Решение от 25.10.2002 № 15 О проекте Изменения № 1 ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98)

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
             Р І Ш Е Н Н Я
             25.10.2002 N 15
 
       Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-89-99
             ГОСТ 12801-98)
 
 


   Науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
   1. Схвалити і рекомендувати до затвердження Зміну N 1 ДСТУ
Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) "Матеріали на основі органічних
в'яжучих для дорожнього і аеродромного  будівництва.  Методи
випробувань", прийняту Міждержавною науково-технічною комісією з
стандартизації,  технічного  нормування  та  сертифікації  в
будівництві.
   2. Управлінню  науково-технічної  політики  у будівництві
(А.Григор) підготувати наказ про надання чинності зазначеній Зміні
та сформувати "Справу НД" в установленому порядку.
 
 Голова НТР                        В.Череп
 
 


                   Додаток
 
               ДОВІДКА
   Проект  Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-89-99  (ГОСТ  12801-98)
"Матеріали  на  основі органічних в'яжучих для дорожнього і
аеродромного будівництва. Методи випробувань" розроблений авторами
цього  міждержавного  стандарту - корпорацією "Трансстрой" і
Державним інститутом "СоюздорНИИ" Російської Федерації - за планом
Міждержавної науково-технічної  комісії  з   стандартизації,
технічного нормування та сертифікації в будівництві (МНТКБ) на
підставі проведених науково-дослідних робіт, а також перевірки
зазначених  методів  випробування  у  виробничих  умовах при
організації вхідного контролю матеріалів та здійсненні контролю
якості готової асфальтобетонної суміші.
   Зміна N 1 містить методи визначення: ступеня  зчеплення
бітумного в'яжучого з поверхнею щебеня, стікання в'яжучого та
в'язкості асфальтобетонної суміші, яку застосовують для дорожнього
і аеродромного будівництва.
   Додаткове введення цих методів випробувань дозволить найбільш
достовірно оцінити зчеплення в'яжучого з зернами заповнювача
(щебеня) у порівнянні з існуючими методами оцінки зчеплення бітума
з мінеральними матеріалами.
   Вимоги щодо запропонованих у тексті Зміни N 1  методів
випробувань не зачіпають компетенцію органів державного нагляду і
не потребують погоджень з цими органами.
   Текст Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) як на
стадії проміжної, так і остаточної редакції розглядався технічними
комітетами  з  стандартизації  "Будівельні  матеріали"  та
"Будтехнормування", рекомендований для застосування на території
України  і  підготовлений  ними  для  внесення  на  розгляд
науково-технічної ради Держбуду в робочому порядку.
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду",
 N 11, листопад, 2002 р.


 

БУДСТАНДАРТ Online