ДСТУ ISO 2719:2006 Определение температуры вспышки горючих веществ методом Пенского-Мартенса в закрытом тигле (ISO 2719:2002, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ СПАЛАХУ ГОРЮЧИХ РЕЧОВИН
МЕТОДОМ ПЕНСЬКОГО-МАРТЕНСА В ЗАКРИТОМУ ТИГЛІ

(ISO 2719:2002, IDT)

ДСТУ ISO 2719:2006

 

Відповідає офіційному тексту

 

 Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

 

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів спільно з технічним комітетом «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86), асоціація «Укроліяпром»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Григорова; П. Петік, канд. техн. наук; Л. Сімакович; Н. Сарнова

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 грудня 2006 р. № 374 з 2008-01-01

3  Національний стандарт відповідає ISO 2719:2002 Determination of flash point — Pensky-Martens closed cup method (Визначання температури спалаху методом Пенського-Мартенса в закритому тиглі)

Ступінь відповідності — ідентичний (ЮТ)

Переклад з англійської (еn)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

 

Національний вступ

1   Сфера застосування

2   Нормативні посилання

3   Термін та визначення поняття

4   Принцип

5   Реактиви та матеріали

6   Устатковання

7   Підготування приладу

8   Відбирання проб

9   Підготування зразків

10   Процедура

11   Обчислення

12   Вираження результатів

13   Точність

14    Протокол випробування

Додаток А Перевіряння приладу

Додаток В Закритий випробувальний прилад Пенського-Мартенса

Додаток С Специфікація термометра

Додаток D Адаптер для термометра низького діапазону

Бібліографія

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 2719:2002 Determination of flash point — Pensky- Martens closed cup method (Визначання температури спалаху методом Пенського-Мартенса в закритому тиглі).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 86 «Олії, жири та продукти їх переробки». Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

—   слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»:

—   структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Термін та визначення поняття» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно

з  вимогами національної стандартизації України;

—  до розділу «Нормативні посилання» та «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою:

—   назву стандарту змінено відповідно до вимог національної стандартизації України.

 

ДСТУ ISO 2719:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ СПАЛАХУ ГОРЮЧИХ РЕЧОВИН МЕТОДОМ ПЕНСЬКОГО-МАРТЕНСА В ЗАКРИТОМУ ТИГЛІ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ ПЕНСКОГО-МАРТЕНСА В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ

DETERMINATION OF FLASH POINT PENSKY-MARTENS CLOSED CUP METHOD

Чинний від 2008-01-01

 

1   СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ЗАСТОРОГА! Застосування цього стандарту може спричинити небезпечні дії, викорис­товування небезпечних матеріалів та устатковання. Цей стандарт не розглядає всі проблеми безпеки, пов’язані з його застосовуванням. За практичне створення умов належної санітарії та безпеки й визначення заходів безпеки перед упровадженням цього стандарту відповіда­ють його користувачі.

Цей стандарт описує визначання температури спалаху в закритому тиглі горючих рідин із сус­пендованими твердими частками, рідин, які формують поверхневу плівку за умов їх використання, та для інших рідин двома процедурами А і В методу Пенського-Мартенса. Метод використовують для рідин за температури спалаху більше ніж 40 °С.

Примітка 1. Технічний керосин температурою спалаху більше ніж 40 °С може бути випробувано згідно з цим стандартом, але стандартний метод визначання температури спалаху — згідно з ISO 13736 [8]. Також невикористані мастила випробову­ють згідно з ISO 2592 [5].

Процедуру А використовують для визначання температури спалаху фарб і лаків (оліф), які не формують поверхневу плівку, невикористані мастила та інші нафтові продукти, які не входять до процедури В.

Процедуру В використовують для визначання температури спалаху мазуту, бітуму, розчине­ного в нафтовому дистиляті, використаних мастил, рідин із поверхневою плівкою, рідин із суспен­дованими твердими частками і вмістом надзвичайно в’язких матеріалів, наприклад полімерних розчинів та клеїв.

Примітка 2. Для порівнювання температури спалаху використаних і невикористаних мастил, наприклад у схемі кон­тролю змазування, використовувані мастила можна випробовувати згідно з методом А. Але точніші дані для цих матеріалів отримують, використовуючи тільки метод В.

Вимоги цього стандарту не застосовують для водорозчинних фарб або рідин, забруднених невеликою кількістю летких речовин.

Примітка 3. Водорозчинні фарби випробовують згідно з ISO 3679 [6]. Рідини, забруднені невеликою кількістю летких речовин, випробовують згідно з ISO 1523 [4] або ISO 3679.

Примітка 4. Дані точності результатів випробувань за температури спалаху наведено в розділі 13.

 

2   НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, поданих нижче. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведе­них документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 1513:1992 Paints and varnishes — Examination and preparation of samples for testing

ISO 31701) Petroleum liquids — Manual sampling

ISO 3171:1988 Petroleum liquids — Automatic pipeline sampling

ISO 15528:2000 Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes — Sampling.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1513:1992 Фарби і лаки. Візуальний контроль і приготування зразків для випробувань ISO 31701) Нафтопродукті рідкі. Ручне відбирання проб

ISO 3171:1988 Нафтопродукти рідкі. Автоматичне відбирання проб із трубопроводів ISO 15528:2000 Лаки і фарби та сировина для них. Відбирання проб.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online