ДСТУ EN 81-73:2010 Нормы безопасности к конструкции и эксплуатации лифтов. Специфическое использование пассажирских и грузопассажирских лифтов. Часть 73. Режим работы лифтов во время пожара (EN 81-73:2005, ID...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ
СПЕЦИФІЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ І ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИХ ЛІФТІВ
Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі

(EN 81-73:2005, IDT)

ДСТУ EN 81-73:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2011

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104), Державний департамент пожежної безпеки МНС України

ПЕРЕКЛАД! НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Пономаренко, Б. Лоначевський, В. Величко, К. Ущенко,!. Сікоренко, О. Євсеєнко, С. Мусійчук, В. Сокол, О. Гладишко, Г. Дубінський

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 618 з 2012-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 81-73:2010 ідентичний з EN 81-73:2005 Safety rules for the construction and installation of lifts — Particular applications for passenger and goods passenger lifts — Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire (Норми безпечності конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі) і долуче­ний з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регу­лювання та споживчої політики заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еп)

4  НА ЗАМІНУ: ДСТУ prEN 81-73:2004

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 81-73:2005

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік значних небезпек

5 Вимоги щодо безпеки та(або) заходи захисту

5.1 Загальні вимоги

5.1.1 Вхідні сигнали

5.1.2 Ліфт у зупиненому положенні

5.1.3 Знак заборони

5.2 Вимоги інтерфейсу між системою автоматичної пожежної сигналізації та оповіщування і системою керування ліфтом

5.2.1 Загальні вимоги

5.2.2 Дискретний інтерфейс

5.2.3 Послідовний інтерфейс

5.3 Робота ліфта в режимі «пожежа»

5.4 Визначена поверхова площадка

6 Перевіряння вимог щодо безпеки та(або) захисних заходів

7 Інформація для використовування

Додаток А Робота та інтерфейси ліфта

А.1 Робота ліфта як основа для застосування EN 81-73

А.2 Забезпечення ліфта автоматичним пожежним сповіщувачем та інтерфейсами

Додаток ZA Взаємозв’язок цього стандарту з Директивою 95/16 ЄС

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 81 -73:2005 Safety rules for the construction and installation of lifts — Particular applications for passenger and goods passenger lifts — Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire (Норми безпечності конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використовування пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт — ТК104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» змінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Національний вступ», першу сто­рінку та «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандар­тизація»;

— вилучено пункт 5.3.8, настанови якого не використовують у національній промисловості;

— у таблиці 2 вилучено рядок з пунктом 5.3.8 як матеріал, що не несе потрібної інформації;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з тексту вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову».

З європейськими та міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті, можна озна­йомитись у Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 81-73:2005

Цей документ є стандарт типу С, як зазначено в EN ISO 12100-2:2003.

У цьому стандарті розглянуто рівні небезпеки, небезпечні ситуації та випадки на ліфтах.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від тих, які вказані в стандартах типу А або В, то положення цього стандарту типу С мають перевагу над положеннями інших стандартів для ліфтів, які були спроектовані і виготовлені згідно з положеннями цього стандарту типу С.

На даний час не існує Європейського стандарту, а тільки декілька національних правил для ліфтів, що містять інструкції, пов’язані з режимом роботи ліфтів у разі пожежі в будинку, за винятком пожеж­них ліфтів та постанов щодо випробування на вогнетривкість дверей шахти. Перед ліфтом може бути розміщене таке повідомлення: «Не використовувати ліфт у випадку пожежі».

Це є наслідком того, що особи, не усвідомлюючи небезпеки, під час пожежі в будинку можуть ви­користовувати ліфти, не зняті з експлуатації, за винятком деяких особливих випадків, де передбачено, що ліфти можуть бути використані у разі пожежі.

Цей стандарт розроблений для:

a) зменшення ризику потрапляння пасажирів у пастку в кабіні, у разі виникнення пожежі в будинку;

b) переконання пожежниками, що у кабіні ліфта відсутні пасажири, оскільки кабіна буде стояти на призначеному поверсі;

c) зменшення ризиків впливу вогню і диму на осіб у кабіні.

Цим стандартом передбачено що:

— вимоги поширюються на всі пасажирські та вантажопасажирські ліфти з усіма типами приводів;

— необхідно чітко розмежувати функціювання системи керування будинком і системою керування ліфтом;

— автоматична система пожежної сигналізації передає сигнал до ліфта, який викликає специфіч­ний відгук ліфта. Крім того, ручний пожежний сповіщувач, пов’язаний з ліфтом, передає вхідні сигнали до ліфта;

— система керування здійснює відгук ліфта на отриманий сигнал від пожежної сигналізації;

— ліфт перебуває в нормальних умовах і доступний для експлуатації;

— система пожежної сигналізації працює за призначенням;

— залежно від системи пожежної сигналізації в будинку можливі різні відгуки ліфта;

— конструктори, архітектори та планувальники будинків повинні розглядати цей стандарт з особ­ливою уважністю, тому що наявність ручного пожежного сповіщувача або автоматичного пожежного спо- віщувача на кожній поверховій площадці значно підвищить рівень безпеки для осіб у будинку у разі пожежі;

— для оцінювання ризику використана методологія згідно з ISO/TS 14798.

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ
СПЕЦИФІЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ І ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИХ ЛІФТІВ
Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ
СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ
Часть 73. Режим работы лифтов во время пожара

SAFETY RULES FOR THE CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF LIFTS
PARTICULAR APPLICATIONS FOR PASSENGER AND GOODS PASSENGER LIFTS
Part 73. Behaviour of lifts in the event of fire

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає спеціальні положення і правила безпеки, що гарантують режим роботи ліфтів у випадку пожежі в будинку, на основі сигналу(-ів) від системи пожежної сигналізації до системи керування ліфтом(ми).

Стандарт поширюється на нові пасажирські і вантажопасажирські ліфти. Проте його можна вико­ристовувати як основу для поліпшення безпеки пасажирських та вантажопасажирських ліфтів, які уже в експлуатації.

Цей стандарт надає різні варіанти керування ліфтом під час пожежі в будинку.

Цей стандарт не застосовують до:

— ліфтів, які використовують під час пожежі, тобто, пожежних ліфтів, як визначено у EN 81-72;

— ліфтів, які використовують для рятування людей з будинку і

— шахти під час пожежі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані або недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни або перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стан­дарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих по­силань необхідно звертатися до останнього видання відповідної публікації.

EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems — Part 1: Introduction EN 54-2:1997 Fire detection and fire alarm systems — Part 2: Control and indicating equipment EN 81-1:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 1: Electric lifts EN 81-2:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 2: Hydraulic lifts EN 81-72:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 72: Fire-fighting lifts EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles

ISO 3864-1:2002 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas (Note: Corrected and reprinted in 2003-12)

ISO 8421-3:1989 Fire protection — Vocabulary — Part 3: Fire detection and alarm.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 54-1:1996 Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ

EN 54-2:1997 Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні, по­жежні

EN 81-1:1998 Норми безпечності до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Електричні ліфти

EN 81-2:1998 Норми безпечності до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Гідравлічні ліфти

EN 81-72:2003 Норми безпечності до конструкції та експлуатації ліфтів. Частини 72. Ліфти пожежні

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основи концепції, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи

ISO 3864-1:2002[1] Символи графічні. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проекту­вання знаків безпеки для робочих місць у суспільних зонах

ISO 8421-3:1989 Протипожежний захист. Словник термінів. Частина 3. Пожежна сигналізація та оповіщення.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано терміни та визначення, наведені у EN ISO 12100-2, EN 81-1, EN 81-2, EN 54-1, EN 54-2 та такі:

3.1 власник будинку (building owner)

Юридична особа, відповідальна за будинок

3.2 план евакування з будинку (building evacuation strategy)

Вказівка шляхів евакування з будинку у разі пожежі

3.3 інтерфейс пожежної сигналізації (fire detection interface)

Взаємодія пристроїв, спеціально призначених для отримування інформації, з використанням

електричних сигналів. Утворення сигналу(-ів) може відбуватися у будь-який спосіб:

— вручну або

— напівавтоматично або

— автоматично

3.4 інтерфейс керування ліфтом (lift control interface)

(1) Межа системи керування ліфтом

(2) Взаємодія пристроїв, спеціально призначених для отримування електричного сигналу(-ів) інтерфейсу системи пожежної сигналізації

3.5 протокол (protocol)

Набір правил керування форматом обміну повідомленнями між пристроями, наприклад, якщо використовують послідовно з’єднану серію ліній зв’язку для передавання даних

3.6 системи пожежної сигналізації для роботи ліфта у режимі «пожежа» (fire alarm systems for the behaviour of lift in the event of fire)

3.6.1 система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщування (automatic fire detection and alarm system)

Сукупність пристроїв для оповіщування про пожежу (як визначено в 3.6.3), яка містить компоненти для автоматичного виявляння пожежі, ініціювання сигналу про пожежу та інших дій відповідно до обставин

[ISO 8421-3,3.1.3]

3.6.2 система оповіщування про пожежу (fire alarm system)

Сукупність компонентів, призначених подавати звуковий, візуальний та (або) інший зрозумілий сигнал про виникнення пожежі. Система може також ініціювати інші дії, такі як, наприклад, ініціація системи керування ліфтом

[ISO 8421-3,3.1.21].

Примітка. В цьому стандарті «Система оповіщування про пожежу» — це загальний термін, який охоплює терміни «система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщування» (як визначено у 3.6.1) та «ручний пожежний сповіщувач» (як визначено у 3.11)

3.6.3 пожежний сповіщувач (детектор) (fire detector)

Компонент системи автоматичної пожежної сигналізації, що містить принаймні один чутливий елемент, який контролює відповідне фізичне або хімічне явище для того, щоб подати сигнал до по­жежного приймально-контрольного приладу

[ISO 8421-3, 3.2.2]

3.7 система керування інженерним устаткованням будинку (building management system)

Сукупність заходів, які координують усі системи у будинку

3.8 визначена поверхова площадка (designated landing)

Поверх, визначений для евакуації з будинку, що дає змогу особам, які залишають ліфт, безпечно вийти з будинку або з частини будинку під час пожежі

3.9 основна визначена поверхова площадка (main designated landing)

Поверх, визначений як головний поверх виходу, коли будинок має альтернативну визначену по­верхову площадку

3.10 визначена альтернативна поверхова площадка (alternative designated landing(s))

Поверх(-и), визначений(-і) для евакуації з будинку, куди повинен повернутися ліфт, у разі виявлення пожежі на основній визначеній поверховій площадці

3.11 ручний пожежний сповіщувач (manual recall device)

Пристрій, керований вручну, наприклад розривний скляний колінчастий вимикач, кнопка або клю­човий перемикач, який активує електричний сигнал, примушуючи ліфт діяти під контролем у певному режимі.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 1050:1997 Safety of machinery — Principles for risk assessment

2 EIA-422-A Electrical characteristics of balanced voltage digital interface circuits

3 ITU-T V.11 Electrical characteristics for balanced double-current interchange circuits operating at data signalling rates up to 10 Mbit/s

4 ISO/TS 14798 Lifts (elevators), escalators and passenger conveyors. Risk analysis methodology.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online