НАПБ Б.07.025-2004 Предложения относительно противопожарной защиты и безопасной эксплуатации в случаях чрезвычайных ситуаций высотных жилых и общественных домов, торговых и выставочных центров, на которые отс...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

              Н А К А З

           10.12.2004 N 238/225


     Про запровадження Пропозицій щодо протипожежного
      захисту та безпечної експлуатації у випадках
   надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських
    будинків, тогрових та виставкових центрів, на які
      відсутні норми проектування, спрямованих на
      забезпечення безпечної експлуатації будинків
      і споруд у випадках надзвичайних ситуацій


   На виконання абзацу третього пункту 4 доручення Президента
України від 13.05.2004 N 1-1/563 щодо забезпечення нормативного
врегулювання питань експериментального будівництва, будівництва
об'єктів містобудування із застосуванням новітніх технологій,
удосконалення нормативно-правових актів щодо експертизи проектів
конкретних об'єктів у частині безпечної їх експлуатації у випадках
надзвичайних ситуацій, а також з метою запровадження Пропозицій
щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках
надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків,
торгових та виставкових  центрів,  на  які  відсутні  норми
проектування, розроблені Українським науково-дослідним інститутом
пожежної безпеки УкрНДІПБ) МНС України та Державним департаментом
пожежної  безпеки  (Держпожбезпеки)  МНС  України,  схвалені
Консультативною науково-технічною радою при Держпожбезпеки МНС
України 30.06.2004 та підтримані рішенням науково-технічної ради
Держбуду України  від  12.11.2004  N  60 Н А К А З У Є М О:

   1. Будівництво об'єктів, на які відсутні норми проектування,
здійснювати до розроблення  відповідних  нормативно-методичних
документів згідно з Положенням про експериментальне будівництво,
затвердженим наказом Міністерства України у справах будівництва та
архітектури від 27.12.1993 N 245 та зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 11 лютого 1994 року за N 25/243, а
також з урахуванням Пропозицій щодо протипожежного захисту та
безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних
житлових і громадських будинків, торгових та виставкових центрів,
на які відсутні норми проектування (далі - Пропозиції),  що
додаються.

   2. Для висотних житлових і громадських будинків, торгових та
виставкових центрів, інших унікальних за призначенням, складністю
та  обсягами  об'єктів  будівництва,  на які відсутні норми
проектування, в  доповнення  до  програми  експериментального
будівництва  розробляти  індивідуальні технічні вимоги, якими
визначати конкретні вимоги до проектування об'єкта з урахуванням
його архітектурно-планувальних, конструктивних, інженерних рішень,
у тому числі  специфіку  протипожежного  захисту,  а  також
організаційні заходи щодо безпечної експлуатації об'єкта.
   Розроблення індивідуальних технічних вимог здійснювати із
залученням базових науково-дослідних інститутів Держбуду України
за напрямами діяльності, а також УкрНДІПБ МНС України.

   3. Держпожбезпеки  (П.Борисов),  УкрНДІПБ   (М.Откідач)
забезпечити розгляд Консультативною науково-технічною радою при
Держпожбезпеки МНС України актуальних питань щодо протипожежного
захисту та безпечної експлуатації об'єктів експериментального
будівництва (висотних житлових і громадських будинків, торгових та
виставкових центрів, на які відсутні норми проектування) з метою
відпрацювання прогресивних  технічних  рішень  та  підготовки
пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативних документів.

   4. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем  будинків  і  споруд  житлово-цивільного  призначення
(О.Авдієнко)  та  Управлінню  науково-технічної  політики  та
інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович) своєчасно
вносити питання до розгляду науково-технічною радою Держбуду
України науково-технічних звітів про результати експериментального
будівництва  та  пропозиції  МНС  України щодо вдосконалення
нормативно-методичної бази з питань пожежної безпеки сучасних
об'єктів житлово-цивільного призначення, на які відсутні норми
проектування.

   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з будівництва та архітектури
Ю.Казмірука та заступника Міністра України з питань надзвичайних
ситуацій - начальника Державного департаменту пожежної безпеки
П.Борисова.

 Голова державного комітету України
 з будівництва та архітектури               В.Череп

 Міністр України з питань
 надзвичайних ситуацій                   Г.Рева


                   Рекомендовано
                   Наказ Держбуду,
                   МНС України
                   10.12.2004 N 238/22,


              

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online