ДСТУ Б В.1.1-17:2007 Защита от пожара. Огнезащитные покрытия для строительных несущих металлических конструкций. Метод определения огнезащитной способности (ЕNV 13381-4:2002, NЕQ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі

ВОГНЕЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ НЕСУЧИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Метод визначення вогнезахисної здатності

(ENV 13381-4:2002, NEQ)

ДСТУ Б В. 1.1-17:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ

Мінрегіонбуд України

2007

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України; Державний центр сертифікації МНС України; Інститут технічної теплофізики НАН України; Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України

  РОЗРОБНИКИ: О. Абрамов; і. Башинський; А. Довбиш, канд. техн. наук; В. Згуря; П. Круковський, д-р техн. наук; Л. Нефедченко; С. Новак, канд. техн. наук (керівник розробки); В. Приймаченко; І. Харченко, канд. техн. наук; С. Цвіркун, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22 чеврня 2007 р. № 65

3 Стандарт відповідає європейському стандарту ENV 13381-4:2002 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 4: Applied protection to steel members (Методи випробування для визначення здатності підвищувати вогнестійксть будівельних конструкцій - Частина 4: Захист, що використовується для сталевих конструкцій) в частині розділів 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,12, 13, 14, рисунків 1-15; додатків А, С, Е, F, G, H, J. Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської мови (en).

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Сутність методу

6 Засоби випробувань

6.1  Перелік засобів випробувань

6.2  Випробувальна піч

6.3  Обладнання для навантаження та встановлення зразків в печі

6.4  Засоби вимірювальної техніки

6.5  Обладнання для проведення фото- та відеозйомок

7 Зразки для випробувань

7.1 Загальні вимоги

7.2 Зразки для оцінювання вогнезахисної здатності пасивного вогнезахисного покриття

7.3 Зразки для оцінювання вогнезахисної здатності реактивного вогнезахисного покриття

7.4 Розміри зразків

7.5 Конструкція сталевих елементів зразків

7.6 Виготовлення зразків

7.7 Перевірка зразків на відповідність технічній документації

8 Умови випробувань

8.1 Загальні вимоги

8.2 Створення температурного режиму і надлишкового тиску в печі

8.3 Спирання та кріплення зразків у печі

8.4  Навантажування зразків

8.5 Умови навколишнього середовища

9 Підготовка та проведення випробувань

9.1 Установлення зразків

9.2 Установлення термопар

9.3 Установлення приладів для вимірювання надлишкового тиску в печі

9.4 Установлення приладів для вимірювання навантаження та деформацій

9.5  Проведення випробувань

10 Оформлення даних випробувань

11 Вимоги безпеки під час проведення випробувань

12 Визначення характеристики вогнезахисної здатності покриттів

12.1 Загальні вимоги

12.2 Оцінювання вогнезахисної здатності вогнезахисних покриттів

12.3 Особливості визначення вогнезахисної здатності реактивних вогнезахисних покриттів

12.4 Подання даних випробувань, які будуть використані під час оцінювання характеристики вогнезахисної здатності покриття

12.5 Процедура оцінювання характеристики вогнезахисної здатності покриттів

12.6   Прийнятність методу, що був використаний для визначення характеристики вогнезахисної здатності покриттів

12.7  Прийнятність результатів оцінювання характеристики вогнезахисної здатності покриття, яке застосовують для захисту конструкцій з трьох та чотирьох боків . . 23

13 Обмеження використання характеристики вогнезахисної здатності покриттів

14 Правила оформлення результатів оцінювання характеристики вогнезахисної здатності покриття

Додаток А Рисунки до тексту стандарту

Додаток Б Метод випробувань у температурному режимі пожежі, яка повільно розвивається

Додаток В Визначення властивостей вогнезахисних покриттів

Додаток Г Корекція за розбіжностями у товщині вогнезахисного покриття на навантажених і ненавантажених зразках

Додаток Д Метод оцінювання, заснований на розв’язанні диференційного рівняння теплопровідності (наближення: λр - змінна)

Додаток Е Метод оцінювання, заснований на розв’язанні диференційного рівняння теплопровідності (наближення: λр - стала)

Додаток Ж Метод числової регресії

Додаток И Графічний метод оцінювання

Додаток К Метод оцінювання, заснований на розв’язанні уточненого диференційного рівняння теплопровідності (наближення: λр та Ср - сталі)

Додаток Л Метод оцінювання, заснований на розв’язанні уточненого диференційного рівняння теплопровідності (наближення: λр та Ср - змінні)

Додаток М

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі

ВОГНЕЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ НЕСУЧИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ Метод визначення вогнезахисної здатності

Защита от пожара ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НЕСУЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ Метод определения огнезащитной способности

Fire protection FIRE PROTECTION FOR STEEL MEMBERS

Definition method of fire protection ability

Чинний від 2008-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до методу визначення вогнезахисної здатності вогнезахисних покриттів для будівельних несучих металевих конструкцій.

Стандарт застосовний для оцінювання вогнезахисної здатності вогнезахисних покриттів та облицювань (далі - вогнезахисних покриттів), які призначені для підвищення межі вогнестійкості несучих будівельних металевих конструкцій.

Стандарт придатний для цілей оцінювання відповідності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2272-2006

Пожежна безпека. Терміни та визначення

ДСТУ 3021-95

Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3855-99

Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.1.1-4-98*

Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ГОСТ 26020-83

Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок 

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online