ДБН А.3.1-3-94 Принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. С изменением № 1

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Управління, організація і технологія
ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН.А.3.1-3-94

Відповідає офіційному тексту

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури
(Держкоммістобудування України)
Київ 1994

РОЗРОБЛЕНІ, ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Спілкою цивільних інженерів України (інж. Проценко К. І., Манько В. І., Гриліхес В. О., Білецький І. Т., Ребицький О. О., Анастасьєв Л. Т.)

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держкоммістобудування України від 5 жовтня 1994 р. № 48 і введені в дію з 01.01.95 р.

З введенням в дію ДБН А.3.1-3-94 втрачає силу на території України СНиП 3.01.04-87

В цей примірник ДБН А.3.1-3-91 введена Зміна № 1 затверджена та введена в дію наказом Держбуду України від 19.01.1999 р. № 10

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Управління, організація і технологія
Прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів. Основні положення

Дані норми встановлюють порядок, основні вимоги і умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів незалежно від їх форми власності та призначення, способів проведення будівельних робіт і поширюються на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переозброєння, реставрацію, капітальний ремонт (далі - будівництво) об'єктів - будівель, споруд, приміщень підприємств, їх окремих черг, пускових комплексів.

Об'єкти власності інших держав, їх юридичних і фізичних осіб, спільних підприємств і міжнародних організацій підлягають прийняттю в експлуатацію у визначеному цими нормами порядку, якщо інший не встановлений відповідним міжнародним договором.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Закінчені будівництвом і підготовлені до експлуатації відповідно до затвердженого проекту об'єкти підлягають введенню в експлуатацію в порядку, який встановлений чинним законодавством.

1.2. Закінчені будівництвом об'єкти можуть бути прийняті і введені в експлуатацію тільки при забезпеченні необхідних умов охорони праці у відповідності з вимогами техніки безпеки і виробничої санітарії, вимогами пожежної і радіаційної безпеки та виконанням заходів по захисту навколишнього середовища.

1.3. Прийняття в експлулатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення здійснюється відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 р. № 449, а також постановами Кабінету Міністрів України від 6 грудня 1993 р., № 990 та 23 травня 1994 р. № 332 про внесення доповнень до зазначеного Положення.

1.4. Особливості прийняття в експлуатацію окремих закінчених будівництвом об'єктів державного та недержавного замовлення із специфічними умовами виробництва визначаються відповідними міністерствами, відомствами та іншими центральними органами державної виконавчої влади на підставі Положення, затвердженого вищезазначеною постановою за погодженням з Державним комітетом України у справах містобудування і архітектури.

1.5. При прийнятті в експлуатацію об'єктів, будівництво яких здійснювалось за іноземними ліцензіями інофірмами с поставкою іноземного обладнання, повинні бути представлені контракти, договори на поставку і налагодження обладнання та інші документи, де вказані умови і терміни завершення будівництва.

1.6. Закінчені будівництвом об'єкти виробничого призначення можуть бути прийняті за умови їх готовності до експлуатації (укомплектовані кадрами, забезпечені ресурсами і сировиною), якщо на них ліквідовані недоробки і на установленому обладнанні розпочато випуск продукції (надання послуг).

1.7. Не допускається прийняття в експлуатацію об'єктів, по яких з порушенням установленого порядку внесені зміни до складу передбачених проектом пускових комплексів.

У виняткових випадках до призначення державних приймальних комісій органом, який затвердив проект, можуть вноситись зміни до складу пускових комплексів. При цьому зі складу таких комплексів не повинні вилучатись будівлі і споруди, які призначені для санітарно-побутового обслуговування, забезпечення здорових та безпечних умов праці працівників, очищення, знешкодження і уловлювання шкідливих викидів в атмосферу, викидів у воду та грунт, а також під'їзні колії з фронтами навантаження і розвантаження, лінії зв'язку, меліоративні заходи, системи і заходи забезпечення пожежної безпеки.

1.8. Житлові будинки і цивільні споруди нового житлового мікрорайону підлягають прийняттю в експлуатацію переважно як закінчений містобудівний комплекс, в якому повинно бути завершено будівництво об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням населення, благоустрій та озеленення території у відповідності із затвердженим проектом забудови мікрорайону, кварталу, житлового масиву.

При прийнятті в експлуатацію окремих об'єктів у нових мікрорайонах, кварталах, житлових масивах благоустрій і озеленення територій потрібно виконувати в обсязі, необхідної для нормальної експлуатації і обслуговування об'єктів, що вводяться. Остаточний благоустрій і озеленення виконуються після завершення забудови мікрорайону, кварталів, житлових масивів, але не пізніше дворічного терміну, і приймається окремим актом.

1.9. Багатосекційні житлові будинки можуть прийматися в експлуатацію окремими секціями, якщо це передбачене проектом, за умови повного закінчення монтажу конструкцій та підключення опалення в секцію, що примикає, а також завершення благоустрою території, прилеглої до секції, яка здається в експлуатацію.

Якщо багатосекційний житловий будинок має вбудовані (вбудова-но-прибудовані, прибудувані) приміщення, посекційне прийняття слід здійснювати після закінчення будівельно-монтажних робіт і забезпечення опалення в цих приміщеннях даної секції. Прийняття в експлуатацію вказаних приміщень у цьому випадку здійснюється одночасно з прийняттям останньої секції за окремим актом.

1.10. Очисні споруди трубопроводів підлягають прийняттю в експлуатацію після гідравлічних випробувань трубопроводів і ємкосних споруд, тривалого (не менше як три доби) комплексного випробовування під навантаженням на чистій або стічних водах, а також після перевірки взаємодії в роботі усіх споруд.

1.11. При прийнятті об'єктів в експлуатацію в І та IV кварталах дозволяється перенесення термінів виконання робіт по озелененню, улаштуванню верхнього покриття під'їзних доріг до будинків, тротуарів, господарських, ігрових та спортивних майданчиків, а також оздоблення елементів фасадів будинків, виконання яких неможливе через несприятливі погодні умови.

Конкретні терміни виконання вказаних робіт встановлюються державною комісією.

1.12. Вбудовані, вбудовано-прибудовані або прибудовані приміщення до відокремлених будинків і споруд, які входять до складу об'єкта, приймаються в експлуатацію робочими комісіями в міру їх готовності, з наступним пред'явленням їх державній приймальній комісії, яка приймає об'єкт в цілому.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online