ДСТУ Б В.2.7-300:2014 Цемент. Часть 2. Оценка соответствия (EN 197-2:2000, MOD)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ЦЕМЕНТ

Частина 2. Оцінювання відповідності

(EN 197-2:2000, MOD)

 

ДСТУ Б В.2.7-300:2014

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
2014

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Орган з сертифікації цементів «СЕПРОЦЕМ»; Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»

РОЗРОБНИКИ: М. Бабіч (науковий керівник); В.Тарасюк (науковий керівник); Л. Шейніч; Н. Лаєва; І. Меркулова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.05.2014 р. № 144, чинний з 2015-01-01

3 Національний стандарт відповідає європейському стандарту EN 197-2:2000 Cement - Part 2: Conformity evaluation (Цемент - Частина 2: Оцінювання відповідності)

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

Переклад з англійської мови (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є прийнятим зі змінами EN 197-2:2000 Cement - Part 2: Conformity evaluation (Цемент - Частина 2: Оцінювання відповідності).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт застосовують при оцінюванні відповідності цементу, що використовують в Україні, при цьому можуть бути використані чинні на цей час в Україні ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови», ДСТУ Б В.2.7-112-2002 «Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.7-44-96 «Будівельні матеріали. Цементи. Відбір і підготовка проб», ДСТУ Б В.2.7-85-99 «Будівельні матеріали. Цементи сульфатостійкі. Технічні умови» та інші національні нормативні документи, що діють на інші види цементів.

Стандарт застосовують при проведенні оцінювання відповідності цементів, які виробляють згідно з ДСТУ Б В.2.7-46, з використанням модуля В у комбінації з модулем F, а також цементів, які виробляють згідно з ДСТУ EN 197-1, з використанням схеми 1+ згідно з додатком А ДСТУ Б А.1.2-2 «Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам».

До стандарту внесено окремі зміни, зумовлені конкретними потребами виробництва та оцінювання відповідності цементу в Україні. Технічні відхили і додаткову інформацію було долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, та позначено рамкою і заголовком «Національний відхил» або «Національне пояснення». Повний перелік змін разом з обґрунтуванням наведено у довідковому національному додатку НА.

До стандарту внесені такі редакційні зміни:

- познака «EN 197-2», а також слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи національного стандарту - «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ» і сам національний стандарт - оформлено відповідно до ДСТУ 1.5 та ДСТУ 1.7, а також долучено «Бібліографічні дані»;

- до стандарту долучено довідковий національний додаток НБ з переліком стандартів, прийнятих в Україні, посилання на які є в EN 197-2:2000;

- до стандарту долучено національний довідковий додаток НВ з переліком нормативних документів, які пов’язані з цим стандартом та чинні в Україні.

Міжнародний та європейські стандарти, посилання на які є у тексті стандарту, а саме EN 196-1, EN 196-2, EN 196-3, EN 196-5, EN 196-7, EN 197-1, EN 45004, EN 45011, EN ISO 8402, EN ISO 9002, EN ISO 17025, ISO 2854, прийняті в Україні як національні стандарти. Перелік цих стандартів наведений у довідковому національному додатку НБ.

Європейський стандарт ENV 413-1 в Україні не прийнятий.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ЦЕМЕНТ Частина 2. Оцінювання відповідності

ЦЕМЕНТ Часть 2. Оценка соответствия

CEMENT Part 2. Conformity evaluation

Чинний від 2015-01-01

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює схему оцінювання відповідності цементів згідно з технічними вимогами стандартів на продукцію, включаючи сертифікацію органом з сертифікації.

Стандарт містить технічні правила щодо внутрішнього контролю продукції на підприємстві, включаючи внутрішнє контрольне випробування проб, а також щодо задач органу з сертифікації. Він містить також правила для заходів, які повинні бути здійснені у випадку невідповідності, процедуру сертифікації продукції та вимоги до відвантажувальних центрів.

В цьому стандарті поняття «цемент» означає як звичайні цементи, що визначені в EN 197-1, так і інші цементи та в’яжучі, відповідні стандарти на продукцію яких мають посилання на EN 197-2 і представлені для сертифікації. Такий цемент виробляється на певному підприємстві і належить до певного типу і класу міцності, як це визначено та встановлено у відповідному стандарті на продукцію.

Національний відхил

В третьому абзаці перше речення викласти в новій редакції:

«В цьому стандарті поняття «цемент» означає як звичайні цементи, що визначені в ДСТУ Б EN 197-1 і ДСТУ Б В.2.7-46, так і інші цементи, відповідні стандарти на продукцію яких мають посилання на ДСТУ Б EN 197-2 і представлені для сертифікації».

Національне пояснення

В Україні діє ДСТУ Б EN 197-1 як ідентичний EN 197-1.

Під звичайними цементами в Україні слід розуміти цементи загальнобудівельного призначення згідно з ДСТУ Б В.2.7-46:2010.»

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших стандартів шляхом датованих або недатованих посилань на них. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях у тексті, а після цього наведено публікації. Що стосується датованих посилань, то подальші поправки або перегляди будь-яких з цих публікацій стосуються цього стандарту лише в тому випадку, коли вони впроваджені в ньому при внесенні зміни або його перегляду. Щодо недатованих посилань, мається на увазі останнє видання відповідної публікації (включно із змінами).

EN 196-1 Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength

EN 196-7 Methods of testing cement - Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement

EN 197-1 Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

ENV 413-1 Masonry cement - Part 1: Specification

EN ISO 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

EN 45004 General criteria for the operation of bodies performing inspection

EN 45011 General criteria for the certification bodies operation product certification (ISO/IES Guide 65:1996)

ISO 2854 Statistical interpretation of data - Techniques of estimation and tests relating to means and variances

Національне пояснення

EN 196-1 Методи випробування цементу - Частина 1: Визначення міцності
EN 196-7 Методи випробування цементу - Частина 7: Методи відбирання та готування проб цементу
EN 197-1 Методи випробування цементу - Частина 1: Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів
ENV 413-1 Цемент для будівельних розчинів - Частина 1: Технічні умови
EN ISO 17025 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій
EN 45004 Загальні критерії щодо діяльності органів з сертифікації, які здійснюють інспектування
EN 45011 Загальні критерії для органів з сертифікації, які здійснюють сертифікацію продукції (ISO/IEC Інструкція 65:1996)
ISO 2854 Статистична інтерпретація даних - Методи оцінки та випробувань, які стосуються середніх та варіацій

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online