ДБН А.3.1-5:2016 Организация строительного производства

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

ДБН А.3.1-5:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський, канд. техн. наук (науковий керівник); П. Григоровський, канд. техн. наук; А. Котляренко; О. Молодід, канд. техн. наук; О. Мурасьова; О. Пресіч; В. Садовський, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: ДП "Укрдержбудекспертиза" (О. Берендеева, А. Брусан), Конфедерація будівельників України (Д. Ісаєнко, канд. наук з держ. управління), Академія будівництва України (А. Беркута, канд. економ, наук, П. Губень),
 ТОВ "Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського" (О. Шимановський, д-р техн. наук, В. Адріанов)

2 ВНЕСЕНО: Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

3 ПОГОДЖЕНО: Державна служба України з надзвичайних ситуацій;
 Державна служба України з питань праці;
 Державна санітарно-епідеміологічна служба України

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Мінрегіону України від 05.05.2016 р. № 115

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"

НА ЗАМІНУ ДБН А.3-1 -5-2009

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 ПТД з організації та виконання будівельних робіт

6 Підготовка до будівництва

7 Організація виконання будівельних робіт

8 Контроль якості виконання будівельних робіт

Додаток А Форми сторінок загального журналу робіт

Додаток Б Форми сторінок спеціальних журналів з окремих видів робіт

Додаток В Форми сторінок акта на закриття прихованих робіт

Додаток Г Форми сторінок акта проміжного прийняття відповідальних конструкцій

Додаток Д Склад розділу "Основні положення з організації будівництва" на стадії проектування ТЕО (ТЕР)

Додаток Е Склад і зміст проекту організації будівництва (ПОБ)

Додаток Ж Форми основних документів у складі проекту організації будівництва

Додаток К Склад і зміст проекту виконання робіт (ПВР)

Додаток Л Форми основних документів у складі проекту виконання робіт

Додаток М Склад проекту підготовчих робіт

Додаток Н Основні види робіт та конструкцій, на які складаються акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій

Додаток П Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ORGANIZATION OF CONSTRUCTION PRODUCTION

Чинні від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми встановлюють загальні вимоги до організації будівельного виробництва під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення (далі - будівництво) будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури (далі - об'єкти будівництва).

Додаткові вимоги до організації виробництва при будівництві об'єктів, що мають галузеву специфіку, можуть встановлюватися галузевими будівельними нормами та нормативними документами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні акти та документи:

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.07.033-2013 Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

НАПБ Б.07.035-2012 Порядок спільних дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях, установах і закладах з цілодобовим перебуванням людей

НАПБ Б.07.036-2014 Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання

ДБН А.2.1-1:2014 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.2-5:2007 СНББ. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-12-2008 СНББ. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.1.2-14-2009 СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків і споруд

ДБН В.1.3-2:2010 Геодезичні роботи у будівництві

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах