Письмо от 21.01.1997 № 6/38 Об индексах для определения базисной сметной стоимости основных пусконаладочных работ в базисных ценах 1997 года и их структуру в разрезе межотраслевых ценников

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ


    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І
              АРХІТЕКТУРИ
               Л И С Т

 N 6/38 від 21.01.97
   м.Київ

        

     Про індекси для визначення базисної кошторисної
     вартості основних пусконалагоджувальних робіт в
     базисних  цінах 1997 року і їх структуру в
         розрізі міжгалузевих цінників

   Держкоммістобудування направляє  індекси  для  визначення
базисної кошторисної вартості основних пусконалагоджувальних робіт
в базисних цінах 1997 року і їх структуру в розрізі міжгалузевих
цінників.
   Зазначені індекси враховують введення в Україні національної
валюти - гривні.
   При формуванні договірних цін вартість пусконалагоджувальних
робіт уточнюється підрядником і замовником, виходячи з ринкових
умов виконання робіт.
   Додатково нараховуються  у  відповідності  з   чинним
законодавством:
   - внески на фінансування заходів по реалізації Закону України
"Про  статус  і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи";
   - кошти у фонд охорони праці;
   - кошти в державний інноваційний фонд.
   З виходом зазначеного листа втрачають чинність пункти 2.2.д,
2.2.е, 2.3, 2.8, 3.3, 3.4, 4.5, останнє речення п. 4.9, а також
додатки 1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3 до Порядку визначення вартості
пусконалагоджувальних робіт, що здійснюються на підприємствах,
будівлях і спорудах, розташованих на території України" ДБН-94).

 Перший заступник Голови                А.В.Беркута
                      Додаток N 1
                    до листа
                    Держкоммістобудування
                    від 21 січня 1997 р. N 6/38
    Індекси змінення в 1997 році базисної кошторисної
    вартості основних  пусконалагоджувальних робіт
    (в базисних цінах 1997 року) по міжгалузевих
           цінниках і їх структура

Найменування цінника Індекси до цін 1984 року (разів) Структура індексу, % Коефіцієнти переходу від вартості ПНР в базисних цінах 1993 року до вартості ПНР в базисних цінах
прямі витрати накладні витрати планові нагромад- ження
1 2 3 4 5 6
N 1. Електротехнічні устрої 1,338 42,73 34,19 23,08 0,0087
N 2. Автоматизовані системи управління 1,338 42,73 34,19 23,08 0,0087
N 3. Системи вентиляції і кондиціонування повітря 1,280 46,06 30,86 23,08 0,0083
N 4. Підйомно-транспортне устаткування 1,280 46,06 30,86 23,08 0,0083
N 5. Металообробне устаткування 1,280 46,06 30,86 23,08 0,0083
N 6. Холодильні і компресорні установки 1,280 46,06 30,86 23,08 0,0083
N 7. Теплосилове устаткування 1,280 46,06 30,86 23,08 0,0083
N 8. Деревообробне устаткування 1,280 46,06 30,86 23,08 0,0083
N 9. Споруди водопостачання і каналізації 1,280 46,06 30,86 23,08 0,0083 Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і
       архітектури. "Інструктивні документи і листи, що
       роз'яснюють положення порядку визначення вартості
       будівництва, взаєморозрахунків за обсяги виконаних
       робіт,  вартості  проектно-вишукувальних  робіт,
       експертизи вартісних показників, утримання апарату
       замовника та інших економічних питань, що входять до
       сфери  діяльності  Держкоммістобудування". Випуск
       N 22, 24 січня 1997 р., К.: НВФ "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online