Пособие № 1 к ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Проектирование земляного полотна и дорожных одежд с применением геосинтетических материалов

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

(УКРАВТОДОР)

ТОВ «ГІДРОЗАХИСТ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник Голови Державного
агентства автомобільних доріг України

_______________ Є.В.Барах

“____”____________ 2015 р.

ПОСІБНИК № 1

З ПРОЕКТУВАННЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА І ДОРОЖНІХ

ОДЯГІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГЕОСИНТЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

(до ГБН В.2.3-37641918-544:2014)

Київ

2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ТОВ “Гідрозахист”

РОЗРОБНИКИ: І. Боднар; І. Гамеляк, д-р техн. наук (науковий керівник);      Г. Журба; Г. Резник; О. Розлач; Т. Супруненко; О. Усиченко, (доцент);  С. Шмалій

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ: з 01.01.2016 р

3 НА ЗАМІНУ: Посібника №1 до ВБН В.2.3-218-544:2008  

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2 АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ АРМУВАННЯ ОСНОВИ НАСИПУ

3 АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ АРМУВАННЯ І СТАБІЛІЗАЦІЇ УКОСІВ

4 АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ФІЛЬТРУЮЧИХ ПРОШАРКІВ

5 АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ДРЕНАЖІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГЕОСИНТЕТИКІВ

6 АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ГЕОТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ РОЗДІЛЯННЯ ЗЕРНИСТИХ ШАРІВ ТА ОСНОВИ

7 АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ПРОТИЕРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ УКОСІВ

8 АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУАРМУВАННЯ НЕЖОРСТКОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ

ДОДАТОК А Перелік будівельних норм та нормативних документів

ДОДАТОК Б Методика врахування дії тимчасового навантаження

ДОДАТОК В Приклади розрахунку

ДОДАТОК Г Бібліографія

ВСТУП

Посібник розроблений до ГБН В.2.3-37641918-544 Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги (далі – посібник) з проектування земляного полотна і дорожніх одягів. У посібнику приведені приклади проектування із застосуванням геосинтетичних матеріалів і доповнення методиками, які не увійшли до базового документу. Крім того, приведені приклади проектування конструкцій дорожнього одягу нежорсткого типу, армованого синтетичними матеріалами.

Посібник призначений для працівників проектних організацій системи дорожнього господарства Укравтодор. 

При розробленні посібника враховувалися положення раніше розроблених методичних і нормативних документів із застосування геосинтетичних матеріалів при різних видах дорожніх робіт і досвід дорожніх організацій з використання геосинтетичних матеріалів при будівництві і ремонті автомобільних доріг.  

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей посібник призначений для проектування конструкцій дорожнього одягу і земляного полотна з використанням геосинтетичних матеріалів. Основні аналітичні залежності представлені у табличному вигляді та у вигляді номограм. Методики реалізують основні схеми роботи конструкцій дорожнього одягу, приведені в діючих нормативних документах і доповнюють               

При виконанні розрахунків і остаточному виборі геосинтетичного матеріалу потрібно приймати розрахункові значення характеристик геосинтетинчих матеріалів, які враховують умови роботи геосинтетичних матеріалів у конструкціях, особливості методик визначення властивостей геосинтетичних матеріалів та регламентовані в технічних документах.

1.2 Посібник дозволяє:

1) вибирати матеріали на єдиній основі, використовуючи чіткі критерії оцінки;

2) виконувати розрахунки конструкцій дорожнього одягу і земляного полотна та техніко-економічне обґрунтування доцільності застосування геосинтетичних матеріалів;

3) регламентувати порядок робіт з геосинетичними матеріалами на будівельному майданчику;

4) доповнити систему управління якістю робіт характеристиками для контролю при роботі з геосинтетичними матеріалами.

1.3 Основна мета застосування геосинтетичних матеріалів – забезпечення надійного функціонування автомобільної дороги чи її окремих  елементів у складних умовах будівництва й експлуатації, а також при наявності технічних чи економічних переваг стосовно традиційних рішень. Влаштування додаткових шарів із геосинтетичних матеріалів дозволяє підвищити експлуатаційну надійність і строк служби дорожньої конструкції чи її окремих елементів, якість робіт, спростити технологію будівництва, скоротити терміни будівництва, зменшити витрати традиційних дорожньо-будівельних матеріалів, обсяги земляних робіт, матеріалоємність дорожньої конструкції.

1.4 Ефективність використання геосинтетичних матеріалів обумовлюється зниженням вартості будівництва завдяки використанню місцевих матеріалів, спорудженням конструкцій у складних інженерно-геологічних умовах, економією високо кондиційних будівельних матеріалів, які часто відсутні в районі будівництва, підвищення однорідності і довговічності конструкції, меншої смуги відводу земель під будівництво внаслідок закладання більш крутих укосів насипів тощо. Геосинтетичні матеріали сприяють вищій однорідності щільності тіла насипу, від чого прямо залежить експлуатаційний стан конструкції дорожнього одягу, зокрема рівність проїзної частини. Довговічність синтетичних матеріалів (поліетилен, поліпропілен тощо) становить десятки років роботи в конструкції без забруднення оточуючого середовища.

1.5 Призначення конструктивно-технологічних рішень дорожніх конструкцій із геосинтетичними матеріалами виконують відповідно до діючих нормативних документів і положень цього посібника. Вибір рішення виконують на основі техніко-економічного порівняння варіантів конструкцій. При цьому враховують технічний ефект, який виникає у порівнянні з традиційними рішеннями і пов’язаний з підвищенням надійності дорожніх конструкцій, якості будівництва, довговічності тощо. 

2 АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ АРМУВАННЯ ОСНОВИ НАСИПУ 

2.1 Розрахунок стійкості насипу на слабкій основі

Розрахунок стійкості насипу на слабкій основі виконують за критеріями внутрішньої і зовнішньої стійкості та експлуатаційного граничного стану.

Критеріями розрахунку внутрішньої і зовнішньої стійкості насипу на армованій основі є забезпечення:

− стійкості укосів ґрунту насипу (внутрішня стійкість) згідно з 2.1.1;

− бічного розповзання насипу згідно з 2.1.2;

− стійкості основи проти витискання згідно з 2.1.3;

− стійкості насипу проти зсуву з обертанням або загальна стійкість насипу згідно з 2.1.4.

Оцінку граничного експлуатаційного стану насипу виконують за критеріями:

− осадки насипу на слабкій основі – розрахунок величини осадки насипу на слабкій основі виконують за традиційною методикою без урахування наявності геосинтетичного прошарку. Розрахунок внутрішньої і зовнішньої стійкості насипів, армованих геосинтетиками на слабкій основі необхідно виконувати згідно з 2.1.1 – 2.1.4. За результатами розрахунків необхідно виконати коригування проектних розмірів насипу

– збільшити висоту насипу на величину розрахованої осадки; − деформативності армуючого полотна згідно з 2.2.

За результатами розрахунків за критеріями внутрішньої і зовнішньої стійкості встановлюють необхідну номінальну міцність геосинтетика і мінімальну довжину анкерування полотен згідно з 2.1.5 і 2.1.6.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Вторушин В. Н., Ладнер И. С., Антоновский  Д. М. Чем армировать асфальтобетон: международный опыт, практические рекомендации. – CПб.: 2011. – 136 с.)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online