ВБН В.2.3-218-008-97 Проектирование и строительство жестких и с жесткими прослойками дорожных одежд. Изменение № 1

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Зміна № 1 до ВБН В.2.3-218-008-97 “Проектування і будівництво жорстких

та з жорсткими прошарками дорожніх одягів”

Наказом Державної служби автомобільних доріг України від______________200    р. №______

 строк введення в дію встановлений з ________________200__р.

нкт 1.13 доповнити текстом такого змісту: “- механізмами, що передбачають укладання та ущільнення пісного бетону”.

Підпункт 2.2.4 абзац другий: слово “покриття” замінити словами: “дорожнього одягу проїзної частини”.

Підпункт 2.3.2  слова “(2-4) год.” замінити словами “(2-3) год.”.

Таблиця 2.2 другий стовпець - цифри “20-24” замінити на “20-26”.

Примітка до таблиці 2.2 посилання на “п 2.2.11” замінити посиланням на  “п 2.3.11”.

Підпункт 2.3.12  абзац другий: виключити слова “(товщиною                        (22-24) см)”.

Підпункт 2.5.1  цифри “3 (5)” замінити на  “4 (5)”.

Підпункт 2.5.2 слова “(33 - 40) см (до 1,2 D)” замінити словами:                        “(20 - 35) см (до 1,0 D)”.

Абзац перший, друге речення викласти в новій  редакції: “У цьому випадку підвищується не тільки опір дорожнього одягу деформуванню, але й за рахунок зменшення радіальних напружень в покритті підвищуються його показники міцності на розтяг при згині”.

Абзац другий: слово “полупростір” замінити словом “напівпростір”.

Підпункт 2.5.4 викласти в новій редакції: “Жорсткими прошарками можуть бути шари з асфальтобетону, якщо їх модуль пружності (при температурі 0оС) більш як у 4 рази перевищує модуль вище розташованого шару.

Основа для жорстких прошарків з асфальтобетону повинна бути стабільною та відповідати технологічним умовам улаштування шарів з асфальтобетону. Мінімальна товщина шарів повинна відповідати вимогам   ДБН В.2.3-4. Загальна товщина жорсткого прошарку з асфальтобетону повинна бути не менше 8 см.”

Підпункт 2.5.5 перше речення виключити. Третє речення навести в новій редакції: “Недопустимо використання окатаних кам’яних матеріалів та кам’яних матеріалів з слабких гірських порід згідно з ДСТУ Б В.2.7-75”. 

Підпункт 2.5.6  абзац перший викласти в новій редакції: “Конструкція дорожнього одягу з жорстким прошарком складається з шарів:

- асфальтобетонного покриття;

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online