документи мають положення, на які є посилання в цьому стандарті і ці положення є складовою частиною цього стандарту. Посилання на стандарт із зазначеним роком його видання у випадку подальшого внесення змін до нього або перегляду не може застосовуватися з урахуванням цих змін. Під час застосування цього стандарту необхідно вивчити можливості використання нормативних документів, зазначених нижче. У разі посилання на стандарти без року ухвалення застосовують стандарти останього року видання. Члени ISO і ІЕС ведуть облік
усіх міждержавних стандартів, що діють на данний час.

ISO 3274:1996 Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Nominal characteristics of contact (stylus) instruments

ISO 4288:1996 Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Rules and procedures for the assessment of surface texture

ISO 11562:1996 Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Metrological characterization of phase correct filters.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3274:1996 Вимоги технічні до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Номінальні характеристики контактних (щупів) інструментів

ISO 4288:1996 Вимоги технічні до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Правила і процедури для оцінки шорсткості

ISO 11562:1996 Вимоги технічні до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Метрологічна характеристика фазових випрямних фільтрів.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ