ВНТП-АПК-02.05 Свиноводческие предприятия (комплексы, фермы, малые фермы)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ВІДОМЧІ НОРМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

СВИНАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА
(комплекси, ферми, малі ферми)

ВНТП-АПК-02.05

Відповідає офіційному тексту

Міністерство аграрної політики України
(Мінагрополїтики України)

Київ 2005

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНІ:
Українським державно-кооперативним проектно-вишукувальним та науково-дослідним об'єднанням "УкрНДІагропроект" (базова організація): М. Ф. Галібаренко - акад. Академії будівництва України (керівник програми); O. П. Смірнов - канд. тех. наук (науковий керівник розробки); Г. Г. Марченко (відповідальний виконавець); П. В. Кайдаш; Б. В. Железняков; Л. П. Отрошенко; І. М. Короткевич

Інститутом свинарства ім. О. В. Квасницького УААН: В. З. Фоломєєв - канд. біолог. наук; О. Ф. Сагло - канд. біолог. наук

Інститутом тваринництва центральних районів УААН Д. Д. Чертков - канд. с/г наук

Інститутом механізації тваринництва УААН: Л. Л. Швейцаров - канд. тех. наук; І. B. Потоп - канд. тех. наук; Г. Є. Мовсесов - канд. тех. наук.

Українським національним аграрним університетом Ю. В. Засуха - канд. с/г наук, доцент

Інститутом ветеринарної медицини УААН: М. Ф. Ященко - доктор ветеринарних наук, проф.; В. Л. Коваленко

ПОГОДЖЕНІ:
Головним державним санітарним лікарем МОЗ України (лист від 01.12.04 № 05.03.02-19/16-1591)

Державним департаментом ветеринарної медицини Мінагрополітики України (лист від 04.11.04 № 15-3-1-3/3402)

Міністерством охорони навколишнього природного середовища України (лист від 19.11.04 № 11349/21-10)

Державним департаментом пожежної безпеки МНС України (лист від 9.04.05 № 21/3/918)

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:
Об'єднанням "УкрНДІагропроект" Мінагрополітики України

ЗАТВЕРДЖЕНІ:
Мінагрополітики України, Протокол Науково-технічної ради № 473 від 15 вересня 2005 р. Введені в дію з 1 січня 2006р.

НА ЗАМІНУ: ВНТП-СГіП-46-2.95

ВІДОМЧІ НОРМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

СВИНАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА
(комплекси, ферми, малі ферми)

ВНТП-АПК-02.05

Чинні від 2005-...

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дані норми поширюються на проектування та будівництво нових, реконструкцію, технічне переоснащення та капітальний ремонт існуючих свинарських підприємств (комплексів, ферм, малих ферм) різних форм власності і окремих будівель та споруд цих підприємств.

Норми призначені для застосування організаціями-розробниками та організаціями-замовниками проектної документації.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

№ 1264-ХІІ від 25.06.91 Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

№ 2707-ХІІ від 16.10.92 Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

№ 3745-ХІІ від 17.12.93 Закон України "Про пожежну безпеку"

№ 2694-ХІІ від 14.10.92 Закон України "Про охорону праці"

ВНТП-СГіП-46-7.98 Відомчі норми технологічного проектування. Об'єкти ветеринарної медицини

ВНТП-СГіП-46-8.94 Відомчі норми технологічного проектування. Об'єкти для заготівлі, зберігання і приготування кормів для тваринництва.

ВНТП-СГіП-46-9.94 Відомчі норми технологічного проектування. Системи видалення, обробки, знезараження, зберігання, підготовки і використання гною
Державні санітарні правила планування та забудови населенних пунктів, затверджені Наказом МОЗ України від 19.06.96 р. № 173

ДНАОП 0.00-1.21-98 Державні санітарні правила планування та забудови населенних пунктів, затверджені Наказом МОЗ України від 19.06.96р. № 173

ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правила захисту від статичної електрики

ДНАОП 2.0.00-1.01-00 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

НАОП 2.1.20-1.05-67 Техніка безпеки для робітників, які зайняті монтажем технологічного устаткування тваринницьких і птахівницьких ферм

ВБН 46/33-2.5-5-96 Сільськогосподарське водопостачання. Зовнішні мережі І споруди. Норми проектування

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.2-1-95 Будівлі і споруди для тваринництва

ДБН Б.2.4-3-95 Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

ДБН Б.2.4-4-97 Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания

СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение

СНиП ІІ-12-77 Защита от шума

ПУЭ-85 Правила улаштування електроустановок. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружении

НАПББ.07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

НАПБ 06.014-95 (ВБН-СПП-46-3.94) Перелік будівель і приміщень підприємств Міністерства сільського господарства та продовольства України з встановленням категорій по вибухопожежній небезпеці

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами (том 3, розділ XII), погоджений Міністерством охорони навколишнього природного середовища України (лист від 8.11.04 № 10990/20/1-10)

НАПБ Б.03.001-2004 Норми належності вогнегасників

ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок, розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online