ДБН 363-92 Государственные строительные нормы. Жилые дома для лиц преклонного возраста сельской местности Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ІНВЕСТИЦІЙ І БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ
ДЛЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ
СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ

ДБН 363-92

Відповідає офіційному тексту

Київ 1992

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНІ

УкрНДІПроцивільсільбудом (доктор арх. З. В. Моісєєнко, керівник теми, Т. М. Штейнгель за участю O. І. Майбороди), Управлінням житлово-цивільного будівництва Держбуду України (М. М. Кучерук).

СХВАЛЕНІ

HTPДержбуду України.

ПОГОДЖЕНІ

Міністерством соціального забезпечення України, Міністерством охорони здоров'я України, Управлінням пожежної охорони MBC України.

ВНЕСЕНІ

УкрНДІПроцивільсільбудом.

ПІДГОТОВЛЕНІ ДО СТВЕРДЖЕННЯ

Управлінням житлово-цивільного будівництва Держбуду України (канд.арх. Л. X. Муляр).

 

При користуванні нормативним документом слід враховувати затверджені зміни будівельних норм и правил та державних стандартів.

Внесені Українським науково-дослідним і проектним інститутом цивільного сільського будівництва
(УкрНДІПроцивільсільбуД)

Затверджені наказом Держбуду України від 2 березня 1992 р. №27

Строк введення в дію 1 березня 1992 р.

 

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. РОЗМІЩЕННЯ БУДИНКІВ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

3. ОСВІТЛЕНІСТЬ ТА ІНСОЛЯЦІЯ

4. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

Загальні вимоги

Будинки квартирного типу

Будинки з елементами обслуговування

Будинки-інтернати

5. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

6. ПРОТИПОЖЕЖНІ ВИМОГИ

Додаток 1. Довідковий. Терміни, визначення та скорочення

Додаток 2. Обов'язковий. Правила підрахунку площі, об'ємів та кількості поверхів

Додаток 3. Довідковий. Номенклатура житла для розселення осіб похилого віку сільської місцевості України

Додаток 4. Довідковий. Примірний склад та площі приміщень у будинках з елементами обслуговування

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці норми поширюються на проектування квартирних будинків різних типів, будинків-інтернатів та ін. установ, призначених для постійного та сезонного перебування престарілих жителів сільської місцевості України та ветеранів сільськогосподарського виробництва — одинаків та сімейних.

Норми поширюються як на нове будівництво, так і на розширення, реконструкцію та переобладнання існуючих споруд.

Норми не поширюються на проектування будинків спеціалізованого призначення (для розселення інвалідів на кріслах-колясках, психоневрологічних хворих, глухонімих, незрячих та ін.).

1.2. Норми обов'язкові для всіх організацій, незалежно від відомчої підпорядкованості, що виконують проектні й будівельні роботи, а також для замовників проектів та інстанцій, що їх погоджують та стверджують.

1.3. При розробці проектної документації необхідно керуватись законодавчими та нормативними актами України: будівельними, архітектурно-планувальними, санітарними, протипожежними нормами і правилами, переліками, вимогами щодо охорони навколишнього природного середовища, що діють на території України, а також цими нормами.

1.4. Будівництво житлових будинків, інтернатів та інших установ для престарілих може вестися як за типовими, так і за індивідуальними проектами, що затверджені належним чином.

1.5. Склад та зміст, порядок розробки, погодження та ствердження проектів житла для громадян похилого віку визначаються інструкціями по складанню проектів житлових та громадських будинків.

Примітки. 1. Проектно-кошторисна документація на будівництво господарським засобом об'єктів з будівельним обсягом до 600 м для громадян похилого віку може розроблятися, за згодою iз замовником, у скороченому обсязі.

2. Заходи щодо цивільної оборони розробляються згідно з діючими нормами та правилами за спеціальним завданням

1.6. Положення, що не обумовлені цими нормами, приймаються згідно з завданням на проектування, погодженим належним чином.

1.7. Перелік термінів та скорочень, що використані у ДБН, наведено у довідковому додатку 1.

1.8. Правила підрахунку площі, об'ємів та кількості поверхів, а також перелік необхідних техніко-економічних показників наведено в обов'язковому додатку 2.

2. РОЗМІЩЕННЯ БУДИНКІВ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

2.1. Розміщення будинків для престарілих визначається проектно-планувальною документацією відповідно до містобудівельних, протипожежних і санітарних вимог, що поширюються на будівництво сільського житла та громадських будівель.

2.2. Будинки для престарілих не слід розміщувати поблизу санітарно-захисних зон промислових, сільськогосподарських та інших об'єктів народного господарства, що забруднюють повітря та землю, біля магістралей з інтенсивним рухом транспорту, біля звалищ, а також на ділянках, що піддаються дїї сильних вітрів.

2.3. Вудинки-інтернати допускається розміщувати в окремих будинках на ділянках санаторіїв-профілакторіїв, лікарень, поліклінік, амбулаторій та ФАП.

2.4. Будинки-інтернати для престарілих слід розміщувати на території з рівнем зовнішнього шуму не більше 40 дБа.

2.5. Для будівництва будинків для престарілих рекомендується виділяти рівну, нсзаболочену ділянку з ухилом у межах 5%.

Ири ухилах 5-10% розміщувати будинки слід на вирівняних терасах.

2.6. При будівництві на пагорбах і в гірській місцевості при відсутності пологих ділянок будинки-інтернати можна, як виняток, розміщувати на ділянках з ухилом більшим 10%. При цьому доріжки та тротуари повинні бути пологими, з ухилом не більше 5%.

2.7. Розміри ділянок індивідуального користування біля квартирних будинків для престарілих визначаються згідно з земельним законодавством та завданням.

2.8. Біля багатоквартирних будинків змішаного типу, поряд з іншим, слід передбачати майданчики для відпочинку престарілих на відстані не більше 20 м від. входу в будинок.

2.9. Розміри земельних ділянок для будинків-інтернатів слід приймати згідно з табл.1, але не менше, 0,15 га.

2.10. Відстань між будинками та спо­рудами на ділянках будинків для престарілих слід приймати відповідно до ДБН з планіровки, забудови та благоустрою сільських населених пунктів України, ДБН з проектування житлових будинків та цих норм.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online