Р В.2.7-02071168-827:2013 Рекомендации по применению композитной арматуры в дорожных покрытиях жесткого типа

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(ХНАДУ)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОЗИТНОЇ АРМАТУРИ В ДОРОЖНІХ
ПОКРИТТЯХ ЖОРСТКОГО ТИПУ
Р В.2.7-02071168-827:2013

Харків
2013

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Вимоги до матеріалів

6 Особливості технології улаштування деформаційних швів з використанням штирів з композитної арматури

7 Контроль якості виконання робіт

8 Вимоги безпеки та охорони навколишнього природного середовища

Додаток А Взаємозаміннісь сталевих та склопластикових штирів

Додаток Б Бібліографія

ВСТУП

В цементобетонному покритті чинними нормативними документами передбачено влаштовувати поперечні та поздовжні шви. До поперечних швів відносяться шви розширення, стиску, короблення та робочі. З метою виключення можливості утворення сходинок між плитами та частково для передавання навантаження з однієї плити на іншу краї плит уздовж швів з’єднуються металевими штирями. При цьому відомо, що металеві штирі та арматура в цементобетонних покриттях у процесі експлуатації кородують, через це довговічність таких покриттів зменшується.

В країнах західної Європи та США в останнє десятиліття для армування швів у цементобетонних покриттях широко застосовують штирі з композитної арматури. В Україні вказаний матеріал виготовляється та імпортується за кордон. Застосування в Україні композитної арматури в дорожніх покриттях жорсткого типу дозволить підвищити довговічність цементобетонних покриттів дорожніх одягів на дорогах загального користування.

До рекомендацій щодо застосування композитної арматури в дорожніх покриттях жорсткого типу (далі Рекомендації) входять вимоги до вихідних матеріалів, конструктивні рішення деформаційних швів, особливості технологій їх влаштування та контролю якості виконання робіт, вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища.

Рекомендації грунтуються на узагальнених результатах досліджень кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг ХНАДУ та НВП «КРОК». При розробці цих рекомендацій використані також закордонні узагальнені результати досліджень та реалізації технології армування композитною арматурою цементобетонних покриттів автомобільних доріг.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Положення цих рекомендацій поширюються на монолітні цементобетонні покриття влаштовані з використанням композитної арматури на автомобільних дорогах загального користування України в усіх дорожньо-кліматичних районах України згідно з ДБН В.2.3-4.

1.2 Ці Рекомендації надають настанови щодо технології влаштування деформаційних швів в цементобетонних покриттях з використанням штирів з композитної арматури та проведення контролю якості виконання робіт.

1.3 Ці рекомендації призначені для використання дорожніми підприємствами та організаціями, незалежно від форми їх власності, які виконують роботи з проектування та будівництва жорстких дорожніх одягів на автомобільних дорогах загального користування.

1.4 Обов’язкові вимоги до якості продукції, які забезпечують безпеку для життя, здоров’я та майна населення, охорони навколишнього природного середовища, викладені в розділі 8.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012 Настанова з проектування та виготовлення бетонних конструкцій з неметалевою композитною арматурою на основі базальто- і склоровінгу

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ВБН В.2.3-218-008-97 Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online