ДСТУ Б В.2.7-32-95 Строительные материалы. Песок плотный природный для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ПІСОК ЩІЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ
ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ,
ВИРОБІВ, КОНСТРУКЦІЙ І РОБІТ

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95

Відповідає офіційному тексту

Держкоммістобудування України
Київ 1996

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Науково-дослідним інститутом в'яжучих матеріалів ім.В.Д. Глуховського (НДІВМ) Міносвіти України при Київському державному технічному університеті будівництва і архітектури (КДТУБА)

2 ВНЕСЕНО Управлінням будівельної індустрії, механізації та промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держкоммістобудування України від 31.10.1995 р. № 211

4 З ВВЕДЕННЯМ В ДІЮ ДСТУ Б В.2.7-32-95 на території України втрачають силу ГОСТ 8736-85 "Песок для строительных работ. Технические условия", ОСТ 21-1-80 "Песок для производства силикатных изделий автоклавного твердения", ТУ 218 УССР 438-92 "Песок природный для тяжелых бетонов и растворов"

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Класифікація пісків

4 Технічні вимоги

5 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища

6 Правила прийняття

7 Методи контролю

8 Транспортування і зберігання

9 Гарантії виробника

10 Додаток А Припустимий вміст шкідливих домішок

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
Пісок щільний природний для будівельних
матеріалів, виробів, конструкцій і робіт
Технічні умови

Строительные материалы
Песок плотный природный для строительных
материалов, изделий конструкций и работ
Технические условия

Building materials
Sand dense natural for building materials,
articles, structures and construction works
Specifications

Чинний від 1996-01-01

1. Галузь використання

1.1 Даний стандарт поширюється на щільний природний пісок та пісок відсівів подрібнення з середньою густиною зерен більше 2,0 г/см3 до 2,8 г/см3, які одержують із гірських порід, що спеціально чи попутно видобувають, і відходів гірничо-збагачувальних підприємств для використання як:

- дрібний заповнювач бетонів (важких, легких, дрібнозернистих, спеціального призначення та ін.), будівельних розчинів, сухих сумішей;

- заповнювач та компонент в'яжучого для виробництва силікатних батонів щільної структури, ніздрюватих бетонів автоклавного і безавтоклавного тверднення, силікатних цегли, каменів та інших просованих виробів; Відповідає офіційному тексту

- основа при улаштуванні автомобільних доріг і аеродромів;

- компонент сумішей для улаштування покриття автомобільних доріг і аеродромів;

- баластовий матеріал при благоустрої і планувальних роботах.

1.2 Обов'язкові вимоги, які спрямовані на забезпечення показників міцності, довговічності, морозостійкосгі продукції, а також її безпеки для здоров'я населення та навколишнього середовища викладені у розділах, пунктах та підпунктах: 4.4; 4.5.1.3... 4.5.1.5; 4.5.2; 4.5.3.3; 4.5.3.4; 4.5.4; 4.6; 4.7.2; 4.8; 5; 6; 7; 9 та у додатку А і повинні виконуватись усіма підприємствами і виробниками будівельних робіт незалежно від форм власності.

Інші вимоги стандарту є рекомендованими.

1.3 Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 Нормативні посилання

У даному стандарті використані положення таких нормативних документів:

ДСТУ Б А.1.1-55-95 Пісок природний для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.7-23-95 Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 8969-87 Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 19609.5 Каолин обогащенный. Метод определения оксидов калия и натрия

ГОСТ 19609.6 Каолин обогащений. Метод определения оксида серы

ГОСТ 23845-86 Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 24100-80 Сырье для производства песка, гравия и щебня из гравия для строительных работ. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 25877-83 Смеси дегтебетонные и дегтебетон. Технические условия

ГОСТ 26193-84 Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 26873-86 Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ. Технические условия

РБН 356-91 Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва і підприємствах будіндустрії і будматеріалів України

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online