Р В.2.3-21476215-863:2015 Рекомендации по проектированию дорожных одежд автомобильных дорог общего пользования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Державне агентство автомобільних доріг України
(Укравтодор)

Державне підприємство «Центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт та сертифікації дорожньої продукції»
ДП «Дорцентр»

Національний транспортний університет

 

Рекомендовано
науковою радою Укравтодору
від «09» грудня 2015 р. протокол № 1
 

 

Рекомендовано
науково-технічною радою ДП ДерждорНДІ
від «03» грудня 2015 р. протокол № 9

РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ПРОЕКТУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Р В.2.3-21476215-863:2015

ПОГОДЖЕНО
Начальник Відділу інноваційного
розвитку та кошторисного
ціноутворення Укравтодору
________________ А.О. Цинка
“___” ___________ 2015 р.
 

РОЗРОБЛЕНО
Директор ДП «Дорцентр»
________________ Е.О. Боголюбов
“___” ___________ 2015 р.

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу стандартизації та
метрології ДП «ДерждорНДІ»
________________ М.М. Стулій
“___” ___________ 2015 р.

Науковий керівник
Завідувач науково-дослідницького відділу
моніторингу нових технологій та матеріалів
________________ О.О. Білан
“___” ___________ 2015 р.
 

 

РОЗРОБЛЕНО
Національний транспортний університет
Перший проректор – проректор з наукової
роботи, д.т.н., професор
________________ М.М. Дмитрієв
“___” ___________ 2015 р.
 

 

Зав. кафедрою дорожньо-будівельних
матеріалів і хімії, д.т.н., професор
________________ В.В. Мозговий
“___” ___________ 2015 р.

Київ

2015

 

ВСТУП

«Рекомендації з проектування дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування» (далі – Рекомендації) розроблені в розвиток ВБН В.2.3-218-186, ВБН В.2.3-218-189 та ВБН В.2.3-218-008.

В розробці Рекомендацій приймали участь: О.О. Білан, С.І. Курніков (ДП «Дорцентр»); В.В. Мозговий, О.М. Куцман, С.А. Баран, А.М. Онищенко, М.В. Гаркуша, О.С. Різніченко (НТУ). При розробці рекомендацій врахований практичний вітчизняний та зарубіжний досвід проектування дорожнього одягу автомобільних доріг різних категорій.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці рекомендації призначені для застосування при проектуванні дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування.

1.2 Ці рекомендації передбачено застосовувати організаціям замовника, а також організаціям, що виконують проектні і підрядні роботи, здійснюють експертизу проектів, інспекційний нагляд, а також науковий супровід у дорожньому будівництві.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи:

Закону України «Про автомобільні дороги».

ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво.

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану.

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови.

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення  понять.

ДСТУ Б В.2.7-74-98. Крупні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт.

ДСТУ Б В.2.7-75-98. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань.

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95). Ґрунти. Класифікація.

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-127:2006 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2-7-135:2014 Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-101-2000 Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови.

ВБН В.2.3-218-008-97 Споруди транспорту. Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів.

ВБН В.2.3-218-171-2002 Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг.

ВБН В.2.3-218-186-2004 №1 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу.

ВБН В.2.3-218-189:2005 Споруди транспорту. Влаштування неукріплених та укріплених щебеневих і гравійних шарів основ дорожніх одягів.

ВБН В.2.3-218-197:2005 Споруди транспорту. Проектування та влаштування гідроізоляції залізобетонних мостових споруд.

ВБН В.2.3-218-539:2001 Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування із холодних сумішей, що містять фрезерований асфальтобетон.

ВБН В.2.3-218-545:2009 Споруди транспорту. Укріплення та стабілізація шарів дорожнього одягу за методом  холодного ресайклінгу.

ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги.

ГБН В.2.3-218-547:2010 Влаштування асфальтобетонних шарів при низьких температурах.

СОУ 45.2-00018112-020:2009 Асфальтобетон дорожній. Методи випробування на стійкість до накопичення залишкових деформацій.

СОУ 45.2-00018112-025:2007 Дорожньо - будівельні матеріали. Матеріали геосинтетичні. Методи випробувань

СОУ 45.2-00018112-046:2009 Асфальтобетон дорожній. Методика оцінки зчеплення між асфальтобетонними шарами при зсуві.

СОУ 45.2-00018112-057:2010 Будівельні матеріали. Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон на основі модифікованих полімерами бітумів.

ДОДАТОК Б

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Р В.3.2-218-02070915-496:2005 Рекомендації по застосуванню геосинтетичних матеріалів при будівництві та ремонті автомобільних доріг.

2. Р В.2.3-218-21476215-734:2008 Рекомендації з застосування армуючих синтетичних матеріалів різного типу для армування асфальтобетонних шарів при проектуванні конструкцій підсилення дорожнього одягу

3. Радовский Б.С., Супрун А.С., Козаков И.И. Проектирование  дорожных одежд для движения большегрузных автомобилей (Проектування дорожніх одягів для руху великовантажних автомобілів) // Киев: Будівельник. - 1989.- 168 с.

4. Радовский Б.С. Проблемы механики дорожно-строительные материалов и дорожных одежд (Проблеми механіки дорожньо-будівельних матеріалів і дорожніх одягів) // Киев: Полиграфконсалтинг. – 2003. – 260 с.

5. Мерзликин А.Е. Разработка и исследование методики рационального конструирования дорожных одежд (на примере цементогрунтового основания) (Розробка і дослідження методики раціонального конструювання дорожніх одягів (на прикладі цементогрунтової основи) // Дис. … канд. техн. наук: 05.23.14. – М., 1982. – 186 с.

6.  М 218-03450778-650:2008 Методика визначення ділянок автомобільних доріг, що значно знижують несучу здатність дорожнього одягу у розрахунковий період.

7. П-Г.1-218-113-2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України

8. Р В.2.7-218-02071168-784:2011 Рекомендації щодо вибору армуючих матеріалів для підвищення стійкості асфальтобетонних покриттів до утворення колії

9. А.П. Васильев, Ю.М. Яковлев и др. Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах. (Рекомендації з виявлення та ліквідації колій на нежорстких дорожніх одягах) Росавтодор Москва 2000 С.179.

10. МР 218-02070915-232-2003 Методика розрахунку нежорстких дорожніх одягів з армуючими прошарками.

11. М 218-05416892-409-2004. Методика економічних вишукувань для проектування автомобільних доріг.

12. Р В.2.3-218-21476215-795:2011. Рекомендації щодо підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття.

13. Р. В.2.3 - 218 - 02070915-797:2011. Рекомендації з підвищення зсувостійкості асфальтобетонного покриття на бетонних та залізобетонних основах.

14. Р А.2.1-218-05416892-675:2007 Рекомендації з обстеження конструкцій існуючих дорожніх одягів автомобільних доріг. 

15. МР В.2.3-218-03450778-709:2007. Методичні рекомендації приведення результатів випробування модуля пружності дорожніх одягів до розрахункового навантаження.

16. МР В.3.2-218-03449261-672:2007 Методичні рекомендації з віброрезонансного руйнування цементобетонних покриттів.

17. Р А.2.2-218-02070915-714:2007 Рекомендації з проектування конструкцій дорожнього одягу із застосуванням шарів основи, які влаштовуються методом віброрезонансного руйнування

18. Р В.3.2-218-03450778-779:2010 Рекомендації з армування асфальтобетонних шарів покритім металевими сітками.  

19. МР В.3.2-218-03449261-692:2007 Методичні рекомендації з улаштування захисних гідроізоляційних покриттів та шарів зносу покриття автомобільних доріг.

20. Р В.3.2-218-03450778-477:2005 Рекомендації по ремонту тріщинуватих дорожніх покриттів з використанням мембранної технології.

21. МР В.2.3-03450778-847:2014 Методичні рекомендації з техніко-економічного порівняння конструкцій дорожнього одягу різного типу.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online