ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ и экспертизы проектной документации на строительство

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ
ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ ТА
ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА БУДІВНИЦТВО

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ

КИЇВ
МІНРЕГІОН УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», ПК 3 «Ціноутворення та кошторисне нормування науково-технічних робіт у будівництві», ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві»

2 РОЗРОБНИКИ: Л. Варченко, канд. екон. наук; Н. Івлєва, канд. екон. наук (науковий керівник); Т. Григанська, В. Тарасюк, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, д-р. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: Мінрегіон України Д. Ісаєнко, канд. наук з державного управління, А. Беркута, канд. екон. наук; П. Губень, I. Пономаренко, О. Сєргєєнко

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.08.2013 № 374 чинний з 2014-01-01

4 НА ЗАМІНУ: ДБН Д.1.1-7-2000 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України»

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Визначення кошторисної вартості проектних робіт

6 Визначення ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання проектно-вишукувальних робіт

7 Визначення вартості експертизи проектної документації на будівництво

Додаток А Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт

Додаток Б Перелік факторів, що ускладнюють проектування

Додаток В Форма № 1-П Зведений кошторис на проектні і виш у кувальні роботи

Додаток Г Форма № 2-П Кошторис на проектні {вишукувальні) роботи

Додаток Д Форма № 3-П Кошторис на виконання робіт

Додаток Е Показники вартості експертизи проектної документації на будівництво

Додаток Ж Визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт за калькуляційним методом

Додаток К Визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт на підставі розрахунку витрат труда та економічно обґрунтованих елементів витрат

Додаток Л Приклад розрахунку коефіцієнта для визначення ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання проектних робіт

Додаток М Приклади розрахунку кошторисної вартості проектних та вишукувальних робіт

Додаток Н БІБЛІОГРАФІЯ

ВСТУП

Цей стандарт розроблено на заміну ДБН Д.1.1-7-2000 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України» (далі - ДБН).

Цей стандарт розроблено на виконання вимог Закону України «Про будівельні норми» № 1704-VI від 05.11.2009.

Дані збірників цін на проектно-вишукувальні роботи, наведені у таблицях додатку Ж, які можуть використовуватися для розрахунків, мають довідковий характер.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ
РОБІТ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА БУДІВНИЦТВО

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

THE RULES FOR DESIGN AND SURVEY WORKS SPECIFICATION
AND CONSTRUCTION PROJECTS EXPERTISE

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні правила визначення вартості проектних, вишукувальних та науково-проектних робіт на будівництво, а також експертизи проектної документації на будівництво об’єктів, що реалізуються на території України.

1.2 Цей стандарт застосовується для використання суб'єктами містобудування, які виконують проектні, вишукувальні, науково-проектні роботи та експертизу проектної документації на будівництво, або є замовниками цих робіт при розрахунку кошторисної вартості, пропозиції учасника конкурсних торгів, договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, і носить обов’язковий характер для будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії.

1.3 Застосування цього стандарту обумовлюється договором.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти і нормативні документи:

Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV «Про архітектурну діяльність»

Закон України від 17.02.2011 № 3038 «Про регулювання містобудівної діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов.

Наказ Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.06.2011 за № 651/19389 (у редакції наказу Мінрегіону України від 23.03.2012 № 122), Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів

ДБН А.2.1-1-2008 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.2.2-6-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затверд­ження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online