ДБН В.2.2-18:2007 Здания и сооружения. Заведения социальной защиты населения. С Изменениями № 1 и № 2

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ

ДБН В.2.2-18:2007
із Зміною № 1 та Зміною № 2

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Київ
Мінбуд України
2020

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ВАТ "КиївЗНДІЕП")

РОЗРОБНИКИ: В.Куцевич, д-р арх. (керівник розробки); архітектори Л. Філатова, Б. Губов, О. Гайдученя, канд. apx.; В. Гершкович, канд. техн. наук; інженери І. Крапівін, Б. Польчук

За участю:
Мінпраці та соціальної політики України (І. Шпитяк, К. Міщенко, В. Павлюченко, О. Суліма, В. Смерецька);
УкрНДІ пожежної безпеки МНС України (В. Сокол);
Інституту гігієни і медичної екології їм. О. М. Марзеєва
АМН України (В. Акіменко, д-р мед. наук; А. Яригін, канд. біол. наук; О. Шумак)

РОЗРОБЛЕНО Зміну № 1: Публічне акціонерне товариство «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» (ПАТ «КиївЗНДІЕП»)

РОЗРОБНИКИ Зміни № 1: В. Куцевич, д-р арх., (науковий керівник), І. Чернядьєва, Б. Губов, архітектори

За участю:
Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України (Н. Полька, д-р мед. наук, В. Акіменко, О. Шумак, Н. Стеблій)
УкрНДІ цивільного захисту МНС України (О. Євсюков, В. Ніжник, Р. Уханський)

РОЗРОБЛЕНО Зміну № 2: Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ПАТ "КИЇВЗНДІЕП")

РОЗРОБНИКИ Зміни № 2: В. Куцевич, д-р архіт. (науковий керівник); Б. Губов; Т. Іокова; В. Ніжник, канд. техн. наук; Р. Уханський, канд. техн. наук; Л. Філатова; І. Чернядьєва

За участю:
ДУ "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України" (В. Махнюк, д-р мед. наук; Т. Станкевич, канд. мед. наук);
Український НДІ цивільного захисту (Я. Балло, канд. техн. наук)

2 ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (О. Авдієнко, А. Нечепорчук) Міністерства будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства України

ВНЕСЕНО Зміна № 1: Департамент містобудування, архітектури та планування територій Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

ВНЕСЕНО Зміна № 2: Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО Зміну № 1:
Міністерство соціальної політики України від 15.12.2011р. № 12535/0/14-11/19
Міністерство охорони здоров’я України від 25.01. 2012 р. № 05.03.02-07/4211
Державна Інспекція техногенної безпеки України від 12.12.2011 р. № 36/2/9464 ПОГОДЖЕНО Зміну № 2:
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист № 01-9866/261 від 11.07.2019)
Міністерство соціальної політики України (лист № 21453/0/2-19/61 від 13.12.2019)
Міністерство охорони здоров’я України (лист № 26-04/48032/2-19 від 11.12.2019)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 23 січня 2007 р. № 20 і чинні з 1 липня 2007 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Зміни № 1: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 30.12.2011 № 419, чинна з 1 липня 2012 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО Зміну № 2: Міністерство розвитку громад та територій України, наказ від 28.12.2019 № 344

НАДАНО ЧИННОСТІ Зміни № 2: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її реєстрації та оприлюднення на офіційному вебсайті Мінрегіону (2020-05-01)

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 РОЗМІЩЕННЯ БУДИНКІВ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

6 ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

6.1 Житлові приміщення

6.2 Обслуговуючі приміщення

6.3 Вимоги до окремих елементів будинків

7 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

8 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

8.1 Водопостачання і каналізація

8.2 Опалення та вентиляція

8.3 Електропостачання та електрообладнання

8.4 Системи зв’язку і сигналізації

8.5 Ліфти та підйомники

8.6 Сміттєвидаляння

Додаток А Призначення профільних відділень психоневрологічних інтернатів

Додаток Б Структурні підрозділи територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

Додаток В Перелік послуг, що надаються закладами соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

Додаток Г Склад приміщень територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

Додаток Д Склад приміщень закладів соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

Додаток Е Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди.
Заклади соціального захисту населення

ДБН В.2.2-18:2007
Вводяться вперше

Чинні від 2020-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми поширюються на розроблення проектів нових і реконструкцію існуючих будинків і споруд закладів соціального захисту населення: дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричних пансіонатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці; психоневрологічних інтернатів; територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян; будинків нічного перебування, центрів реінтеграції бездомних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та соціальних готелів, призначених для тимчасового притулку дорослих бездомних громадян, а також закладів постійного та тимчасового перебування осіб з інвалідністю з розумовою відсталістю і реабілітаційних закладів змішаного типу для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з розумовою відсталістю.
(Пункт 1.1 змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)

1.2 Вимоги цих Норм є обов’язковими для юридичних та фізичних осіб – суб’єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.

1.3 При проектуванні будинків і приміщень закладів соціального захисту населення, поряд з положеннями цих Норм, слід також виконувати вимоги інших чинних нормативних документів у галузі будівництва.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН 363-92 Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України ДБН Б.2.4-1-94
(Вилучено, Зміна № 2)

ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-10:2001 Заклади охорони здоров’я
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення (Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди (Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-16-2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво (Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення
(Змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)

ДБН Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель
(Змінено, Зміна № 2)

ДСТУ Б В. 1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ISO 4190-6:1984, IDT)

ДСТУ ISО 9386-2:2004 Приводні підйомні пристрої для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки. Розміри та функціонування

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиеническис требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
(Змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
(Змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)

НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні
(Змінено, Зміна № 2)

ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013 Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах
(Змінено, Зміна № 2)

ДСТУ EN 81-72:2017 (EN 81-72:2015, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту
(Змінено, Зміна № 2)

ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування
(Змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму
(Змінено, Зміна № 2)

ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013 Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків
(Змінено, Зміна № 2)

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку рівнів шуму в примiщеннях і на територіях
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні
(Змінено, Зміна № 2)

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Основні положення проектування
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.5-39:2008 Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі
(Змінено, Зміна № 2)

СНиП 2.09.02-85* Производственные здания (Виробничі будівлі)

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы (Внутрішні санітарно-технічні системи)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации (Системи автоматизації)

ВСН 01-89/ Росавтотранс Предприятия по обслуживанию автомобилей (Підприємства з обслуговування автомобілів)

ВСН 60-89/
(Вилучено, Зміна № 1)

ВСН 97-83/ Минэнерго СССР Инструкция по проектированию городских и поселковых электросетей (Інструкція з проектування міських і селищних електромереж)

ВСН 205-84/ ММСС СССР Инструкция по проектированию электроустановок, систем автоматизации технологического оборудования (Інструкція з проектування електроустановок, систем автоматизації технологічного обладнання)

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною
(Змінено, Зміна № 2)

ДСанПіН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

СанПиН 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое (Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м’яке морозиво)

СанПиН 6027.А-91 Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве (Санітарні правила і норми щодо застосування полімерних матеріалів у будівництві)

СанПиН 1304-75
(Вилучено, Зміна № 2)

СанПиН 2605-82
(Вилучено, Зміна № 2)

СанПиН 3077-84
(Вилучено, Зміна № 2)

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд
(Змінено, Зміна № 2)

ПУЭ-86
(Вилучено, Зміна № 1)

ПУЕ:2017 Правила улаштування електроустановок
(Змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (Заклади ресторанного господарства) (Долучено, Зміна № 1, Зміна № 2)

ДБН В.2.2- 28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення
(Долучено, Зміна № 1, Зміна № 2)

ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови
(Долучено, Зміна № 1, Зміна № 2)

ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи (ISO 9386-1:2000, IDT)
(Долучено, Зміна № 1, Зміна № 2)

ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та перебувають в інвалідних колясках (ISO 9386-2:2000, IDT)
(Долучено, Зміна № 1, Зміна № 2)

ДСТУ EN 115:2003 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів (EN 115:1995,IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти
(Долучено, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ 4809:2007 Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ 7246:2011 Дизайн і ергономіка. Сигналізатори звукові немовних повідомлень. Загальні вимоги ергономіки
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ 7313:2013 Знаки безпеки та системи евакуаційні фотолюмінесцентні. Загальні вимоги та методи контролювання
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні положення
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації об’єктів
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 Настанова з улаштування контейнерних майданчиків
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013 Настанова з проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звукопоглинання та екранування
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013 Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ Б EN 13779:2011 Вентиляція громадських будівель. Вимоги до систем вентиляції та кондиціонування повітря (EN 13779:2007, IDT)
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ ЕN 81-20:2015 (ЕN 81-20:2014, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ EN 81-50:2015 (ЕN 81-50:2014, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 50. Правила проектування, розрахування, випробування та перевіряння компонентів ліфта
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ EN 81-73:2017 (EN 81-73:2016, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ EN 81-82:2017 (EN 81-82:2013, IDT) Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Наявні ліфти. Частина 82. Норми щодо поліпшення доступності наявних ліфтів для осіб, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ EN 15232-1:2017 (EN 15232-1:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Частина 1. Вплив автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями. Модулі M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ EN 62305-1:2012 Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи (EN 62305- 1:2011, IDT)
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ IEC 62305-2:2012 Захист від блискавки. Частина 2. Керування ризиками (EN 62305- 1:2010, IDT)
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ EN 62305-3:2012 Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей (EN 62305-3:2011, IDT)
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ EN 62305-4:2012 Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах (EN 62305-4:2011, IDT)
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики (EN 15251:2007, IDT)
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів І, ІІ, ІІІ, VІ (ISO 4190-1:1999, IDT)
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу ІV (ISO 4190-2:2001, IDT)
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V (ISO 4190-3:1982, IDT)
(Долучено, Зміна № 2)

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)
(Долучено, Зміна № 2)

ДСанПіН 5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загально- освітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу
(Долучено, Зміна № 2)

ДСанПіН 2.3-185-2013 Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів
(Долучено, Зміна № 2)

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
(Долучено, Зміна № 2)

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
(Долучено, Зміна № 2)

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах