ГКД 34.02.305-2002 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от энергетических установок. Методика определения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ВИКИДИ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН
У АТМОСФЕРУ ВІД ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

Методика визначення

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В АТМОСФЕРУ ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Методика определения

Чинний від 01.07.2002

1 Галузь використання

Ця методика встановлює порядок визначення викидів основних забруднювальних речовин та парникових газів, що надходять у атмосферне повітря з димовими газами, які утворюються під час спалювання органічного палива в енергетичних установках.

Межі використання методики поширюються на котли та камери згоряння газотурбінних установок, які розміщені на теплових електричних станціях та котельних і працюють на твердому, рідкому та газоподібному паливі.

Основні напрями використання керівного документа:

- складання державної та галузевої звітності;

- прогнозні оцінювання обсягів викидів забруднювальних речовин.

2 Нормативні посилання

У цій методиці є посилання на такі нормативні документи:

- Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”. ¾ Затв. пост. Верховної Ради України від 25.06.1991 № 1264-XII;

- Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”. ¾ Затв. пост. Верховної Ради України від 05.02.1998 № 186/98-ВР;

- Закон України “Про охорону атмосферного повітря”. ¾ Затв. пост. Верховної Ради України від 16.10.1992 № 2707-XII;

- Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону атмосферного повітря”. ¾ Затв. пост. Верховної Ради України від 21.06.2001 № 2556-ІІІ;

- Закон України “Про електроенергетику”. ¾ Затв. пост. Верховної Ради України від 16.10.1997 № 575/97-ВР;

- Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про електроенергетику”. ¾ Затв. пост. Верховної Ради України від 22.06.2000 № 1821-III.

- ГОСТ 11022¾95 (ISO 1171¾81) Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности;

- ГОСТ 27313¾95 (ISO 1170¾77) Топливо твердое минеральное. Обозначение показателей качества и формулы пересчета результатов анализа для различных состояний топлива.

3 Основні положення

Під час спалювання органічного палива в енергетичних установках у атмосферне повітря разом з димовими газами надходять забруднювальні речовини та парникові гази. За цією методикою обліковуються такі забруднювальні речовини та парникові гази:

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online