ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Защита металлических конструкций от коррозии. Требования к проектированию

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАХИСТ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ВІД КОРОЗІЇ

Вимоги до проектування

ДСТУ Б В.2.6-193:2013

Київ
Мінрегіон України
 2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського" ТК 301 "Металобудівництво" ПК 4 "Протикорозійний захист у металобудівництві"

РОЗРОБНИКИ: В. Адріанов (науковий керівник); О. Галактіонов, канд. техн. наук; Г. Герман, канд. техн. наук; В. Гордеев, д-ртехн. наук; С. Колесніченко, канд. техн. наук; В. Корольов, д-р техн. наук; Н. Магунова; Ю. Селютін, канд. техн. наук; О. Шимановський, д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України ЗА УЧАСТЮ:

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" (Ю. Висоцький, д-р хім. наук)

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" (А. Амеліна, О. Гібаленко, канд. техн. наук; Н. Греков, І. Кущенко)

ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод" (Ю. Філатов, канд. техн. наук)

ТОВ "Конструкція" (О. Риженков, канд. техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08,08,2013 р. № 379, чинний з 2014-01-01

3 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1-93 належить до комплексу нормативних документів В.2.6 - "Конструкції будинків і споруд"

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ: зі скасуванням в Україні СНиП 2.03.11-85* "Защита строительных конструкций от коррозии" (у частині металевих конструкцій)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Класифікація умов навколишнього середовища та корозійних впливів

6 Функції та довговічність системи протикорозійного захисту конструкцій

7 Вимоги до матеріалів і конструкцій

8 Захист від корозії поверхонь сталевих і алюмінієвих конструкцій

9 Захист сталевих конструкцій димових, газодимових та вентиляційних труб, резервуарів

10 Вимоги безпеки та охорони довкілля

11 Пожежна безпека

Додаток А Групи агресивних газів залежно від їх виду і концентрації

Додаток Б Характеристика твердих середовищ (солей, аерозолів і пилу)

Додаток В Захист сталевих канатів, що експлуатуються на відкритому повітрі

Додаток Д Матеріали для зварювання сталевих конструкцій в агресивних середовищах, що відповідають маркам низьколегованої сталі

Додаток Ж Мінімальна товщина листів огороджувальних конструкцій без захисту від корозії

Додаток К Засоби захисту від корозії металевих конструкцій

Додаток Л Лакофарбові матеріали для захисту сталевих і алюмінієвих конструкцій від корозії

Додаток М Варіанти неметалевих захисних покриттів сталевих резервуарів для кислот, лугів і рідких мінеральних добрив

Додаток Н Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАХИСТ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ВІД КОРОЗІЇ
Вимоги до проектування

ЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ
Требования по проектированию

PROTECTING STRUCTURES FROM CORROSION
Requirements to design works

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на проектування захисту від корозії металевих (сталевих та алюмінієвих) будівельних конструкцій (далі - конструкції).

У цьому стандарті визначені технічні вимоги до захисту від корозії металевих конструкцій будівель і споруд при впливі агресивних середовищ з температурою від мінус 70 °С до плюс 50 °С.

Цей стандарт не поширюються на проектування захисту металевих будівельних конструкцій від корозії, спричиненої радіоактивними речовинами.

1.2 Проектування засобів і методів протикорозійного захисту металевих конструкцій в умовах будівництва та реконструкції будівель і споруд повинно здійснюватися з урахуванням досвіду експлуатації аналогічних будівельних об’єктів. Необхідно передбачати контроль якості конструкцій та захисних покриттів з урахуванням виду і ступеня агресивності середовища.

1.3 Вимоги цього стандарту потрібно враховувати при розробленні робочої і проектної документації на металеві будівельні конструкції. Робочі креслення протикорозійного захисту будівель і споруд повинні виконуватися відповідно до ДСТУ Б А.2.4-15 та інших чинних нормативних документів системи проектної документації.

1.4 При проектуванні захисту від корозії несучих металевих конструкцій необхідно враховувати встановлені вимоги до класу вогнестійкості згідно з ДБН В.1.1-7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Промислова безпека в будівництві. Основні положення

ДБН В. 1.1-7-2007 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-14-2008 СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності і конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-163:2010 Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення та монтажу

ДБН В.2.6-165:2011 Алюмінієві конструкції. Основні положення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСТУ Б А.2.4-15:2008 СПДБ. Антикорозійний захист конструкцій будівель та споруд. Робочі креслення

ДСТУ Б А.3.2-10:2009 СПДБ. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-13:2007 Балки. Метод випробування на вогнестійкість

ДСТУ Б В.1.1-14:2007 Колони. Метод випробування на вогнестійкість

ДСТУ Б В.1.1-17:2007 Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б В.2.6-71:2008 Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем з пінополіуретану. Технічні умови

ДСТУ Б 6.2.6-72:2008 Конструкції будинків і споруд. Панелі сталеві двошарові покриттів будівель з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-75:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-183:2011 Резервуари вертикальні циліндричні сталеві для нафти та нафтопродуктів. Загальні технічні умови

ДСТУ-Н Б А.1.2-6:2010 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Настанова з порядку проведення оцінки відповідності із застосуванням розрахункового методу підтвердження відповідності

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій та споруд від корозії

ДСТУ ISO 9001:2009 Система управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1993-1-2:2005, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1999-1-2:2007, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць)

ДСТУ 2733-94 Корозія та тимчасовий протикорозійний захист металевих виробів. Терміни та визначення

ДСТУ 3830-98 Корозія металів і сплавів. Терміни і визначення основних понять

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 7237:2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ГОСТ 9.031-74 ЕСЗКС. Покрытия анодно-окисные полуфабрикатов из алюминия и его сплавов. Общие требования и методы контроля (ССЗКС. Покриття анодно-окисні напівфабрикатів із алюмінію і його сплавів. Загальні вимоги і методи контролю)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги і позначення)

ГОСТ 9.039-74 ЕСЗКС. Коррозионная агрессивность атмосферы (Корозійна агресивність атмосфери)

ГОСТ 9.040-74 ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Расчетно-экспериментальный метод ускоренного определения коррозионных потерь в атмосферных условиях (Метали і сплави. Розрахунково- експериментальний метод прискореного визначення корозійних втрат в атмосферних умовах)

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования (ССЗКС. Покриття металеві і неметалеві неорганічні. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля (ССЗКС. Покриття металеві і неметалеві неорганічні. Методи контролю)

ГОСТ 9.307-89 ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля (ЄСЗКС. Покриття цинкові гарячі. Загальні вимоги і методи контролю)

ГОСТ 9.311-87 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений (ЄСЗКС. Покриття металеві і неметалеві неорганічні. Метод оцінки корозійних уражень)

ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов (ЭСЗКС. Покриття лакофарбові. Загальні вимоги і методи прискорених випробувань на стійкість до дії кліматичних чинників)

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням)

ГОСТ 9.403-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Методи випробувань на стійкість до статичного впливу рідин)

ГОСТ 9.407-84 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Метод оцінки зовнішнього вигляду)

ГОСТ 9.409-88 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию нефтепродуктов (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Методи прискорених випробувань на стійкість до впливу нафтопродуктів)

ГОСТ 9.903-81 ЕСЗКС. Стали и сплавы высокопрочные. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание (ЄСЗКС. Сталі і сплави високоміцні. Методи прискорених випробувань на корозійне розтріскування)

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники. Класифікація)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухобезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи фарбувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.028-82 ССБТ. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности (ССБП. Процеси обробки абразивним та ельборовим інструментом. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной зашиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 926-82 Эмаль ПФ-133. Технические условия (Емаль ПФ-133. Технічні умови)

ГОСТ 4765-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности пленок при ударе. (Матеріали лакофарбові. Метод визначення міцності плівок при ударі)

ГОСТ 5494-95 Пудра алюминиевая. Технические условия (Пудра алюмінієва. Технічні умови)

ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия (Емалі ПФ-115. Технічні умови)

ГОСТ 6631-74 Эмали марок НЦ-132. Технические условия (Емалі марок НЦ-132. Технічні умови)

ГОСТ 6806-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе (Матеріали лакофарбові. Метод визначення еластичності плівки при згині)

ГОСТ 7313-75 Эмали ХВ-785 и лак ХВ-784. Технические условия (Емалі ХВ-785 і лак ХВ-784. Технічні умови)

ГОСТ 7372-79 Проволока стальная канатная. Технические условия (Дріт сталевий канатний. Технічні умови)

ГОСТ 8292-85 Краски масляные цветные густотертые. Технические условия (Фарби масляні кольорові густотерті. Технічні умови)

ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Метод определения условной вязкости (Матеріали лакофарбові. Методи визначення умовної в’язкості)

ГОСТ 9109-81 Грунтовка ФЛ-ОЗК и ФЛ-ОЗЖ. Технические условия (Грунтовка ФЛ-ОЗК і ФЛ-ОЗЖ. Технічні умови)

ГОСТ 9378-93 (ИСО 2632-1-85, ИСО 2632-2-85) Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия (Зразки шорсткості поверхні (порівняння). Загальні технічні умови)

ГОСТ 10144-89 Эмали ХВ-124. Технические условия (Емалі ХВ-124. Технічні умови)

ГОСТ 10277-90 Шпатлевки. Технические условия (Шпаклівки. Технічні умови)

ГОСТ 11066-74 Лаки и эмали кремнийорганические термостойкие. Технические условия (Лаки і емалі кремнійорганічні термостійкі. Технічні умови)

ГОСТ 12707-77 Грунтовки фосфатирующие. Технические условия (Ґрунтовки фосфатуючі. Технічні умови)

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (Сталь тонколистова оцинкована з безперервних ліній. Технічні умови)

ГОСТ 15140-78 Материлы лакокрасочные. Методы определения адгезии (Матеріли лакофарбові. Методи визначення адгезії)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования вчасти воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади і інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 15907-70 Лаки ПФ-170 и ПФ-171. Технические условия (Лаки ПФ-170 і ПФ-171. Технічні умови)

ГОСТ 18299-72 Материалы лакокрасочные. Метод определения предела прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве и модуля упругости (Матеріали лакофарбові. Метод визначення межі міцності при розтягуванні, відносного подовження при розриві і модуля пружності)

ГОСТ 18374-79 Эмали ХВ-110 и ХВ-113. Технические условия (Емалі ХВ-110 і ХВ-113. Технічні умови)

ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. (Матеріали лакофарбові. Метод визначення часу і ступеня висихання)

ГОСТ 19024-79 Эмали АС-182. Технические условия (Емалі АС-182. Технічні умови)

ГОСТ 21513-76 Материалы лакокрасочные. Метод определения водо- и влагопоглощения лакокрасочной пленкой (Матеріали лакофарбові. Метод визначення водо- і вологовбирання лакофарбовою плівкою)

ГОСТ 21824-76 Эмали ХС-119. Технические условия (Емалі ХС-119. Технічні умови)

ГОСТ 23122-78 Эмали КО-811 и КО-811К. Технические условия (Емалі КО-811 і КО-811К. Технічні умови)

ГОСТ 23143-83 Эмали ЭП-773. Технические условия (Емалі ЕП-773. Технічні умови)

ГОСТ 23494-79 Грунтовка ХС-059, эмали ХС-759, лак ХС-724. Технические условия (Ґрунтовка ХС-059, емалі ХС-759, лак ХС-724. Технічні умови)

ГОСТ 24709-81 Эмали ЭП-140. Технические условия (Емалі ЕП-140. Технічні умови)

ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021. Технические условия (Ґрунтовка ГФ-021. Технічні умови)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online