ДСТУ EN ISO 20884:2012 Нефтепродукты. Метод определения содержания серы в автомобильных топливах рентгено-флуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны (EN ISO 20884:2011, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 

 

НАФТОПРОДУКТИ

Метод визначення вмісту сірки в автомобільних паливах рентгено-флуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі (EN ISO 20884:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 20884:2012

Відповідає офіційному тексту

 

 

 

 


 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ 2012


ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтоперероб­ної промисловості «МАСМА» (ДП «УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Козак, канд. хім. наук (науковий керів­ник); Й. Любінін, канд. техн. наук; Н. Терентьева; Н. Харченко

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 травня 2012 р. № 633 з 2012-09-01

3  Національний стандарт відповідає EN ISO 20884:2011 Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 20884:2011) (Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільних паливах. Рентгено­флуоресцентна спектрометрія з дисперсією за довжиною хвилі)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN ISO 20884:2011 Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 20884:2011) (Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільних паливах. Рентгено­флуоресцентна спектрометрія з дисперсією за довжиною хвилі).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 38 «Стандартизація про­дуктів нафтопереробки і нафтохімії».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-   слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-   вилучено попередній довідковий матеріал з міжнародного стандарту «Передмову до EN ISO 20884:2011»;

-   структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національ­ний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-  познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651-1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

-  у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

-   «Національні примітки» по тексту стандарту виділено рамкою;

-  долучено національний додаток НА «Перелік нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті».

Європейські стандарти EN ISO 4259:2006 та EN ISO 14596:2007 впроваджено як ДСТУ EN ISO 4259:2012 та ДСТУ EN ISO 14596:2012.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Го­ловному фонді нормативних документів.ДСТУ EN ISO 20884:2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


НАФТОПРОДУКТИ

Метод визначення вмісту сірки в автомобільних паливах рентгено-флуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі

НЕФТЕПРОДУКТЫ Метод определения содержания серы в автомобильных топливах рентгено-флуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны

PETROLEUM PRODUCTS Method for determination of sulfur content of automotive fuels by wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry


Чинний від 2012-09-01


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення вмісту сірки рентгено-флуоресцентною спектро­метрією з дисперсією за довжиною хвилі (WDXRF) в рідких гомогенних автомобільних паливах у межах від 5 мг/кг до 500 мг/кг, у яких вміст кисню не перевищує 3,7 % (мас.). До таких продуктів належать дизельні палива, що містять до 10 % (об.) метилових естерів жирних кислот (МЕЖК), та автомобільні бензини, що містять не більше ніж 10 % (об.) етанолу.

Примітка 1. Вміст сірки більше ніж 500 мг/кг визначають після розбавлення проби. Однак точність для розбавлених проб не визначали.

Продукти з більш високим умістом кисню, зокрема МЕЖК, що використовують як біодизельне паливо, виявляють значний вплив матриці. Проте МЕЖК можна аналізувати цим методом за умови дотримання відповідних вимог (див. 4.3 і 7.1).

Цей стандарт можна застосовувати для аналізу інших продуктів. Однак точнісні характерис­тики для продуктів, які не вказані вище, не визнані в цьому стандарті.

Примітка 2. Надалі термін % (мас.) і % (об.) використовують у цьому стандарті для представлення масової та об'ємної частки речовини відповідно.

ЗАСТОРОГА! Застосування цього стандарту може спричинити небезпечні дії, викорис­товування небезпечних матеріалів та устатковання. Цей стандарт не розглядає всі пробле­ми безпеки, пов’язані з його застосовуванням. За практичне створення умов належної са­нітарії та безпеки й визначення заходів безпеки перед упровадженням цього стандарту відповідають його користувачі.

Національна примітка

В Україні під час користування цим стандартом необхідно дотримуватись вимог [1]-[4] додатка НА та правил безпеч­ної роботи, які викладено в інструкціях з експлуатації приладів та допоміжних пристроїв.


Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online