ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Тепловые сети и сети горячего водоснабжения с использованием предварительно теплоизолированных трубопроводов. Рук...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд.
Зовнішні мережі та споруди

ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ ГАРЯЧОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ
ПОПЕРЕДНЬО ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТАЖУ, ПРИЙМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "ЦентрСЕПРОтепломережа"

РОЗРОБНИКИ: Б.Морозов, В.Семенець, О.Семенець (керівник розробки), Н.Скринніков

ЗА УЧАСТІ: Корпорація "Енергоресурс-Інвест", ВАТ "Завод сантехнічних заготовок"

ВНЕСЕНО: Управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21 січня 2008 р. № 19, чинний з 2008-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Проектування

6 Монтаж трубопроводів

7 Приймання трубопроводів в експлуатацію

8 Технічна експлуатація трубопроводів

9 Вимоги безпеки й охорона навколишнього середовища

Додаток А Методи ізоляції стиків теплоізольованих труб і фасонних виробів

Додаток Б Рекомендації з проектування теплових мереж та мереж гарячого водопостачання з використанням трубопроводів ПТПУ

Додоток В Нерухомі опори

Додаток Г Теплові розрахунки трубопроводів ПТПУ

Додаток Д Розрахунок трубопроводів із полімерних матеріалів

Додаток Е Приклади типових рішень при проектуванні теплових мереж з використанням трубопроводів СТ/ПЕ

Додаток Ж Зварювання та з'єднання труб із полімерних матеріалів

Додаток И Найменша відстань у світлі за горизонталлю та за вертикаллю до споруд, інженерних мереж та зелених насаджень

Додаток К Бібліографія

ВСТУП

Мета розробки – установлення правил проектування, монтажу, приймання й експлуатації зовнішніх теплових мереж та мереж гарячого водопостачання з використанням труб, фасонних виробів, арматури та з'єднувальних елементів зі сталі, поліпропілену і структурованого поліе-тилену з тепловою ізоляцією з пінополіуретану і захисною оболонкою з поліетилену або металу, стійкого до дії атмосферної корозії.

Стандарт розроблений з метою упорядкування проектування, монтажу, приймання й експлуатації теплових мереж та мереж гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів.

При розробленні розділів "Проектування", "Монтаж" і "Експлуатація трубопроводів" та додатків до цього стандарту були використані матеріали документів:

EN 253 ru – 2003 Е Preinsulated bonded pipe systems for underground yot water networks – Pipe assembly of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene (Попередньо ізольовані системи збірних труб для підземних мереж гарячої води – Труби, що складаються зі сталевих основних труб, поліуретанової термоізоляції і зовнішньої оболонки з поліетилену високої густини);

EN 488 ru – 1994 Е Preinsulated bonded pipe systems for underground yot water networks – Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outher casing of polyethylene (Попередньо ізольовані системи збірних труб для підземних мереж гарячої води – Збірна арматура зі сталевих основних труб, поліуретанової термоізоляції і зовнішньої оболонки з поліетилену високої густини);

EN 489 ru – 1994 Е Preinsulated bonded pipe systems for underground yot water networks – Joint assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outher casing of polyethelene (Попередньо ізольовані системи збірних труб для підземних мереж гарячої води – З'єдну-вальні шви для сталевих основних труб, поліуретанова термоізоляція і зовнішня оболонка з поліетилену високої густини);

CEN / ТС107 / WG10 N 125 D District heating – Preinsulated flexible pipe systems: requirements and test (Централізоване теплопостачання – Попередньо ізольовані системи гнучких труб вимоги і випробування);

Довідковий посібник фірми ABB "Принципи проектування попередньо ізольованих трубопроводів", 1994, FM № 26286;

РТМ НТЦ 1-2002 Науково технічного центру "Пластик", Москва, 2002;

РТМ НТЦ 3-2003 Науково технічного центру "Пластик", Москва, 2003;

Рекомендації з проектування українських виробників попередньо теплоізольованих трубопроводів ОАО "Енергоресурс Інвест", ОАО "Завод сантехнічних заготовок":

РД 34 15.027-89 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций

РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды;

РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей;

СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер";

СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов;

СП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке;

СП 41-107-2004 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб РЕ-Х с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд.
Зовнішні мережі та споруди

ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ ГАРЯЧОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ
ПОПЕРЕДНЬО ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТАЖУ, ПРИЙМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Инженерное оборудование зданий и сооружений.
Наружные сети и сооружения

Тепловые сети и сети горячего водоснабжения
с использованием предварительно теплоизолированных трубопроводов.
Руководство по проектированию, монтажу, приемке и эксплуатации

Engineering equipment of buildings and constructions.
External networks and constructions

Thermal networks and networks of hot water supply with use preliminary heat-insulated pipelines.
Guide of designing, installation, acceptance and operation

Чинний від 2008-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на проектування, монтаж, приймання в експлуатацію й експлуатацію зовнішніх теплових мереж і мереж гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих спіненим поліуретаном елементів трубопроводів згідно з ДСТУ Б В.2.5-31.

Стандарт використовується при проектуванні, монтажі й експлуатації зовнішніх теплових мереж та мереж гарячого водопостачання з наступними характеристиками:

– мережі опалення підземні та надземні, які транспортують воду і водяну пару з максимальним робочим тиском не більше 1,6 МПа, з температурою не більше 140°С при постійному режимі експлуатації і температурою не більше 150°С при пікових підвищеннях температури протягом не більше 240 год на рік із застосуванням трубопроводів ПТПУ видів СТ/ПЕ та СТ/НМ з провідною трубою зі сталі і оболонкою з поліетилену або з металу, стійкого до дії атмосферної корозії;

– мережі підземні водяного опалення розподільні та гарячого водопостачання, які транспортують воду з максимальним робочим тиском не більше 1,0 МПа, температурою не більше 80°С при постійному режимі експлуатації і з температурою не більше 100°С при пікових підвищеннях температури протягом не більше 100 год на рік із застосуванням трубопроводів ПТПУ виду РЕ-Х/ПЕ з провідною трубою зі структурованого поліетилену РЕ-Х і оболонкою з поліетилену,

– мережі гарячого водопостачання підземні та надземні, які транспортують воду з максимальним робочим тиском не більше 1,0 МПа, температурою не більше 70°С при постійному режимі експлуатації і з температурою не більше 95°С при пікових підвищеннях температури протягом не більше 100 год на рік із з застосуванням трубопроводів ПТПУ видів ПП/ПЕ та ПП/НМ із провідною трубою з поліпропілену ПП-80 тип 3 і оболонкою з поліетилену або металу, стійкого до дії атмосферної корозії.

Прийняття цього стандарту – добровільне. Стандарт призначений забезпечити відкритість і прозорість разом з оптимальним порядком, погодженістю та ефективністю проектування, монтажу, приймання в експлуатацію й експлуатації зовнішніх теплових мереж та мереж гарячого водопостачання з використанням трубопроводів (елементів трубопроводів) ПТПУ.

Положення цього стандарту, які у випадку посилань на нього у технічних регламентах та державних будівельних нормах набувають обов'язкового характеру, представлені у формі вимог, для чого використане допоміжне модальне дієслово "повинен".

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б В.2.1-2-96 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.5-17-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-18-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Деталі з'єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-31 2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. Труби, фасонні вироби та арматура. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-3-93 Будівельні матеріали. Камінь гіпсовий штучний із фосфогіпсу. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 Будівельні матеріали. Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання з поліпропілену. Технічні умови

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД Виды и комплектность конструкторских документов. (Види та комплектність конструкторських документів)

ГОСТ 8943-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Технические условия (З'єднувальні частини з ковкого чавуну з циліндричною нарізкою для трубопроводів. Технічні умови)

ГОСТ 12767-94 Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия (Плити перекриттів залізобетонні суцільні для великопанельних будинків)

ГОСТ 13580-85 Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия (Плити залізобетонні стрічкових фундаментів. Технічні умови)

ДБН В.2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги

ДБН В.2.5-22-2002 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди.

Кодекс усталеної практики. Звід правил. Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою.

СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы. (Магістральні трубопроводи)

СНиП 2.01.01-92 Строительная климатология и геофизика. (Будівельна кліматологія та геофізика)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. (Внутрішній водопровід та каналізація будівель)

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди)

СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети (Теплові мережі)

СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Теплова ізоляція устаткування і трубопроводів)

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (Земляні споруди, основи та фундаменти)

СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве (Геодезичні роботи у будівництві)

СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети (Теплові мережі)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online