Приказ от 26.12.2005 № 373 Об утверждениях Перечня национальных стандартов, добровольное применение которых может восприниматься как доказательство соответствия лифтов требованиям Технического регламента по п...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

              Н А К А З

            26.12.2005 N 373


    Про затвердження Переліку національних стандартів,
     добровільне застосування яких може сприйматись
     як доказ відповідності ліфтів вимогам Технічного
     регламенту з підтвердження відповідності ліфтів


   Відповідно до статті 9 Закону України "Про підтвердження
відповідності" від 17 травня 2001 року, на виконання
доручення Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 року
N 36390/5/1-05 щодо Графіка впровадження технічних регламентів,
розроблених на основі положень директив Нового підходу ЄС, і з
метою забезпечення своєчасного впровадження Технічного регламенту
з підтвердження відповідності ліфтів,  затвердженого  наказом
Держспоживстандарту від 31.12.2003 N 276, державний
реєстраційний N 545/9144 від 27.04.2004, Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Перелік національних стандартів, добровільне
застосування яких може сприйматись як доказ відповідності ліфтів
вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності ліфтів
 додається).

   2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Філіпчук Г.Г.)  забезпечити протягом 2 місяців публікацію в
"Бюлетені інформаційних матеріалів зі стандартизації, метрології
та сертифікації" Переліку національних стандартів, добровільне
застосування яких може сприйматись як доказ відповідності ліфтів
вимогам  Технічного  регламенту з підтвердження відповідності
ліфтів.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Вівчарика В.П.

 Голова                          М.Негрич


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держспоживстандарту
                   України
                   26.12.2005 N 373


               ПЕРЕЛІК
    національних стандартів, добровільне застосування
      яких може сприйматись як доказ відповідності
        ліфтів вимогам Технічного регламенту
        з підтвердження відповідності ліфтів
             


N з/п Позначення та назва стандарту
1. ДСТУ ISO 4190-1-2001 "Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів I, II, III, IV" (ISO 4190-1:1999, IDT)
2. ДСТУ ISO 4190-2-2001 "Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV" (ISO 4190-2:2001, IDT)
3. ДСТУ ISO 4190-3-2001 "Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V" (ISO 4190-3:1982, IDT)
4. ДСТУ ISO 4190-5-2001 "Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації і додаткові пристрої" (ISO 4190-5:1996, IDT)
5. ДСТУ ISO 4190-6-2001 "Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір" (ISO 4190-6:1984, IDT)
6. ДСТУ ISO 7465:2004 "Ліфти пасажирські та службові. Напрямні для кабін та противаг ліфтів. Тип T" (ISO 7465:2001, IDT)
7. ДСТУ ISO 9386-1:2005 "Приводні підіймальні платформи для осіб з функціональними порушеннями. Правила безпеки, розміри і робота. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи"
8. ДСТУ ISO 9386-2:2005 "Приводні підіймальні платформи для осіб з функціональними порушеннями. Правила безпеки, розміри і робота. Частина 2. Підіймальні ліфтові сходи, що рухаються по нахиленій площині для сидіння, стояння та використання колясок"
9. ДСТУ ISO/TS 14798:2004 "Ліфти (елеватори), ескалатори і пасажирські конвеєри. Методологія аналізу ризиків"
10. ДСТУ EN 81-1:2003 "Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні" (EN 81-1:1998, IDT)
11. ДСТУ EN 81-2:2003 "Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні" (EN 81-2:1998, IDT)
12. ДСТУ EN 81-3:2004 "Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові" (pr EN 81-3:1999, IDT)
13. ДСТУ pr EN 81-5:2004 "Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 5. Ліфти гвинтові" (pr EN 81-5:1998, IDT)
14. ДСТУ pr EN 81-6:2004 "Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів і службових ліфтів. Частина 6. Ліфти з ланцюговою передачею" (pr EN 81-6:1998, IDT)
15. ДСТУ pr EN 81-7:2002 "Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів і службових ліфтів. Частина 7. Ліфти з зубчатою передачею" (pr EN 81-7:1998, IDT)
16. ДСТУ pr EN 81-8:2002 "Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері шахти ліфта. Випробовування на вогнестійкість" (pr EN 81-8:1997, IDT)
17. ДСТУ pr EN 81-11:2001 "Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 11. Нові ліфти в існуючих будинках" (pr EN 81-11:1998, IDT)
18. ДСТУ pr EN 81-28:2001 "Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів і службових ліфтів. Частина 28. Дистанційне керування сигналізацією на пасажирських і вантажопасажирських ліфтах" (pr EN 81-28:2000, IDT)
19. ДСТУ pr EN 81-70:2003 "Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 70. Конкретне застосування пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема пасажирів із функційними порушеннями" (pr EN 81-70:1999, IDT)
20. ДСТУ pr EN 81-71:2004 "Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 71. Ліфти, стійкі до вандалізму" (pr EN 81-71:2002, IDT)
21. ДСТУ pr EN 81-72:2002 "Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти для пожежної служби" (pr EN 81-72:1999, IDT)
22. ДСТУ pr EN 81-73:2004 "Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі" (pr EN 81-73:2001, IDT)
23. ДСТУ EN 115:2003 "Норми безпеки до конструкції і експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів" (EN 115:1995, IDT)
24. ДСТУ pr EN 13015-2002 "Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій з технічного обслуговування" (pr EN 13015:2001, IDT)
25. ДСТУ EN 18738:2004 "Ліфти (елеватори). Вимір властивостей ліфта (шум, вібрація)"
26. ДСТУ ISO/TS 22559-1:2005 "Вимоги безпеки для ліфтів (елеваторів). Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки"
27. ГОСТ 8823-85 "Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры"
28. ГОСТ 8824-85 "Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры"
29. ГОСТ 22011-95 "Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия"
30. ГОСТ 29121-91 (ИСО 4101-83) "Проволока стальная углеродистая для лифтовых канатов. Технические условия"

 Директор Департаменту
 технічного регулювання                  О.Баб'як

БУДСТАНДАРТ Online