ДСТУ ЕN 196-1:2007 Методы испытания цемента. Часть 1. Определение прочности (ЕN 196-1:2005, ІDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ  ВИПРОБУВАННЯ  ЦЕМЕНТУ

Частина 1

ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ

EN 196-1:2005, IDT)

ДСТУ EN 196-1:2007

Київ

МІНБУД УКРАЇНИ

2007


ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Орган з сертифікації цементів "СЕПРОЦЕМ"
ПЕРЕКЛАД: Відділ іноземних перекладів Харківської Торгово-Промислозої палати
НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Бабіч (керівник розробки); А. Липовська; Л. Полонська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінбуду України від 05.02.2007 р. № 37

3 Національний стандарт відповідає EN 196-1:2005 Priifverfahren fur Zement - Teil 1:
Bestimmung der Festigkeit; Deutsche Fassung EN 196-1:2005

(Методи випробування цементу - Частина 1: Визначення міцності.

Німецька редакція EN 196-1:2005)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з німецької (de)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


НАЦІОНАЛЬНИЙ   ВСТУП

Цей національний стандарт "Методи випробування цементу - Частина 1: Визначення міцності, Німецька редакція EN 196-1:2005" ідентичний DIN EN 196-1:2005 "Prüfverfahren für Zement - Teil 1: Bestimmung der Festigkeit; Deutsche Fassung EN 196-1:2005".

Національний орган, відповідальний за цей стандарт, - Державне підприємство "Орган з серти-фікації цементів "СЕПРОЦЕМ".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт діє паралельно з чинним на цей час в Україні ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" і призначається, в першу чергу, для контролю виробництва цементу, а також якості цементу, що експортується або застосовується при будівництві в Україні за європейською технологією.

Застосування цього стандарту сприятиме поступовому переходу підприємств цементної промис-ловості України на методи випробування цементів відповідно до європейських норм.

До стандарту внесені такі редакційні зміни:

- структурні елементи цього стандарту - "Передмову", "Зміст", "Національний вступ" та "Бібліо-графічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- до розділу 2 "Нормативні посилання" долучено "Національне пояснення", що містить переклад
Українською мовою нормативних посилань, наведених в EN 196-1:2005;

- додано національний довідковий додаток НА "Бібліографія", який   містить перелік пов'язаних

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online