ДСТУ EN ISO 14596:2012 Нефтепродукты. Определение содержания серы рентгено-флуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны (EN ISO 14596:2007, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

,

 

 

 

 

НАФТОПРОДУКТИ

Визначення вмісту сірки рентгено-флуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі

(EN ISO 14596:2007, IDТ)

ДСТУ EN ISO 14596:2012

Відповідає офіційному тексту

 

 

 

 

 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ 2012


ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтоперероб­ної промисловості «МАСМА» (ДП «УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Козак, канд. хім. наук (науковий керів­ник); Й. Любінін, канд. техн. наук; Н. Терентьева; Н. Харченко

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 травня 2012 р. № 633 з 2012-09-01

3  Національний стандарт відповідає EN ISO 14596:2007 Petroleum products - Determination of sulfur content - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 14596:2007) (Наф­топродукти. Визначення вмісту сірки. Рентгено-флуоресцентна спектрометрія з дисперсією за довжиною хвилі)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN ISO 14596:2007 Petroleum products - Determination of sulfur content - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 14596:2007) (Наф­топродукти. Визначення вмісту сірки. Рентгено-флуоресцентна спектрометрія з дисперсією за довжиною хвилі).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 38 «Стандартизація продуктів наф­топереробки і нафтохімії».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-   слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-   вилучено «Вступ до EN ISO 14596:2007» як такий, що безпосередньо не стосується цьо­го стандарту;

-   структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національ­ний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-  познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651-1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

-  у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

-   «Національні примітки» виділені рамкою по тексту стандарту;

-   стандарт доповнено національним додатком НА «Перелік нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті».

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.ДСТУ EN ISO 14596:2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


НАФТОПРОДУКТИ

Визначення вмісту сірки рентгено-флуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі

НЕФТЕПРОДУКТЫ Определение содержания серы рентгено-флуоресцентной спектрометрией

с дисперсией по длине волны

PETROLEUM PRODUCTS Determination of sulfur content by wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry


Чинний від 2012-09-01


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення вмісту сірки в рідких нафтопродуктах, додатках до нафтопродуктів, напівтвердих і твердих нафтопродуктах, які переходять у рідкий стан за по­мірного нагрівання або є розчинними в органічних розчинниках (див. 4.1) з дуже низьким або точно відомим умістом сірки. Цей метод застосовують до продуктів або додатків з масовою часткою сірки в межах від 0,001 % до 2,50 %. Більші концентрації сірки визначають після відповідного розведення проби. Інші елементи не впливають на результати випробування за концентрацій, очікуваних у продуктах, що підлягають випробовуванню.

Примітка. Надалі термін % (мас.) використовують у цьому стандарті для представлення масової частки речовини.

Високі концентрації фосфору або хлору [типово, більше ніж 3 % (мас.)] можуть спричинити систематичну похибку у визначенні вмісту сірки внаслідок різного ступеня поглинання Zr-La і S-Ka. За необхідності проводять додаткові дослідження, чи є такий можливий вплив значним.

Коли молібден наявний у великих кількостях (типово від 50 мг/кг до 100 мг/кг), то може збільшуватися фонове випромінювання і спектральне перекривання сигналу сірки. У таких випад­ках перевіряють відповідні спектральні межі, наприклад, визначають величину впливу потенційного джерела систематичної похибки.

ЗАСТОРОГА! Застосування цього стандарту пов’язане з використанням небезпечних речо­вин, виробничих процесів та приладів. Цей стандарт не передбачає розв’язання всіх проблем безпеки, пов’язаних з його використанням. Користувач цього стандарту є відповідальним за завчасне прийняття відповідних заходів щодо безпеки, гігієни праці та за необхідність використання обмежувальних інструкцій.


Національна примітка

В Україні під час користування цим стандартом необхідно дотримуватись вимог [1] - [4] додатка НА та правил безпечної роботи, які викладено в інструкціях з експлуатації приладів та допоміжних пристроїв.


Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online