Постановление от 19.12.2003 № 1982 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 11 июня 2003 г. N 893"

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 19 грудня 2003 р. N 1982
                Київ

         Про внесення змін до постанови
          Кабінету Міністрів України
          від 11 червня 2003 р. N 893


   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Внести до переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок
державних  капітальних  вкладень,  виділених  на  виконання
Чорнобильської будівельної програми у 2003 році, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2003 р. N 893
 Офіційний вісник України, 2003 р., N 25, ст. 1186,
N 42, ст. 2218), зміни, що додаються.

   2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи довести
показники фінансування об'єктів, зазначених у пункті 1 цієї
постанови, до відповідних розпорядників коштів державного бюджету.

   Розпорядникам коштів державного бюджету довести ці показники
до відповідних установ та організацій.

   3. Міністерству  фінансів  та  Державному  казначейству
забезпечити у  2003 році фінансування об'єктів, зазначених у
пункті 1 цієї постанови, у повному обсязі.


   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ

   Інд. 33


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 19 грудня 2003 р. N 1982

               ЗМІНИ,
        які вносяться до переліку об'єктів,
        що фінансуються за рахунок державних
      капітальних вкладень, виділених на виконання
        Чорнобильської будівельної програми
              у 2003 році


                          (тис. гривень)
Найменування об'єкта та його місцезнаходження, одиниця виміру Рік початку і закін- чення будівни- цтва Проект- на потуж- ність (залишок на 1 січня 2003 р.) Частка держав- ної влас- ності у майні за- будовника на 1 січня 2003 р., відсотків Будівель- на готов- ність пускового комплексу на 1 січня 2003 р., відсотків 2003 рік
введен- ня потуж- ності в дію передбачено капітальних вкладень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2003 р. N 893 зміни: збіль- шення "+", змен- шення "-" остаточний обсяг капіта- льних вкладень
Академія медичних наук             +20600 20600
Патолого-анатомічний корпус з лабораторіями Наукового центру радіаційної медицини, м. Київ, тис. кв. метрів 1986 - 2004 3,921 100 60 3,921   +20600 20600
Житомирська область           7310,45* -159,48 7150,97
Житловий будинок, вул. Чапаєва, м. Житомир             +132,8 132,8
Житловий будинок, с. Зарічани Житомирського району             +50 50
Погашення заборгованості за фактично виконані роботи на 1 січня 2003 р. - усього           5564,09 -159,48 5404,61
*У тому числі 312,86 тис. гривень за рахунок коштів спеціального фонду.
з них:                
школа N 10, м. Новоград-Волинський - реконструкція котельні           48,9 -48,9 -
підстанція 110/35/10 кВ "Садки", с. Садки Житомирського району           -18 -18 -
стрічкоткацька фабрика, смт Брусилів           159 -64,38 94,62
газові мережі, с. Білокоровичі Олевського району           30 -30  
житловий будинок, вул. Потіївська, м. Малин           181 -181  
Чернігівська область           801,9 +159,48 961,38
Школа, м. Корюківка             +159,48 159,48
Усього           25500,86* +20600 46100,86
*У тому числі 720,86 тис. гривень за рахунок коштів


               ЗМІНИ,
       які вносяться до узагальненого розподілу
      державних капітальних вкладень на виконання
        Чорнобильської будівельної програми
              на 2003 рік


                          (тис. гривень)
Назва органу виконавчої влади Державні капітальні вкладення, усього У тому числі за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету спеціального фонду державного бюджету
передбачено капітальних вкладень згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р., N 1624 та від 11 червня 2003 р. N 893 зміни: збіль- шення "+", змен- шення "-" остаточний обсяг капіта- льних вкладень передбачено капітальних вкладень згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р., N 1624 та від 11 червня 2003 р. N 893 зміни: збіль- шення "+", змен- шення "-" остаточний обсяг капіта- льних вкладень передбачено капітальних вкладень згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р., N 1624 та від 11 червня 2003 р. N 893 зміни: збіль- шення "+", змен- шення "-" остаточний обсяг капіта- льних вкладень
Усього 25500,86 +20600 46100,86 24780 +20600 45380 720,86 - 720,86
з них:                  
Академія медичних наук облдерж- адміні- страції - усього +20600 19969,85 20600 - - 19969,85 +20600 19306,99 20600 - 19306,99 662,86 - 662,86
з них:                  
Житомир- ська 7310,45 -159,4 7150,97 6997,59 -159,48 6838,11 312,86 - 312,86
Черні- гівська 801,9 +159,4 961,38 801,9 +159,48 961,38      БУДСТАНДАРТ Online