Р В.2.3-37641918-935:2023 Рекомендации по осуществлению технического надзора на объектах дорожного хозяйства

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


Державне агентство відновлення та розвитку
інфраструктури України

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний
інститут імені М. П. Шульгіна»
(ДП «ДерждорНДІ»)

РЕКОМЕНДОВАНО
Науковою радою Державного агентства
відновлення та розвитку
інфраструктури України
протокол від "__"___ 20___ р. №__

РЕКОМЕНДОВАНО
Науково-технічною радою
ДП «ДерждорНДІ»
протокол від 21.08.2023 р. №5

РЕКОМЕНДАЦІЇ
зі здійснення технічного нагляду на об’єктах дорожнього господарства

ПОГОДЖУЮ
Начальник Управління цифрового
та інноваційного розвитку

______________ І. В. Гудима

«___» _____________ 2023 р.

РОЗРОБЛЕНО
Перший заступник директора
ДП «ДерждорНДІ»

______________ А. О. Цинка

«25» серпня 2023 р.

 

Директор Департаменту
автомобільних доріг

______________ А. В. Чабанівський

«___» _____________  2023 р.

Начальник Центру дорожніх
матеріалів та технологій
ДП «ДерждорНДІ»

______________ С. І. Ілляш

«25» серпня 2023 р.

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу нормоконтролю
ДП «ДерждорНДІ»

______________ М. М. Стулій

«___» _____________  2023 р.

Відповідальний виконавець,
науковий співробітник відділу
організації дорожнього будування

______________ Ю. А. Маковська

«25» серпня 2023 р.

Київ 2023

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Кваліфікаційні вимоги до виконавця послуг з технічного нагляду

6 Функції технічного нагляду на об’єктах дорожнього господарства

6.1 Обов’язки осіб, які здійснюють технічний нагляд на об’єктах дорожнього господарства

6.2 Права осіб, які здійснюють технічний нагляд на об’єктах дорожнього господарства

6.3 Перелік інших робіт, які може виконувати особа, яка здійснює технічний нагляд

7 Відповідальність за правопорушення під час здійснення технічного нагляду

Додаток А (довідковий)

Бібліографія

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці рекомендації призначені для застосування під час здійснення технічного нагляду в процесі будування (нового будування, реконструкції, капітального ремонту) автомобільних доріг загального користування і мостів.

1.2 Ці рекомендації можуть використовувати:

а) замовники дорожніх робіт;

б) особи, які здійснюють технічний нагляд.

1.3 За рішенням замовника положення цих рекомендацій можуть бути застосовані під час виконання інших видів робіт.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях наведено посилання на такі стандарти:

ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016 Настанова з улаштування земляного полотна автомобільних доріг

ДСТУ Б В.2.3-33.2016 Автомобільні дороги. Визначення меж смуг відведення

ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб

ДСТУ-Н Б В.2.3-41:2016 Настанова з проектування дренажних конструкцій мілкого закладання на автомобільних дорогах

ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії

ДСТУ 8850:2019 Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення на автодорожніх мостах

ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)

ДСТУ 9057:2020 Настанова з проектування та влаштування споруд поверхневого водовідведення на автомобільних дорогах загального користування

ДСТУ 9154:2021 Настанова з виконання геодезичних робіт у дорожньому будівництві

СОУ 42.1-37641918-087:2019 Автомобільні дороги. Інженерно- технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього господарства

СОУ 42.1-37641918-128:2019 Настанова щодо приймання робіт з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online