Сборник разъяснений по вопросам определения стоимости дорожных работ (выпуск № 6)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(Укравтодор)
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний
інститут імені М.П. Шульгіна»
(ДП «ДерждорНДІ»)  

ЗБІРНИК
роз’яснень з питань визначення
вартості дорожніх робіт

(випуск № 6)

КИЇВ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

РОЗРОБНИКИ: А. Безуглий канд. екон. наук., О. Бельська, Ю. Бібик, В. Нагайчук канд. техн. наук

2 ВНЕСЕНО: Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

ЗМІСТ

1 Кошторисно-нормативна база та порядок її застосування

1.1 Щодо кошторисного нормування в будівництві

1.2 Щодо нормативних документів, які слід застосовувати при визначенні об’ємів робіт зі зняття та складування родючого шару ґрунту

1.3 Щодо застосування кошторисних норм при роботах з обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення

2 Договірні ціни та вартість будівництва

2.1 Щодо визначення кошторисної вартості будівництва об’єкта

2.2 Щодо розрахунку витрат на виконання робіт з герметизації місць спряження при виконанні ямкового ремонту

2.3 Щодо вартості робіт з поточного середнього ремонту мосту

3 Матеріали, вироби та конструкції

3.1 Щодо калькулювання собівартості виготовлення продукції у власному цеху будівельної організації

3.2 Щодо враховування «зворотних відходів» у калькуляціях на виготовлення виробів у цехах підрядників

3.3 Щодо визначення вартості перевезень матеріальних ресурсів при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг

3.4 Щодо визначення розміру цін на матеріальні ресурси при складанні ціни учасника конкурсних торгів та при проведенні взаєморозрахунків

3.5 Щодо фрезерування покриття при ямковому ремонті

3.6 Щодо порядку відшкодування заготівельно-складських витрат

3.7 Щодо загальної вартості виготовлення матеріальних ресурсів

4 Оплата праці в будівництві

4.1 Щодо рівня заробітної плати на 2016 рік при визначенні вартості будівництва

4.2 Щодо визначення вартості науково-дослідних робіт у дорожній галузі

4.3 Щодо порядку визначення вартості людино-години у будівництві

4.4 Щодо різниці між фактичною заробітною платою і заробітною платою відображеною в актах КБ-2в

5 Експлуатація будівельних машин та механізмів

5.1 Щодо врахування витрат пов’язаних з експлуатацією пересувної електростанції

5.2 Щодо визначення розміру амортизаційних відрахувань

6 Загальновиробничі, адміністративні витрати і прибуток

6.1 Щодо порядку визначення коштів на соціальне страхування при складанні інвесторської кошторисної документації, формуванні договірних цін та при взаєморозрахунках за обсяги виконаних будівельних робіт

6.2 Щодо особливостей визначення загальновиробничих витрат при калькулюванні вартості приготування матеріальних ресурсів

6.3 Щодо розрахунку середньої кількості працівників підприємства для визначення загальновиробничих витрат

7 Тимчасові будівлі та споруди

7.1 Щодо віднесення певних витрат до коштів на тимчасові будівлі і споруди

7.2 Щодо визначення розміру коштів на тимчасові будівлі і споруди за усередненим відсотковим показником

8 Питання, пов’язані з діяльністю служб замовника

8.1 Щодо зміни істотних умов договору про закупівлю

10 Інші витрати

10.1 Щодо розрахунку розміру коштів на перевезення працівників будівельних організацій

10.2 Щодо розрахунку додаткових витрат на виконання будівельних робіт у літній період з перевищенням припустимого рівня температури зовнішнього
повітря

10.3 Щодо правильного врахування витрат на оренду дорожньо-ремонтних пунктів та складів в актах виконаних робіт

10.4 Щодо витрат пов’язаних із захороненням твердих побутових відходів

11 Договори, відносини учасників інвестиційного процесу

11.1 Щодо відшкодування витрат зі сплати податку на нерухоме майно

14 Ризики учасників дорожніх робіт та інфляція

14.1 Щодо компенсації деяких робіт за рахунок коштів на покриття ризиків всіх учасників будівництва14.2 Щодо механізму розрахунку коштів, необхідних для покриття додаткових витрат, пов’язаних із зміною цін на трудові і матеріально-технічні ресурси

14.3 Щодо порядку перерахування кошторисної документації, пов’язаного зі зростанням вартості матеріальних ресурсів у сучасних економічних
умовах

15 Інші питання, пов’язані з ціноутворенням у будівництві

15.1 Щодо включення вартості робіт з науково-технічного супроводу об’єкта до проектних робіт

15.2 Щодо визначення вартості будівництва на основі об’єктів-аналогів

15.3 Щодо визначення ступеня готовності об’єкта незавершеного будівництва

15.4 Щодо порядку проведення перевірки кошторисів на проектні роботи та визначення їх вартості

15.5 Щодо визначення вартості проектно-вишукувальних робіт при виконанні робіт з капітального та поточного ремонтів

15.6 Щодо витрат на здійснення авторського нагляду

Перелік діючих нормативно-кошторисних документів

Затвердження та погодження нормативних документів

Статті з науково-технічного журналу (рубрика «Ціноутворення»)

Відповіді на проблемні запитання за напрямком «Кошторисне ціноутворення в дорожньому господарстві»

1 Кошторисно-нормативна база та порядок її застосування

1.1 Щодо кошторисного нормування в будівництві

Збірник «Ціноутворення у будівництві», № 1, січень 2015 р. стор. 21-23

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(МІНРЕГІОН УКРАЇНИ)

17.01.2015 № 7/15-425

Центральні органи виконавчої влади (за списком), обласні, Київська міська державні адміністрації, експертні організації (за списком), Конфедерація будівельників України, Асоціація «Українське об’єднання проектних організацій»

У зв’язку зі зміною законодавства з питань стандартизації Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань повноважень інформує.

З метою приведення національної системи стандартизації до європейських засад прийнято Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII «Про стандартизацію» (далі - Закон), який набрав чинність з 03.01.2015, крім підпункту 4 пункту 5 розділу VІ «Прикінцеві положення».

Відповідно до статті 9 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Мінрегіон забезпечує розроблення, затвердження, перегляд,
внесення змін і скасування державних будівельних норм, а також національних стандартів і кодексів усталеної практики за класами 91 і 93 Українського
класифікатора нормативних документів (крім позицій, що стосуються лічильників, машин та устаткування), утворює та припиняє діяльність технічних
комітетів стандартизації у цій сфері.

Щодо національних стандартів з кошторисного нормування у
будівництві

Згідно з Законом до повноважень технічних комітетів стандартизації належить, зокрема, розроблення, погодження національних стандартів, кодексів
усталеної практики, а також роз’яснення щодо їх положень.

У сфері ціноутворення у будівництві таким технічним комітетом стандартизації є ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві», до складу якого входять відповідні підкомітети (ТК 311).

Щодо стандартів організацій України з кошторисного нормування у
будівництві

З прийняттям Закону стандарти організації України з кошторисного нормування у будівництві (СОУ) розробляються підприємствами, установами та
організаціями (далі - підприємства).

Відповідно до статті 16 Закону підприємства мають право у відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб
організовувати роботи із стандартизації, зокрема, розробляти, приймати, перевіряти, переглядати та скасовувати стандарти, кодекси усталеної практики, установлювати процедури їх розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та застосування.

Приймаються СОУ власним наказом підприємства. Законодавством не обумовлено погодження СОУ з центральними органами виконавчої влади.

При розробленні СОУ складом робіт, показниками трудових та матеріально-технічних ресурсів має враховуватися технологія виконання
відповідних будівельних робіт із забезпеченням їх якості. При цьому СОУ не повинні суперечити національним стандартам.

Розроблення СОУ має здійснюватися фахівцями відповідної кваліфікації, які мають досвід складання кошторисних норм та спроможні здійснювати таку
роботу.

У разі відсутності у підприємства фахівців відповідної кваліфікації, таку роботу можуть виконати спеціалізовані організації, зокрема, які входять до
складу ТК 311.

Для забезпечення достовірного визначення вартості будівництва з використанням СОУ та узгодженості з національними стандартами з ціноутворення у будівництві перевірку (експертизу) СОУ рекомендується здійснювати профільним технічним комітетом з ціноутворення у будівництві.

Одночасно повідомляємо, що ТК 311 за поданням власників СОУ здійснює формування переліку діючих нормативних документів з кошторисного нормування у будівництві з метою подальшого їх включення до комп’ютерних
програм з визначення вартості будівництва.

Щодо стандартів організацій України, прийнятих центральними органами
виконавчої влади

Згідно з прикінцевими положеннями Закону, СОУ, прийняті центральними органами виконавчої влади до набрання чинності цим Законом, застосовуються до їх заміни на національні стандарти, кодекси усталеної практики протягом 15 років з дня набрання чинності цим Законом. В цей період центральні органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах своїх повноважень перевіряти, переглядати, скасовувати галузеві нормативні документи і в результаті перегляду приймати їх нові редакції та не мають право приймати нові стандарти.

1.2 Щодо нормативних документів, які слід застосовувати при визначенні
об’ємів робіт зі зняття та складування родючого шару ґрунту

Збірник «Ціноутворення у будівництві», № 10, жовтень 2015 р. стор. 43-45

1. При складанні інвесторської кошторисної документації, проходженні експертизи виникають розбіжності відносно правил підрахунку об’ємів робіт зі зняття та складування родючого шару ґрунту при проведенні земляних робіт, порядку врахування вартості цих робіт у локальних кошторисах і зведеному кошторисному розрахунку вартості об’єкта будівництва.

Просимо роз’яснити, якими нормативними документами слід керуватися при визначенні об’ємів робіт зі зняття та складування родючого шару ґрунту, де враховувати кошти на ці цілі - у локальних кошторисах на будівлі та споруди, або в главі 1 «Підготовка території будівництва» згідно з Додатком К до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», а саме в рядку 5, який називається «Зняття та складування родючого шару ґрунту»? 

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online