ДСТУ-Н Б А.3.1-31:2015 Руководство по изготовлению и монтажу стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов объемом от 100 м3 до 50 000 м3

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ВИГОТОВЛЕННЯ І МОНТАЖУ СТАЛЕВИХ ВЕРТИКАЛЬНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ
РЕЗЕРВУАРІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ ОБ'ЄМОМ ВІД 100 м3 ДО 50 000 м3

ДСТУ-Н Б А.3.1-31:2015

Відповідає офіційному тексту

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Київ
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технічний комітет "Спецмонтаж", ТК 301 "Металобудівництво", ПК 5 "Оцінка відповідності, діагностика, неруйнівний контроль металевих конструкцій"

РОЗРОБНИКИ: О. Булаш (науковий керівник); О. Гарбар; Ю. Радиш; В. Козяр; М. Тюшка:

В. Цечаль; В. Хорошковський; К. Ільченко

ЗА УЧАСТЮ: Державне підприємство "Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України" (С. Тезик)

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона (Є. Гарф, І. Шевченко)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.12.2015 p. № 357, чинний з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування  

2 Нормативні посилання  

3 Терміни та визначення основних понять              

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення  

6 Технічні вимоги  

6.1 Вимоги до матеріалів і виготовлення деталей          

6.1.1 Вимоги до сталевого прокату             

6.1.2 Підготовка металу, напівфабрикатів і виготовлення деталей     

6.2 Вимоги до зварювальних матеріалів           

6.3 Вимоги до технологічного обладнання й устаткування      

7 Виготовлення резервуарних конструкцій             

7.1 Вимоги до виготовлення елементів резервуарів          

7.1.1 Вимоги до прихваток, виконаних зварюванням        

7.1.2 Вимоги до зварних з'єднань              

7.2 Виготовлення рулонованих полотнищ стінки, днищ і полотнищ плаваючих покрівель (понтонів)

7.3 Рулонування полотнищ резервуарних конструкцій       

7.4 Виготовлення щитів покриття, коробів плаваючої покрівлі, кілець жорсткості, технологічних і лазових люків

7.5 Зварювання елементів резервуара             

7.5.1 Загальні положення               

7.5.2 Зварювання рулонованих полотнищ           

7.6 Транспортування і зберігання металоконструкцій резервуарів     

7.6.1 Пакування конструкцій             

7.6.2 Такелажні роботи і транспортування          

8 Монтаж рулонованих резервуарних конструкцій         

8.1 Загальні положення

8.2 Вимоги до основи і фундаментів       

8.3 Підготовка монтажного майданчика      

8.4 Монтаж із рулонованих конструкцій     

8.4.1 Розмітка і монтаж днища

8.4.2 Монтаж центральної частини плаваючої покрівлі (понтона)

8.4.3 Монтаж рулону стінки у вертикальне положення  

8.4.4 Монтаж центрального монтажного стояка         

8.4.5 Розгортання рулону стінки             

8.4.6 Монтаж резервуарів з горизонтальним розгортанням рулонів стінок

8.4.7 Монтаж опорних кілець і кілець жорсткості     

8.4.8 Монтаж плаваючої покрівлі і понтона        

8.5 Монтаж полистовим методом    

8.5.1 Загальні положення         

8.5.2 Монтаж днища

8.5.3 Розмітка і монтаж стінки          

8.5.4 Монтаж люків і патрубків           

8.6 Монтаж стаціонарної покрівлі             

8.7 Монтаж ущільнюючих затворів           

9 Зварювальні роботи на монтажі

9.1 Загальні положення

9.2 Вимоги до виконання зварювальних робіт  

10 Контроль якості виконання робіт      

10.1 Контроль якості складання і монтажу конструкцій

10.2 Контроль якості зварних з'єднань    

10.2.1 Загальні положення  

10.2.2 Контроль візуально-оптичним методом і вимірюваннями 

10.2.3 Контроль фізичними методами  

10.2.4 Механічні випробування і металографічні дослідження  

10.3 Контроль герметичності      

11 Вимоги до геометричної форми резервуарів  

12 Виправлення дефектів зварювання

12.1 Загальні положення

12.2 Виправлення дефектів наплавленням   

12.3 Виправлення дефектів з вирізкою швів і їх заварюванням

12.4 Виправлення дефектів із заміною дефектних ділянок     

13 Випробування і приймання резервуарів    

13.1 Загальні положення

13.2 Основні вимоги до організації та проведення випробувань

14 Захист конструкцій резервуарів від корозії   

15 Вимоги безпеки та охорони довкілля при спорудженні резервуарів

16 Форми супровідної і технічної документації     

Додаток А Рекомендації з вибору зварювальних матеріалів  

Додаток Б Терміни і визначення при радіографічному методі контролю якості    

Додаток В Методика виміру  відхилів від вертикалі стінок циліндричних резервуарівза допомогою теодоліта

Додаток Г Форми супровідної технічної документації      

Додаток Д Журнал зварювальних робіт         

Додаток Е Бібліографія 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ВИГОТОВЛЕННЯ І МОНТАЖУ СТАЛЕВИХ ВЕРТИКАЛЬНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ
РЕЗЕРВУАРІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ ОБ'ЄМОМ ВІД 100 м3 ДО 50 000 м3

РУКОВОДСТВО ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ОБЪЕМОМ ОТ 100 м3 ДО 50 000 м3

WORK MANUAL ON CARRYING OUT WELDING JOBS DURING ERECTION OF VETRTICAL
CYLINDRICAL STEEL TANKS FOR STORAGE OF OIL AND OIL PRODUCTS

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічного процесу (складання, виконання зварювально-монтажних робіт і контролю якості) при виготовленні і монтажі сталевих вертикальних резервуарів (далі-резервуари) для зберігання нафти і нафтопродуктів об'ємом від 100 м3 до 50 000 м3

1.2 Цей стандарт установлює технічні вимоги до технологій, матеріалів, устаткування, інструменту, а також черговості виконання операцій технологічних процесів зварювально-монтажних робіт, операцій контролю якості, правил приймання, транспортування та зберігання, вимог до основ охорони праці та охорони навколишнього середовища при виконанні робіт з виготовлення і монтажу резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів об'ємом від 100 м3 до 50 000 м3.

1.3 Вимоги цього стандарту поширюються на виготовлення і монтаж резервуарів, що працюють у таких умовах:

- розташування резервуарів - наземне;

- щільність нафти і нафтопродуктів, що зберігаються в резервуарах, - не більше 1015 кг/м3;

- мінімальна температура корпуса резервуара при експлуатації не нижче мінус 65 °С, максимальна - не вище плюс 180 °C;

- внутрішній надлишковий тиск - не більше 2000 Па;

- відносне розрідження в просторі газового середовища - не більше 250 Па;

- сейсмічність району будівництва - не більше 9 балів включно за шкалою MSK - 64 згідно з ДБН В.1.1-12.

1.4 Вимоги цього стандарту поширюються на сталеві конструкції резервуарів, що обмежуються першим фланцевим (зварним, різьбовим) з'єднанням технологічних пристроїв (трубопроводів) зовні або зсередини корпуса резервуара.

1.5 Стандарт не поширюється на ізотермічні резервуари (резервуари для зберігання зріджених газів), баки-акумулятори для гарячої води і резервуари для зберігання агресивних хімічних продуктів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НПАОП 0.00-1.01-07. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

НПА0П-0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП-40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП-40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.4-1.01-97. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавок металевих конструкцій

ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008. Настанова . Основи проектування конструкцій

ДСТУ Б В.2.6-183:2011 Резервуари вертикальні циліндричні сталеві для нафти і нафтопродуктів. Загальні технічні умови (ГОСТ 31385-2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-199:2014 Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення

ДСТУ Б В.2.6-200:2014 Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу

ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008 Болты фундаментные. Конструкция и размеры (Болти фундаментні. Конструкція і розміри)

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Роботи електрозварювальні. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.036-84 Система стандартов безопасности труда. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Газополуменева обробка металів. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия (Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Огородження запобіжні інвентарні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.089-86 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Пояси предохранительные. Общие технические условия (Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Пояса запобіжні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.107-82 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования. (Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Канати страхувальні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения (Надійність в техніці. Основні поняття. Терміни та визначення)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75, IDT) (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898-1-78) Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний (Болти, гвинти і шпильки. Механічні властивості і методи випробувань)

ГОСТ 1759.5-87 (ИСО 898-2-80) Гайки. Механические свойства и методы испытаний (ИСО 898-2-80, IDT) (Гайки. Механічні властивості і методи випробувань)

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия (Дріт сталевий зварювальний. Технічні умови)

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручна дугова зварка. З'єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна (Сталі і сплави. Методи виявлення і визначення величини зерна)

ГОСТ 6713-91 Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия (Прокат низьколегований конструкційний для мостобудування. Технічні умови)

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств (Зварні з'єднання. Методи визначення механічних властивостей)

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод (Контроль неруйнівний. З'єднання зварні. Радіографічний метод)

ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Зварка під флюсом. З'єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент (Труби сталеві гарячедеформовані. Сортамент)

ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия (Флюси зварювальні плавлені. Технічні умови)

ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання сталей і наплавки. Класифікація та загальні технічні умови)

ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (Електроди покриті металеві для ручної дугової зварки конструкційних і теплостійких сталей. Типи)

ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия (Аргон газоподібний і рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 10605-94 (ИСО 4032-86) Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия (ГОСТ 10605-94 (ИСО 4032-86, IDT) (Гайки шестигранні з діаметром різьблення понад 48 мм класу точності В. Технічні умови)

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент (Труби сталеві электрозвары прямошовні. Сортамент)

ГОСТ 14637-89 (ИСО 4995-78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия (Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умови)

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугова зварка в захисному газі. З'єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугова зварка. З'єднання зварні точкові. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые (Контроль неруйнівний. З'єднання зварні. Методи ультразвукові)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади і інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования (Неруйнівний контроль. Капілярні методи. Загальні вимоги)

ГОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4996-78, ИСО 5952-83) Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия (Прокат зі сталі підвищеної міцності. Загальні технічні умови)

ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент (Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент)

ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля (Контроль неруйнівний. Зварювання металів плавленням. Класифікація зварних з'єднань за результатами радіографічного контролю)

ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования (Контроль неруйнівний. Методи оптичного виду. Загальні вимоги)

ГОСТ 24379.0-80 Болты фундаментные. Общие технические условия (Болти фундаментні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26271-84 Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия (Дріт порошковий для дугової зварки вуглецевих і низько- легованих сталей. Загальні технічні умови)

ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия (Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online