Технический регламент классификации опасности, маркировки и упаковки химической продукции

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2024 р. № 539

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
класифікації небезпечності, маркування
та пакування хімічної продукції

Розділ 1. Загальна частина

1. Метою цього Технічного регламенту є забезпечення високого рівня захисту здоров'я людини та довкілля, а також вільного обігу хімічної продукції шляхом визначення критеріїв, правил та основних вимог до проведення класифікації небезпечності, використання інформації про небезпеку хімічної продукції, нанесення такої інформації про небезпеку хімічної продукції на упаковку або іншу тару та належного пакування хімічної продукції, яка надається на ринку України, встановлює процедуру подання даних про класифікацію небезпечності та інформацію про небезпеку хімічної речовини суб’єктами господарювання, встановлює процедуру затвердження національних класифікацій небезпечності та інформації про небезпеку хімічних речовин.

Цей Технічний регламент розроблений на основі Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин і сумішей, внесення змін та скасування Директив 67/548/ЄЕС та 1999/45/ЄС та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 1907/2006.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюються на хімічну продукцію, яка надається на ринку України або виробляється на території України без надання на ринку.

3. Хімічна продукція не може бути надана на ринку України, якщо вона не відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

4. Виробники, імпортери та наступні користувачі хімічної продукції повинні провести класифікацію небезпечності хімічної продукції відповідно до правил і критеріїв, наведених у частинах Б - Д Додатку І до цього Технічного регламенту, та, у разі класифікації хімічної продукції як небезпечної за одним чи декількома класами небезпечності, забезпечити належне пакування та нанесення відповідної інформації про небезпеку на упаковку або іншу тару.

5. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на:

1) радіоактивні матеріали;

2) хімічну продукцію, яка перебуває під митним контролем, у разі, коли вона тимчасово зберігається у вільних митних зонах чи на складах з метою реекспорту або транзиту, та не піддається переробці чи обробці;

3) неізольовані проміжні хімічні речовини;

4) хімічну продукцію, яка призначена для контрольованого використання тільки у наукових (науково-технічних) роботах, та яка не надається на ринку України.

5) відходи.

6. В окремих випадках за рішенням Міндовкілля до хімічної продукції можуть не застосовуватися вимоги цього Технічного регламенту, якщо це є необхідним в інтересах забезпечення оборони держави.

7. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на хімічну продукцію в наступних формах у готовому стані, призначену для використання кінцевим споживачем:

1) хімічну продукцію, яка є лікарським засобом;

2) хімічну продукцію, яка є ветеринарним лікарським засобом та призначена для використання споживачами;

3) хімічну продукцію, яка є косметичною продукцією;

4) медичні вироби;

5) активні медичні вироби, які імплантують;

6) медичні вироби для діагностики in vitro;

7) харчові продукти, включно з ароматизаторами та харчовими добавками;

8) корми;

9) тютюнові вироби та нікотиновмісну продукцію».

8. Цей Технічний регламент не застосовується до перевезення небезпечних вантажів авіаційним, морським, автомобільним, залізничним або внутрішнім водним транспортом за виключенням пунктів 108 - 111 цього Технічного регламенту.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online